Den opprinnelige kristendommen i Norge var katolsk i over et halvt årtusen, frem til reformasjonen i 1537. Deretter ble katolisismen forbudt frem til dissenterloven av 1845. Til tross for dette var det katolske immigranter i Bergen i tidlig moderne tid. En katolsk menighet ble etablert i Bergen på 1840-tallet. Den holdt opprinnelig til på Kalmargjerdet før en tomt ble kjøpt i Christies gate i 1864. St. Paul kirke ble sluttført i 1876, med plass til 300 personer. Økt innvandring fra katolske land har ført til en dramatisk økning i medlemsmassen siden slutten på 1990-tallet. Mens det var 4.000 medlemmer i St. Paul menighet i 2003, har dette vokst til 17.000. Store grupper inkluderer polakker og litauere, men det er også vesentlige grupperinger av filippinere, vietnamesere, tamiler, eritreere og sør-amerikanere. Menigheten tilbyr derfor både gudstjenester og sjelesorg på en rekke av disse språkene.

Den katolske kirke, også kalt Den romersk-katolske kirke, er verdens største kristne kirke. Den ledes av paven og definerer sitt oppdrag til det å spre evangeliene til Jesus Kristus, administrere sakramentene og drive barmhjertighetsarbeid. Den katolske kirke mener at kirken ble grunnlagt av Jesus Kristus, at dens biskoper er etterfølgerne etter Jesu apostler og at paven er etterfølgeren til St. Peter. Katolsk lære hevder at kirken er ufeilbarlig når den gir sine doktriner om tro eller moral. Katolsk tilbedelse er sentrert rundt nattverd, hvor kirken mener at brød og vin gjennom transsubstansiasjon blir omgjort til Kristi blod og legeme. Jomfru Maria har en spesiell posisjon i den katolske kirke. Katolsk tro inkluderer hennes ubesmittede unnfangelse og den kroppslige opptagelsen til himmelen på slutten av hennes liv.

Adresse St. Paul menighet
Nygårdsgaten 3
5015 Bergen
Telefon 55 21 59 50
E-post bergen@katolsk.no
Nettside katolsk.no (nasjonal)

bergen.katolsk.no (lokal)

Facebook @StPaulmenighet