Sommeravslutning og seminar om identitet

 

Samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn Bergen (STLB) hadde i juni sin årlige “sommeravslutning”, vårt siste arrangement før sommeren. Denne gangen var vi så heldig å bli invitert av rådsmedlem Tove Løvstad fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mormonere), til hennes hjem i vakre Øygarden.

Sommeravslutningen i år var en blanding av seminar, læring, dialog og sosialt lag. Temaet for dagen var “identitet”, og seminaret var basert på opplegget til Dag Hareide, tidligere rektor ved Nansenskolen. Det var en liten gruppe deltakere som representerte fem ulike tros-og livssynssamfunn.  Vi begynte med en liten innledning om sosial identitet, før vi gikk over til fem dialogøvelser, både i gruppen som helhet, og i mindre grupper. Vi avsluttet så med en stor dialogøvelse om hver sin “livsreise”. Gjennom dette opplegget utfordret vi deltakerne å reflektere over egen sosial identitet, over fordommer og grupperinger som finnes i storsamfunnet, og hvordan vi bruker dette for å orientere oss i verden. Deretter avsluttet vi dagen med grilling og sosialt lag, hvor dialogen levde videre i uformelt selskap. En spennende, lærerik og dialogisk avslutning på vårhalvåret!

 

 

STL Bergen 5 år!

Samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn Bergen (STLB) feiret 5 år i april! Det ble markert med en flott feiring i lokalene til Den norske kirke, hvor alt begynte i 2011/12. Organisasjonen ble formelt stiftet i november 2011, men arbeidet og styret kom først i gang i 2012, og i april 2012 ble det første årsmøtet holdt. Ved feiringen i forrige uke var de tidligere lederne Hildegunn Isaksen og Alasdair McLellan tilstede, og snakket om sin tid og erfaring i STLB. Medlemmene delte også historier og erfaringer om hva STLB har betydd for dem, og hvordan det har vært å være en del av en dialogorganisasjon med så mange ulike tros-og livssynssamfunn. En flott feiring av 5 års arbeid for likebehandling og dialog, med ideer og visjoner for mange år fremover!

Ungdomsmøte

Torsdag 19. november samarbeidet STL Bergen med UngDialog med henblikk på å starte dialogprosess blant ungdommer i Bergen. Møtet på Kvarteret samlet ungdommer seks ulike tros- og livssynsretninger. Faten Mahdi al-Husseini fra Just Unity fortalte om ekstremisme i det muslimske miljøet. Et sentralt poeng var at det ofte er ungdommer som føler seg marginalisert av storsamfunnet som lettest blir offer for radikalisering. Irene Incerti-Théry fra UngDialog fortalte om dialog som et verktøy som kan brukes lokalt. Møtet ble avsluttet med dialogøvelser.

Møte med Canadas ambassadør

Canadas ambassadør, Artur Wilczynski, hadde et møte med arbeidsutvalget i STL Bergen og medlemmer fra det muslimske miljøet i Bergen 31. august. Dagen etter møtte han rådet og fikk omvisning i den nyrenoverte Mariakirken. STL Bergen presenterte og fortalte om vårt arbeid for tros/livssynsdialog i Bergen, og hvordan vi jobbet lokalt. Vi fikk høre og lære om praksis og tradisjoner knyttet til dette i Canada. Det var et svært spennende og lærerrikt møte.

Åpen dialogkveld: Kan dialogen kvele ekstremismen?

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Bergen, arrangerer og inviterer til Åpen Dialogkveld
onsdag 18. november kl 1800
i Rådhuskantinen, Rådhusgaten 10
Gratis inngang

Tema: “Kan dialogen kvele ekstremismen?”

«Med en verden i endring, hvor vi ser at norsk ungdom radikaliseres og at hatet har slått rot – kan dialogen kvele ekstremismen?

Har dialog utspilt sin rolle? Hva er mekanismene bak radikaliseringen og ekstremismen? Kan dialog være med å forebygge disse, og kan dialog rehabilitere når det har gått for langt?

Kan dialogen kvele ekstremismen?»

Det er et ønske om spesielt fokus på konkrete tiltak og lokalt arbeid som foregår i Bergen. Lokale aktører og representanter fra byrådet er invitert.

Innlegg av:

  • Faten Mahdi Al-Husseini mottaker av Bergesensprisen 2014
  • Anita Bakken – MIKS ressurssenter for integrering og samhandling
  • Irene Incerti-Théry – UngDialog
  • Ali Watti lege, samfunnsaktivist og tidligere medarbeider ved RVTS

I panelet (med deltakerne nevnt ovenfor):

  • Linn Kristin Langley-Rasmussen Engø Sentralstyremedlem AUF, rådgiver for byråd for skole, barnehage og idrett.
  • Noushin Zaery, leder Islamsk Dialog, styremedlem Det Felles Innvandrerrodet i Hordaland. En av initiativtakerne for markeringen i helgen for “Sammen mot Terror” ved Blå Stenen.
  • Kirkelig Dialogsenter Bergen

Presentasjon av Samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn Bergen (STLB) ved leder Alasdair McLellan

Det vil være panelsamtale og åpent for spørsmål fra salen. Samtalen ledes av STLB styresekretær Amila Suljevic

Lett servering, Fri entré