Åpen dialogkveld: Kan dialogen kvele ekstremismen?

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Bergen, arrangerer og inviterer til Åpen Dialogkveld
onsdag 18. november kl 1800
i Rådhuskantinen, Rådhusgaten 10
Gratis inngang

Tema: “Kan dialogen kvele ekstremismen?”

«Med en verden i endring, hvor vi ser at norsk ungdom radikaliseres og at hatet har slått rot – kan dialogen kvele ekstremismen?

Har dialog utspilt sin rolle? Hva er mekanismene bak radikaliseringen og ekstremismen? Kan dialog være med å forebygge disse, og kan dialog rehabilitere når det har gått for langt?

Kan dialogen kvele ekstremismen?»

Det er et ønske om spesielt fokus på konkrete tiltak og lokalt arbeid som foregår i Bergen. Lokale aktører og representanter fra byrådet er invitert.

Innlegg av:

  • Faten Mahdi Al-Husseini mottaker av Bergesensprisen 2014
  • Anita Bakken – MIKS ressurssenter for integrering og samhandling
  • Irene Incerti-Théry – UngDialog
  • Ali Watti lege, samfunnsaktivist og tidligere medarbeider ved RVTS

I panelet (med deltakerne nevnt ovenfor):

  • Linn Kristin Langley-Rasmussen Engø Sentralstyremedlem AUF, rådgiver for byråd for skole, barnehage og idrett.
  • Noushin Zaery, leder Islamsk Dialog, styremedlem Det Felles Innvandrerrodet i Hordaland. En av initiativtakerne for markeringen i helgen for “Sammen mot Terror” ved Blå Stenen.
  • Kirkelig Dialogsenter Bergen

Presentasjon av Samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn Bergen (STLB) ved leder Alasdair McLellan

Det vil være panelsamtale og åpent for spørsmål fra salen. Samtalen ledes av STLB styresekretær Amila Suljevic

Lett servering, Fri entré