Vi står samlet for fredelig dialog: en fordømmelse av terrorangrepet i Oslo 25. juni 2022

(Denne teksten ble først publisert på STL Bergens kontoer på Facebook og Instagram, lørdag 25. juni 2022.) 


Gårsdagens dødelige voldsutøvelse i Oslo griper inn i våre liv som en absolutt kontrast til det som skulle være feiringen av retten til å eksistere uansett kjønn, og retten til å elske og bli elsket i fred uavhengig av legning.
Vi kondolerer til de pårørende. 

Demokratiet, hvor menneskeverdet er nedfelt i våre menneskerettigheter, er vår mest frigjørende politiske styreform. Et rom for enighet og uenighet gjennom diskusjon, et uenighetsfellesskap, men hvor legning og fredelig kjærlighet – uansett hvilken av regnbuens mange farger den måtte tildeles – aldri kan tjene som et påskudd for voldsutøvelse eller dens legitimering. Ansvar for handlingene vil i tide plasseres, men det kan ikke plasseres hos uskyldige ofre for voldsutøvelse. 

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen (STL Bergen) er en organisasjon som eksisterer og virker for forståelse, respekt og toleranse gjennom fredelig dialog for et fredelig samfunn.
 
STL Bergen består av 20 medlemssamfunn som representerer en rekke forskjellige religioner og livssyn. Alle disse vedkjenner seg at livet noen ganger består av store og til tider utrolig vonde og vanskelige eksistensielle spørsmål og opplevelser. I disse dager husker vi på de gode fellesskapene vi har som kan være en støtte for mange i slike vanskelige tider. 
 
STL Bergen understreker de verdier vi forplikter oss til, deriblant demokrati, menneskerettigheter, dialog og fred.
Vi fortsetter vårt arbeid for fred gjennom dialog. Ett steg av gangen, uten å glemme historien, med håp om å stadig realisere mer av de verdier vi bygger vårt fredelige samfunn på. 
 
I denne tiden viser vi vår solidariske støtte i kampen for våre felles menneskerettigheter og fredelig sameksistens. 

 
 
Kan være et bilde av himmel
Bilde: Wikimedia Commons (CC). 

Stillingsutlysning: Prosjektansatt (50%) STL Bergen . Søknadsfrist 29. mai

Stillingsutlysning: Prosjektansatt (50%) STL Bergen 

Ledig stilling: Prosjektansatt (50%). Midlertidig stilling t.o.m. 31. desember 2022. 

Søknadsfrist: 29. mai 2022. 

Tiltredelse: snarlig. 

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Bergen er en sammenslutning av 20 tros- og livssynssamfunn i Bergen. STL Bergen arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn, og for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom disse. Medlemssamfunnene inkluderer i dag bahá’í-er, buddhister, hinduer, humanister, holister, jøder, kristne, muslimer og sikher. 

STL Bergen søker en prosjektansatt i en 50% midlertidig stilling t.o.m. 31. desember 2022. Det er muligheter for å øke stillingsprosenten etter behov. 

Prosjektstillingen består hovedsakelig av planlegging og koordinering av Mangfoldsbyen 2022, samt koordinering og oppfølging av veiviserprosjektet, et formidlingsprosjekt i samarbeid med enkelte medlemssamfunn og Raftostiftelsen for formidling av tro og livssyn til skoleklasser fra ungdomsskoler og videregående skoler i Bergen.

Stillingen vil også best av noe arbeid med andre arrangementer, samt kontakt- og informasjonsarbeid om tros- og livssynsdialog. 

Tiltredelse snarest mulig. 

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinere og følge opp Veiviserprosjektet. 
 • Planlegge, koordinere og gjennomføre Mangfoldsbyen 2022. 
 • Koordinering av frivillige til ovennevnte prosjekter. 
 • Planlegging og gjennomføring av andre arrangementer. 
 • Prosjektkoordinering- og rapportering. 
 • Arbeidstiden vil hovedsakelig være på dagtid, men noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Prosjektledererfaring 
 • Relevant høyere utdanning
 • Innsikt i og forståelse av tros- og livssynsfeltet og dialog. 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr: 

 • Lønnstrinn 45 (månedslønn) 
 • Fleksibel arbeidstid
 • Spennende, flerreligiøst miljø bestående av byens religiøse ledere
 • Varierte arbeidsoppgaver 

Søknad med CV sendes til stlb@stlb.no innen 29. mai 2022. For ytterligere informasjon, ta kontakt med daglig leder Emil Perron per tlf. 969 08 380 eller mail stlb@stlb.no.

Ny daglig leder: Emil Perron

Emil Perron

Per 14. februar har Emil Perron begynt som ny daglig leder i STL Bergen. 

