Kontaktlisten er tilgjengelig på en innlogget nettside. Online-versjonen oppdateres kontinuerlig. Listen driftes av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen (STL Bergen).

Hensikten med listen er å gjøre det lettere for offentlige institusjoner til å komme i kontakt med lokale tros- og livssynssamfunn og ivareta de åndelige og eksistensielle behovene til pasienter, sykehjemsbeboere eller innsatte. Listen kan også benyttes til å få praktisk informasjon om praksiser, mathensyn og tradisjoner rundt sykdom og død. Listen gjøres tilgjengelig etter avtale med blant annet sykehus, syke- og aldershjem, gravplassmyndigheter, begravelsesbyrå og asylmottak.

For å sikre at listen er oppdatert til enhver tid, inneholder den for tiden kun kontaktinformasjon til STL Bergens medlemssamfunn, pluss Jehovas vitner. For hvert tros- og livssynssamfunn er det oppført sentral kontaktinformasjon (besøksadresse, postadresse, telefon, e-post) som normalt går til administrativt personale. I tillegg er det oppført en eller flere kontaktpersoner som kan tilkalles i mer akutte situasjoner. I noen samfunn er dette prester, imamer eller andre vigslede eller teologiske stiller, mens i andre er det lekfolk. Flertallet er frivillige med ordinære jobber, som kan sette begrensninger på umiddelbar tilgjengelighet. På noen lister står det kommentarer om hvem som skal kontaktes i bestemte tilfelle (for eksempel ulik person for sykesamtale og gravferd).

Henvendelser kan rettes til stlb@stlb.no.

Merk at det kreves pålogging for å få tilgang til oppføringene.