Vi står samlet for fredelig dialog: en fordømmelse av terrorangrepet i Oslo 25. juni 2022

(Denne teksten ble først publisert på STL Bergens kontoer på Facebook og Instagram, lørdag 25. juni 2022.) 


Gårsdagens dødelige voldsutøvelse i Oslo griper inn i våre liv som en absolutt kontrast til det som skulle være feiringen av retten til å eksistere uansett kjønn, og retten til å elske og bli elsket i fred uavhengig av legning.
Vi kondolerer til de pårørende. 

Demokratiet, hvor menneskeverdet er nedfelt i våre menneskerettigheter, er vår mest frigjørende politiske styreform. Et rom for enighet og uenighet gjennom diskusjon, et uenighetsfellesskap, men hvor legning og fredelig kjærlighet – uansett hvilken av regnbuens mange farger den måtte tildeles – aldri kan tjene som et påskudd for voldsutøvelse eller dens legitimering. Ansvar for handlingene vil i tide plasseres, men det kan ikke plasseres hos uskyldige ofre for voldsutøvelse. 

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen (STL Bergen) er en organisasjon som eksisterer og virker for forståelse, respekt og toleranse gjennom fredelig dialog for et fredelig samfunn.
 
STL Bergen består av 20 medlemssamfunn som representerer en rekke forskjellige religioner og livssyn. Alle disse vedkjenner seg at livet noen ganger består av store og til tider utrolig vonde og vanskelige eksistensielle spørsmål og opplevelser. I disse dager husker vi på de gode fellesskapene vi har som kan være en støtte for mange i slike vanskelige tider. 
 
STL Bergen understreker de verdier vi forplikter oss til, deriblant demokrati, menneskerettigheter, dialog og fred.
Vi fortsetter vårt arbeid for fred gjennom dialog. Ett steg av gangen, uten å glemme historien, med håp om å stadig realisere mer av de verdier vi bygger vårt fredelige samfunn på. 
 
I denne tiden viser vi vår solidariske støtte i kampen for våre felles menneskerettigheter og fredelig sameksistens. 

 
 
Kan være et bilde av himmel
Bilde: Wikimedia Commons (CC). 

Løvstakksiden nabolagsdialog

Bli med på Løvstakksidens første nabolagsdialog! Åpent for alle.
Hvordan kan vi leve godt sammen med forskjellige religioner og livssyn?
Her kan du møte buddhister, muslimer, kristne, humanetikere, hinduer og mer! Spør om hva du vil, og finn ut mer om dialog. Spennende for deg som bor på Løvstakksiden, foreldre, lærere, etc.
Sted: menighetssal St. Markus kirke, Lien 45.
Program
Gratis og åpent for alle. Vi starter med felles vegetarmat. Deretter blir det informasjon om dialog og hva som motiverer til det i forskjellige tro og livssyn, mulighet for å stille spørsmål, og for å bli kjent med naboene dine på en ny måte.

Religion og barnets beste. Dialogmøte om familie og livssyn i Norge

Hvordan kan tros- og livssynssamfunn og det offentlige stå sammen om å ivareta barns rettigheter og behov?

Hvordan håndtere religion i praksis i møte med barn og familier på skole, barnehage osv?

Hvordan takle situasjoner der religiøse/kulturelle verdier er på kant med storsamfunnets fellesskapsverdier?

Hva sier forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn om barns rettigheter i familie og trossamfunn?

Innlegg

 • Anne Sender & Niels Fredrik Skarre, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn: Hvordan og hvorfor jobber STL med barn, familie og livssyn?
 • Jon Vegaard Hugaas, Høgskulen på Vestlandet: Lærerens møte med livssynsmangfoldet i grunnskole og barnehage.
 • Ann-Magrit Grip, Etat for barn og familie, Bergen kommune: Hvordan fungerer etatens tjenester for barn og familie, og hvordan samarbeider etaten med trossamfunn?
 • Bisharo Osman, Bergen moské: Erfaringer fra ICDP-kursing og samarbeid med Etat for barn og familie i barnevernssaker.
 • Dialog og erfaringsutveksling

Program

Møtet er relevant for:
– Tros- og livssynssamfunn: ansatte og frivillige som underviser barn og ungdom og veileder familier, samt (religiøse) ledere og tillitsvalgte.
– Kommunale tjenester for barn og familie, inkludering, skole og barnehage

Påmelding til organisasjonssekretær Birgit van der Lans på stlb@stlb.no eller tlf: 969 08 380 senest fredag 8. november. Vennligst gi beskjed om eventuelle dietthensyn.