Emil har utdannelse innen filosofi, menneskerettigheter og demokratisering. Han har også erfaring fra organisasjonsarbeid og politikken. Dette sier Emil om den nye jobben sin:

– Tro, livssyn og religion er unektelig viktig for veldig mange mennesker i Bergen og bidrar til et mangfoldig samfunn. Jeg gleder meg stort til å arbeide for grunnleggende verdier som toleranse, respekt og dialog på vegne av medlemssamfunnene i STL Bergen. Jeg takker for et veldig fint årsmøte forrige uke og ser frem til å besøke våre medlemssamfunn og bli bedre kjent med dere i tiden fremover. Min kontordør forblir åpen.

Årsmelding 2021 er nå tilgengelig!

Hvordan var jubileumsåret 2021 for STL Bergen? Årsmeldingen er nå tilgjengelig for nedlasting. Klikk her for å lese om våre aktiviteter 2021, eller les hele meldingen her

Styrets forord 

I 2021 feiret STL Bergen sitt tiårsjubileum. Heldigvis tillot smittesituasjonen en storslått feiring med  dialogmiddag og festivalen Mangfoldsbyen. Årets utgave satte ny besøksrekord. Det er et tegn på den interessen som finnes for tros- og livssynsmangfoldet i byen vår, og at STL Bergen når ut til stadig flere. 

Historien til STL i Bergen er uatskillelig forbundet med terrorangrepene 22. juli 2021. Hendelsene skapte en sterk bevissthet om nødvendigheten av dialogiske møteplasser på tvers av tro og livssyn. STL Bergen ble stiftet bare noen få måneder senere. En felles livssynsåpen markering på Torgallmenningen var et sterkt uttrykk for at terroren aldri må glemmes. 

Selv om pandemien fortsatt satte begrensninger på en del fysiske samlinger og krevde mye ressurser, har vi også i år lagt til rette for møteplasser og dialog, og befestet vår rolle som bindeledd mellom det offentlige og tros- og livssynsektoren. Vi takker alle våre støttespillere for et godt samarbeid, og gir også en stor takk til alle rådsmedlemmer, medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere som har gitt mye av seg selv i form av frivillig arbeid til oss i STL Bergen. 

Årsmøte 2022

17. februar ble det avholdt årsmøte og rådsmøte i STL Bergen på Kirkens hus.Trond Enger, styreleder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, var på Bergensbesøk og hilste på forsamlingen. 
 
Det ble på mange måter en minneverdig kveld. For det første ble Det jødiske samfunn i Bergen tatt opp som observatør. Foreningen ble opprettet i 2020, og vi er svært glade for at jødedommen nå er representert i vårt dialogfellesskap.
 
For det andre ble det vedtatt en egen miljøplan for STL Bergen, som vil hjelpe oss å drive organisasjonen på minst mulig miljøbelastende måte. Som miljørådgiver i Helse Bergen har rådsmedlem Linda Karen Eide fra Kvekersamfunnet vært en viktig ressurs i dette arbeidet.
 
Det var også en kveld for avskjed og for nye bekjentskap. Det var siste møte for Hildegunn Isaksen fra Den norske kirke. Som pådriver for oppstarten av STL Bergen i 2011 har hun vært av stor betydning for dialogarbeidet i Bergen. Også daglig leder Birgit van der Lans ble takket av med taler og gaver. Vi ønsker henne lykke til videre i STL Oslo! Ikke minst fikk rådet hilse på vår nye daglige leder, Emil Perron. 
 
Det ble også valgt nytt styret: Jannicke Troe fra Buddhistforbundet fortsetter som styreleder, og David Måkestad fra Kristensamfunnet ble valgt som nestleder. Jacob Kooter Laading (Den katolske kirke) og Ingvild Slethei (Human-Etisk Forbund) kommer inn i styret som nyvalgte, mens Sajjad Younas fra Bergen Moské fortsetter. Gratulerer og lykke til!

STL Bergen søker ny daglig leder (80%). Søknadsfrist: 31. desember

Ønsker du en variert, spennende og meningsfullt jobb i en organisasjon i utvikling? Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Bergen ser etter en ny daglig leder. Vi søker en engasjert, selvstendig og strukturert daglig leder til å drifte og videreutvikle STL Bergen som dialogarena og mellomledd til det offentlige.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Bergen er en sammenslutning av 19 tros- og livssynssamfunn i Bergen. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn, og for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom disse. Rådet er tilknyttet STL nasjonalt. 

Stillingsomfang er på 80 prosent med mulighet for utvidelse. 20 prosent av stillingen er knyttet til prosjektarbeid. Noe kvelds- og helgearbeid må påberegnes. 

