Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen (STL Bergen)

Organisasjonssekretær Birgit van der Lans (permisjon til juli 2019)

Karoline Rossgård Salhus

Epost stlb@stlb.no
Telefon +47 969 08 380
Postadresse Christian Michelsensgate 5

5012 Bergen

Organisasjonsnummer 998169852