Mangfoldsbyen er en uke som feirer tros- og livssynsmangfoldet i Bergen. Gjennom kulturelle aktiviteter, foredrag og besøk hos tros- og livssynssamfunn inviteres byens befolkning til å oppleve og ta del i Bergens mangfold. En uke som gir kunnskap, nye bekjentskaper og felleskap. 
Velkommen til Mangfoldsbyen 2021! Se program på www.mangfoldsbyen.no
Mangfoldsbyens historie

Festivalen hadde sin debut i 2017 og har siden blitt midtpunktet i å nå ut med dialog og faglige samtaler til det brede lag av befolkningen. En viktig komponent er tros- og livssynsvandringer, hvor en gruppe besøker tre til fire trossamfunn og blir kjent med dem og deres lokaler. En annen sentral del av festivalen er dialogmiddagen.

I 2018 ble tros- og livssynsvandringer introdusert, og Bergens første dialogmiddag arrangert. Faglige arrangement inkludert livssynsmangfold på gravplassen, berøringsangst for religion? og UReDD: ung og troende.

Den tredje utgaven, i september 2019, inkluderte filmvisning av Bønn med etterfølgende samtale, og hadde faglige arrangement om ytringsfrihet og religiøs praksis i krig. I 2020 måtte arrangementet avlyses grunnet koronapandemien.