Ahmadiyya Muslim Jama’at er en islamsk trosretning. Den aksepteres ikke som en del av islam av deler av det internasjonale islamske religionssamfunnet, blant annet fordi grunnleggeren av bevegelsen gjør krav på profetdømme. Selv hevder bevegelsen at den ikke representerer noen ny religion, men at den viser islam i sin opprinnelige og rene form. Trossamfunnet ble etablert i 1889 av Mirza Ghulam Ahmad (1835–1908) i byen Qadian i delstaten Punjab i Britisk India. Han hevdet å være den ventede reformatoren for den siste tidsalder, den utlovede messias som ventes av alle verdensreligionene. Bevegelsen han startet er basert på budskapet om islams forkjærlighet til fred, universelt brorskap og underkastelse for Guds vilje. Etter dens grunnleggers død, har Ahmadiyya Muslim Jama’at blitt ledet av dens valgte etterfølgere, kalifer. Organisasjonen blir forfulgt i noen muslimske land, blant annet Pakistan og Indonesia.

Ahmadiyyaretningen var blant de første muslimske samfunn som etablerte seg i Storbritannia og andre vestlige land. Den ble Norges første muslimske menighet da det ble etablert en menighet i Oslo 1956. I dag har trossamfunnet omtrent 2000 medlemmer. Moskéen på Furuset i Oslo er Norges største, men i Bergen er det ingen egen lokale.

Les mer på Wikipedia.

Administrative adresser

Postadresse Ahmadiyya Muslim Jama’at
Postboks 200 Furuset
1001 Oslo
Nettside ahmadiyya.no (nasjonal)

alislam.org (internasjonal)

Facebook @amjnorge
Twitter @AMJ_Norge

Foto: Ceddyfresse