Velkommen til en kveld med faglig påfyll og dialog!

Bilde: Erlend Sæverud

Åpen dialogkafé: lokalt engasjement for global trosfrihet

Er du selv med i et tros- eller livssynssamfunn og har lyst å slå av en prat med andre fra andre tros- og livssynssamfunn? Eller kanskje er du bare litt nysgjerrig? Ta uansett en tur innom STL Bergens dialogkafé!

I anledning Internasjonal uke og den internasjonale religionsfrihetsdagen (27. oktober) snakker vi om global trosfrihet.  83 prosent av verdensbefolkningen lever i land der man risikerer vesentlige begrensninger i utøvelsen av sin religion. Også for humanister, ateister og ikke-troende er situasjonen truende og vanskelig i mange land. Hva slags engasjement finnes lokalt for disse globale utfordringer? Hvordan kan vi støtte opp om trosfriheten i fellesskap?

Dialogkafeens Facebook-event

#tryggibønn solidaritetsaksjon

Alle skal føle seg trygg i bønn når de samler seg i sine hellige rom. Derfor stiller vi oss opp og slår vi ring rundt en av moskeene i Bergen for å vise støtte, varme, solidaritet og omtanke med muslimene i byen vår. Alle er velkomne til å vise at hat og vold ikke har noen plass i samfunnet vårt. Samhold er vårt middel.

Fredagsbønn er den ukentlige samlingen for muslimer. Over hele verden møtes de fredag ettermiddag i moskén for å høre en preken fra imamen og deretter be i fellesskap.

Oppmøte utenfor Bergen moské (Jekteviksbakken 27) kl. 15. Fredagsbønnen går i to puljer, en kl. 14:30 og en kl. 15:30, slik at vi får vist støtte til første gruppe når de går ut og andre gruppe når de kommer inn. Markeringen varer om lag en time.

Det er STL med representanter fra Bergens andre tros- og livssynssamfunn som har tatt iniativ til denne markeringen. Vi ønsker å vise at hele byen, uansett hva man tror eller ikke tror, står stødig i støtte for våre muslimske venner, naboer og medborgere. Et hellig rom skal være et trygt sted å vise hengivenhet til det som er større enn oss selv.

Vi ønsker å vise at alle skal være #tryggibønn.

Mediekontakt: Alasdair McLellan tlf. 950 29 786

Sommeravslutning og seminar om identitet

 

Samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn Bergen (STLB) hadde i juni sin årlige “sommeravslutning”, vårt siste arrangement før sommeren. Denne gangen var vi så heldig å bli invitert av rådsmedlem Tove Løvstad fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mormonere), til hennes hjem i vakre Øygarden.

Sommeravslutningen i år var en blanding av seminar, læring, dialog og sosialt lag. Temaet for dagen var “identitet”, og seminaret var basert på opplegget til Dag Hareide, tidligere rektor ved Nansenskolen. Det var en liten gruppe deltakere som representerte fem ulike tros-og livssynssamfunn.  Vi begynte med en liten innledning om sosial identitet, før vi gikk over til fem dialogøvelser, både i gruppen som helhet, og i mindre grupper. Vi avsluttet så med en stor dialogøvelse om hver sin “livsreise”. Gjennom dette opplegget utfordret vi deltakerne å reflektere over egen sosial identitet, over fordommer og grupperinger som finnes i storsamfunnet, og hvordan vi bruker dette for å orientere oss i verden. Deretter avsluttet vi dagen med grilling og sosialt lag, hvor dialogen levde videre i uformelt selskap. En spennende, lærerik og dialogisk avslutning på vårhalvåret!

