Forsamlingslokaler –  en veileder for tros- og livssynssamfunn (last ned) retter seg mot tillitsvalgte og medarbeidere i tros- og livssynssamfunn, deres lokale menigheter og andre religiøse organisasjoner. Mens noen deler gjelder ethvert lokale, er mye av innholdet rettet spesifikt mot problemstillinger knyttet til religiøse forsamlingslokaler. Veilederen har spesielt de som skal anskaffe et nytt lokale i tankene, men også de som skal forvalte en eksisterende eiendom vil finne nyttig innhold, selv om ikke alt er like relevant.