Buddhistforbundet er en sammenslutning av fjorten buddhistiske retninger og representerer med sine 13.600 medlemmer et overveldende flertall av buddhister i Norge. Buddhistforbundet ble etablert i 1979 og har som hovedmål å motta og videredistribuere offentlig tilskudd til de ulike gruppene. Den driver forøvrig eget forlag og representerer bredden av buddhistiske retninger i STL. I Bergen er det lokale grupper av Thailandske Buddhistforening, Vietnamesisk Buddhistforening og Karma Tashi Ling.

Postadresse Buddhistforbundet
Postboks 9340 Grønland
0135 Oslo
E-post kontor@buddhistforbundet.no
Nettside buddhistforbundet.no
Telefon 22 17 70 19