Kvalifikasjoner:

 • Gode muntlige og skriftlige formuleringsevner
 • Høyere utdanning
 • Kjennskap til tros- og livssynssektoren
 • Interesse for tros- og livssynsdialog
 • Kunne jobbe strukturert og selvstendig
 • Økonomisk/administrativ erfaring fra organisasjonsarbeid, og erfaring fra dialogarbeid og nettverksbygging vil tillegges vekt
 • Omgjengelig og fleksibel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Arbeidsoppgaver:

 • Lede STL Bergens daglige virksomhet i henhold til styrets og rådets vedtak
 • Legge til rette for dialog og samarbeid mellom tros- og livssynssamfunn, og mellom tros- og livssynssamfunn, kommunale etater og offentlige instanser
 • Være styrets og rådets sekretær
 • Representere organisasjonen utad og internt
 • Skrive søknader og rapporter, samt ha økonomiansvar
 • Lede og gjennomføre prosjekter
 • Opprette og oppdatere nettside og sosiale medier
 • Delta i planlegging og gjennomføring av åpne og interne arrangement
 • Bistå organisasjonen med administrative og praktiske gjøremål

Vi kan tilby:

 • Spennende, mangfoldig miljø bestående av byens tros- og livssynssamfunn og deres ledere
 • Mulighet til å videreutvikle organisasjonen
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Deltakelse i praktisk, lokalt dialogarbeid og mulighet for å fordype seg i dette
 • Deltakelse i et nasjonalt nettverk av STL grupper
 • Kontakt med et bredt spekter av offentlige institusjoner, organisasjonslivet og andre samfunnsaktører
 • Lønn etter avtale 

Søknad med CV sendes til styreleder Jannicke Troe jtroe@online.no innen 31. desember. Spørsmål kan rettes til daglig leder Birgit van der Lans på telefon 969 08 380 eller e-post stlb@stlb.no. Stilling tiltres 1. mars 2022. 

Stor interesse for fagdag for helsepersonell

Den 18. november deltok over 100 ansatte i kommunale og spesialisthelsetjenesten på fagdag om tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon på Bikuben konferansesenter. Kursdagen var arrangert og planlagt som et samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Etat for sykehjem i Bergen kommune, STL Bergen og Statsforvalteren i Vestland. Bergens helsebyråd Beate Husa foretok åpningen. 

Programmet bød på foredrag og møter med representanter fra forskjellige tros- og livssynssamfunn. Foredragsholderne (og ledelsen!) trakk fram betydningen av åndelig/eksistensiell omsorg som del av helhetlig og likeverdig omsorg, og at tjenestene må tilpasses en mangfoldig befolkning. Det krever bevisstgjøring, kompetanseheving, kultursensitivitet i møte med kommunikasjonsutfordringer og samarbeid med lokale tros- og livssynssamfunn. 

STL Bergens daglig leder Birgit van der Lans holdt foredrag om tros- og livssynslandskapet i Bergen og Vestland fylke. Representanter fra syv ulike tros- og livssynssamfunn sto på stand og snakket med helsepersonell om problemstillinger de møter i sykehus- og sykehjemshverdagen.

Program

 • Kulturelt innslag
 • Velkommen til Haukeland v/ Ingrid Smith, seksjonsleder for Seksjon for pasienttryggleik, Forsknings- og utviklingsavdelingen, Haukeland universitetssjukehus
 • Åpning v/ Beate Husa, byråd for eldre, helse og frivillighet, Bergen kommune
 • Likeverdige helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Vestland v/ Sjur Lehmann, Fylkeslege, Statsforvalteren Vestland
 • Tros- og livssynsmangfold i Bergen og omegn/Vestland fylke v/ Birgit van der Lans, daglig leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn, Bergen
 • Tro, Livssyn og helse v/ Tove Giske, professor i sykepleie, forskning- og utviklingsarbeid-leder, VID vitenskapelige høgskole, Bergen
 • Møte med den andre. Noen erfaringer fra samtaler i helsetjenesten v/ Øyvind Rise, sykehusprest og Muhammad Azeem, sykehusimam, Seksjon for prestetjeneste og etikk, Haukeland universitetssjukehus
 • Åndelig og eksistensiell ivaretakelse i eldreomsorgen v/ Ronny Heimli, spesialrådgiver, Etat for Sykehjem, Bergen kommune
 • Kulturelle innslag v/ Merethe Wolf Lindvall, musikkterapeut, Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssjukehus.
 • Religion og livssyn som kilder til mening og mestring i krisesituasjoner v/ Lars Johan Danbolt, leder av Religionspsykologisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet og professor, MF vitenskapelige høgskole
 • Holdninger og holdningsdanning i et fagprofesjonelt perspektiv v/ Moyfrid Felecian-Midttun, rådgiver – M.phil flerkulturell og internasjonal utdanning, Frisklivs og mestringssenteret
 • Kommunikasjon fra et brukerperspektiv, Caroline Thevanathan og Emma Alexander, pedagog og koordinator, Empo – flerkulturelt ressurs senter
 • Panelsamtale – dialog

Gratulasjoner fra livssynsminister Toppe og generalsekretær Joys

Gøy med videohilsener! I forbindelse med tiårsjubileet hadde STL Bergen gleden av å få digitale gratulasjoner av både livssynsminister Kjersti Toppe og STLs generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys.

