(DiMe Bergen ble opprettet av Norsk Folkehjelp Bergen, Skeiv Verden Vest, Norges Handikapforbund, Antirasistisk Senter og STL Bergen) 

DiMe står for “Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken” og er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk folkehjelp, Antirasistisk senter, Skeiv verden og Norges handikapforbund.
 DiMe Bergen samarbeider også med Samarbeidsrådet for tros- og livssyn Bergen.

Av Diskrimineringshjelpen får du juridisk rådgivning. DiMe hjelper deg med å gå igjennom det du har opplevd, gi deg råd om hva du kan gjøre og forklarer hva som kan bli konsekvensene av valgene du gjør. Du bestemmer alltid selv hva du ønsker å gjøre. Vi kan også bistå deg om du ønsker å ta saken videre enten med offentlige myndigheter eller med private aktører. Det gjelder også Diskrimineringsnemnda og politiet.

Meglingsbenken tilbyr megling i konflikter som starter etter påstander om rasisme og diskriminering. Megling er en anerkjent metode for å løse konflikter om begge parter har samtykket til det. Meglingsmøtet forberedes grundig med samtaler med begge parter hver for seg, først. På meglingsmøtet tilrettelegger megler for dialog mellom partene. Begge parter får anledning til å presentere det som har skjedd på sin måte, hvordan det har påvirket dem og hva de mener skal til for at saken skal løses.

Tilbudet om rettshjelp og megling er gratis.

Les mer på DiMe sine nettsider

Dime hovedlogo hvit