Bergen Hindu Sabha er et trossamfunn innenfor shivaisme-retningen av hinduisme, med eget tempel på Minde. De fleste medlemmer stammer fra Sri Lanka, India og Nepal. Samfunnet har ca. 600 medlemmer, fra Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, og Oslo. Antall hinduer i Norge vokste markant på 1980-tallet, hovedsakelig blant tamiler som flyktet fra borgerkrigen i Sri Lanka. Til å begynne med var det samlinger i private hjem. Bergen Hindu Sabha ble registrert som trossamfunn i 1990 og holdt til å begynne med til i leide lokaler på Danmarksplass. Tempelet ble innviet i 2004 og ligger i den gamle kinosalen i tidligere Fanahallen på Minde. Den er viet til guden Ganesha. Det er ansatt fem utenlandske prester til å ivareta tempeltjenester og seremonier.

Hinduismen, som av sine tilhengere gjerne betegnes som Sanatana Dharma ( den evige veien), regnes som verdens eldste fortsatt levende religion. Den er imidlertid ikke et enhetlig trossamfunn, men et konglomerat av religiøse grupper med svært ulike holdninger. Hinduismen omfatter avanserte intellektuelle tradisjoner, men for de fleste hinduer er det de daglige ritualene i hjemmet og templene som viser deres tilhørighet til hinduisk kultur. Hinduisme er en av de store verdensreligionene med mellom 950 millioner og én milliard tilhengere. De fleste lever i India, mange også i resten av Sør-Asia.

Adresse Bergen Hindu Sabha
Storetveitvegen 5
5067 Bergen
Nettside bergenhindusabha.info
Telefon 55 28 22 45

941 46 069