Med ujevne mellomrom arrangerer vi åpne møter som tar opp aktuell tematikk knyttet til tro og livssyn. Dialogarrangementene er gjerne møteplasser mellom akademia og gressroten av tros- og livssynsutøvelse. Temaer som har blitt tatt opp inkluderer tros- og livssynspolitikk, fordommer og hatkriminalitet mot religiøse minoriteter, likestilling, trosfrihet og religion i skolen. Alle arrangementene er gratis og har blitt arrangert i Rådhuskantinen, Litteraturhuset og Hovedbiblioteket.