Denne siden inneholder sentrale dokumenter for STL Bergen.

Vedtekter

Vedtekter (vedtatt 22.01.2019)

Årsrapporter

Årsrapport 2012

Årsrapport 2013

Årsrapport 2014

Årsrapport 2015

Årsrapport 2016

Årsrapport 2017

Årsrapport 2018

Årsrapport 2019  

Årsmelding 2020

Eksterne dokumenter

På oppdrag fra Kulturdepartementet skrev KIFO i 2015 forskningsrapporten Det handler om verdensfreden! om dialogorganisasjoner i Norge. Et helt kapittel omhandler STL Bergen.

Rapporten Livsfaseriter: Religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge (Ingvill Thorson Plesner og Cora Alexa Døving) ble utgitt av STL nasjonalt i 2009. Den tar opp praksis og de viktigste utfordringer for ulike tros- og livssynssamfunn i forhold til livsfaseriter, spesielt om barne- og ungdomsfasen; ekteskap og skilsmisse; dødsleie og gravferd; og sykehus og sykehjem.