 

 

STL Bergen 5 år!

Samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn Bergen (STLB) feiret 5 år i april! Det ble markert med en flott feiring i lokalene til Den norske kirke, hvor alt begynte i 2011/12. Organisasjonen ble formelt stiftet i november 2011, men arbeidet og styret kom først i gang i 2012, og i april 2012 ble det første årsmøtet holdt. Ved feiringen i forrige uke var de tidligere lederne Hildegunn Isaksen og Alasdair McLellan tilstede, og snakket om sin tid og erfaring i STLB. Medlemmene delte også historier og erfaringer om hva STLB har betydd for dem, og hvordan det har vært å være en del av en dialogorganisasjon med så mange ulike tros-og livssynssamfunn. En flott feiring av 5 års arbeid for likebehandling og dialog, med ideer og visjoner for mange år fremover!

Ungdomsmøte

Torsdag 19. november samarbeidet STL Bergen med UngDialog med henblikk på å starte dialogprosess blant ungdommer i Bergen. Møtet på Kvarteret samlet ungdommer seks ulike tros- og livssynsretninger. Faten Mahdi al-Husseini fra Just Unity fortalte om ekstremisme i det muslimske miljøet. Et sentralt poeng var at det ofte er ungdommer som føler seg marginalisert av storsamfunnet som lettest blir offer for radikalisering. Irene Incerti-Théry fra UngDialog fortalte om dialog som et verktøy som kan brukes lokalt. Møtet ble avsluttet med dialogøvelser.

Møte med Canadas ambassadør

Canadas ambassadør, Artur Wilczynski, hadde et møte med arbeidsutvalget i STL Bergen og medlemmer fra det muslimske miljøet i Bergen 31. august. Dagen etter møtte han rådet og fikk omvisning i den nyrenoverte Mariakirken. STL Bergen presenterte og fortalte om vårt arbeid for tros/livssynsdialog i Bergen, og hvordan vi jobbet lokalt. Vi fikk høre og lære om praksis og tradisjoner knyttet til dette i Canada. Det var et svært spennende og lærerrikt møte.

Åpen dialogkveld: Kan dialogen kvele ekstremismen?

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Bergen, arrangerer og inviterer til Åpen Dialogkveld
onsdag 18. november kl 1800
i Rådhuskantinen, Rådhusgaten 10
Gratis inngang

Tema: “Kan dialogen kvele ekstremismen?”

«Med en verden i endring, hvor vi ser at norsk ungdom radikaliseres og at hatet har slått rot – kan dialogen kvele ekstremismen?

Har dialog utspilt sin rolle? Hva er mekanismene bak radikaliseringen og ekstremismen? Kan dialog være med å forebygge disse, og kan dialog rehabilitere når det har gått for langt?

Kan dialogen kvele ekstremismen?»

Det er et ønske om spesielt fokus på konkrete tiltak og lokalt arbeid som foregår i Bergen. Lokale aktører og representanter fra byrådet er invitert.

Innlegg av:

 • Faten Mahdi Al-Husseini mottaker av Bergesensprisen 2014
 • Anita Bakken – MIKS ressurssenter for integrering og samhandling
 • Irene Incerti-Théry – UngDialog
 • Ali Watti lege, samfunnsaktivist og tidligere medarbeider ved RVTS

I panelet (med deltakerne nevnt ovenfor):

 • Linn Kristin Langley-Rasmussen Engø Sentralstyremedlem AUF, rådgiver for byråd for skole, barnehage og idrett.
 • Noushin Zaery, leder Islamsk Dialog, styremedlem Det Felles Innvandrerrodet i Hordaland. En av initiativtakerne for markeringen i helgen for “Sammen mot Terror” ved Blå Stenen.
 • Kirkelig Dialogsenter Bergen

Presentasjon av Samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn Bergen (STLB) ved leder Alasdair McLellan

Det vil være panelsamtale og åpent for spørsmål fra salen. Samtalen ledes av STLB styresekretær Amila Suljevic

Lett servering, Fri entré