Her kan du se begge videoene! 

 

 

 

Samarbeid rundt gravplassåpning

Fredag 27. august deltok STL Bergen på åpningen av Antveit gravplass i Åsane. Både i anleggsfasen og rundt åpningen og vigslingen har det vært dialog mellom Gravplassmyndigheten og tros- og livssynssamfunnene i STL Bergen.

En verdig ramme rundt seremonier for hele befolkningen

Antveit gravplass i Åsane har totalt ca. 4 500 graver. Gravplassen imøtekommer både behovet for flere gravplasser i bydelen og den økende etterspørselen etter andre gravformer enn tradisjonell kistegrav. På Antveit er det plass til 1 600 urnegraver i navnet minnelund, som har blitt en populær gravtype. I tillegg er det et kistefelt hvor det er mulighet for retningsbestemte graver, som legger til rette for mennesker med bakgrunn fra ulike religioner og livssyn. Her er det også etablert en egen seremoniplass. Dermed har Bergen fått et tredje felt for retningsbestemte graver, som ligger i ulike deler av byen.

Kulturbyråd Katrine Nødtvedt, som foretok åpningen, understreket betydningen av at gravplassmyndigheter imøtekommer ulike gravferdsbehov. Til Åsane Tidende uttalte hun:

– Retningsbestemte graver for forskjellige trossamfunn er viktig for å sikre valgfriheten til befolkningen. Når vi har en mangfoldig befolkning som har ulike gravferdsskikker, så er det viktig at det offentlige legger til rette for at man kan gravlegge slik de pårørende ønsker i henhold til tradisjon.

Gravplasser som arena for praktisk dialog 

Det er ikke hver dag en ny gravplass åpnes. Dermed er det lite erfaring med hvordan en åpningsseremoni skal se ut i et livssynsmangfoldig samfunn. Gravplassmyndigheten i Bergen tok tidlig kontakt med STL Bergen med ønske om å lage en livssynsåpen åpningsseremoni. Dette førte til en dialog mellom STLs medlemssamfunn om vigsling, andre innvielsesritualer, og hvordan man forholder seg til hverandres ritualer.

Gravplassjef Inghild Hareide Hansen, som deltok på møtet, mener det er viktig med en bred dialog: 

–Rådet representerer mange tros- og livssynsamfunn, og medlemmene har bred kunnskap om livsfaseriter, og er både reflekterte og engasjerte. Vi føler oss tryggere på de valgene vi gjør på vegne av mange, når vi har hatt en såpass bred dialog.

På Antveit ble vigslingen gjennomført i forbindelse med søndagsgudstjeneste, mens den offisielle åpningen fant sted på en ukedag. Her var det gratulasjoner fra fellesrådets leder Bjørg Sveinall Øgaard, kirkeverge Asbjørn Vilkensen, gravplassjef Inghild Hansen og STL Bergens daglig leder Birgit van der Lans. I sin hilsen trakk Van der Lans frem gravplasser som arena for praktisk dialog:  

– Dialog mellom tros- og livssynssamfunnene og de som forvalter gravplassene på vegne av det offentlige, og tros- og livssynssamfunnene seg imellom, er med på å bygge relasjoner, skape forståelse og finne praktiske løsninger slik at alle kan bli gravlagt med respekt for den enkeltes livssyn, tro og ikke-tro.

Bergensmodellen for gravplasssamarbeid?

STL Bergen og Gravplassmyndigheten har et etablert samarbeid, blant annet gjennom representasjon i fellesrådets gravplassutvalg. “Samarbeidet med STL Bergen er svært viktig for oss i Gravplassmyndigheten i Bergen. Vi er satt til å gjøre en oppgave på vegne av alle”, sier Hansen.

Ifølge gravplassjefen har andre gravplassmyndigheter fulgt med på samarbeidsmodellen i Bergen:

– Når jeg har fortalt om opplegget rundt åpningen, så er det flere kolleger som er interessert i hvordan vi har gjort det. Det åpnes ikke mange nye gravplasser og mange innhenter råd fra oss, som både er en stor forvaltning og som har erfart dette i praksis. Vi forventer derfor at flere gravplassmyndigheter vil ha glede av det vi har oppnådd i den dialogen vi har hatt, og føle seg mer frimodig til å ha en egen dialog i den enkelte kommunen.