Bergen Singh Sabha Guadwara (BSSG) ble grunnlagt i 2008 og er den eneste trossamfunnet for sikher på Vestlandet. Samfunnet leier lokaler i klubbhuset til Åsane Idrettslag til sine møter. Den har ca. 250 medlemmer.

Sikhisme er et religionssamfunn som ble stiftet i Punjab i India på 1500-tallet av Guru Nának (1469–1539) og konsolidert under hans ni etterfølgere som kalles guruer (lærere). Sikhene utgjør i dag flertallet av befolkningen i Punjab og rundt 2 % av Indias befolkning. Sikhenes religiøse lære oppstod i et nordindisk bhakti-miljø, som forkastet hinduismens ritualer og kastesystemer og i stedet la vekt på yoga, et indre liv preget av mystikk og forestillingen om en enhetlig, altomfattende guddom. Sikhismen deler grunnleggende trekk med hinduismen, for eksempel læren om karma og gjenfødsel. Den har imidlertid også lånt vesentlige trekk fra islam: fremhevingen av monoteisme, den sentrale betydning av én hellig bok, oppfatningen av de troende som ett folk, og fraværet av presteskap.

Adresse Bergen Singh Sabha Gurdwara
Åslia 1
5115 Ulset
E-post post@bssg.no
Nettside bssg.no
Telefon 474 47 747