Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen (STL Bergen)

Daglig leder Emil Perron
Epost stlb@stlb.no
Telefon +47 969 08 380
Postadresse Christian Michelsensgate 5

5012 Bergen

Organisasjonsnummer 998169852