Årsmelding 2021 er nå tilgengelig!

Hvordan var jubileumsåret 2021 for STL Bergen? Årsmeldingen er nå tilgjengelig for nedlasting. Klikk her for å lese om våre aktiviteter 2021, eller les hele meldingen her

Styrets forord 

I 2021 feiret STL Bergen sitt tiårsjubileum. Heldigvis tillot smittesituasjonen en storslått feiring med  dialogmiddag og festivalen Mangfoldsbyen. Årets utgave satte ny besøksrekord. Det er et tegn på den interessen som finnes for tros- og livssynsmangfoldet i byen vår, og at STL Bergen når ut til stadig flere. 

Historien til STL i Bergen er uatskillelig forbundet med terrorangrepene 22. juli 2021. Hendelsene skapte en sterk bevissthet om nødvendigheten av dialogiske møteplasser på tvers av tro og livssyn. STL Bergen ble stiftet bare noen få måneder senere. En felles livssynsåpen markering på Torgallmenningen var et sterkt uttrykk for at terroren aldri må glemmes. 

Selv om pandemien fortsatt satte begrensninger på en del fysiske samlinger og krevde mye ressurser, har vi også i år lagt til rette for møteplasser og dialog, og befestet vår rolle som bindeledd mellom det offentlige og tros- og livssynsektoren. Vi takker alle våre støttespillere for et godt samarbeid, og gir også en stor takk til alle rådsmedlemmer, medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere som har gitt mye av seg selv i form av frivillig arbeid til oss i STL Bergen. 

Legg igjen en kommentar