Ungdomsmøte

Torsdag 19. november samarbeidet STL Bergen med UngDialog med henblikk på å starte dialogprosess blant ungdommer i Bergen. Møtet på Kvarteret samlet ungdommer seks ulike tros- og livssynsretninger. Faten Mahdi al-Husseini fra Just Unity fortalte om ekstremisme i det muslimske miljøet. Et sentralt poeng var at det ofte er ungdommer som føler seg marginalisert av storsamfunnet som lettest blir offer for radikalisering. Irene Incerti-Théry fra UngDialog fortalte om dialog som et verktøy som kan brukes lokalt. Møtet ble avsluttet med dialogøvelser.

Møte med Canadas ambassadør

Canadas ambassadør, Artur Wilczynski, hadde et møte med arbeidsutvalget i STL Bergen og medlemmer fra det muslimske miljøet i Bergen 31. august. Dagen etter møtte han rådet og fikk omvisning i den nyrenoverte Mariakirken. STL Bergen presenterte og fortalte om vårt arbeid for tros/livssynsdialog i Bergen, og hvordan vi jobbet lokalt. Vi fikk høre og lære om praksis og tradisjoner knyttet til dette i Canada. Det var et svært spennende og lærerrikt møte.