2021 er jubileumsår for lokal og nasjonal tros- og livssynsdialog

For første gang på åtte måneder kunne rådet samles igjen lørdag 12. november, da STL Bergen inviterte til den tradisjonelle sommeravslutningen. Digitale møter har fungert greit for å holde hjulene i gang, men å besøke hverandres hus og å ha dialog ansikt til ansikt – det har vi savnet!

Denne gangen var det Bergen Hindu Sabha og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige som åpnet dørene sine. Å besøke tros- og livssynshus er en god måte å bli kjent med hverandres virkelighet på. Det gjelder ikke bare for skoleelever – et tema som STL har vært opptatt av i det siste – men også for våre egne rådsrepresentanter. Få  religiøse bygg i Bergen stimulerer sansene som hindutempelet. Gudestatuene, blomsterdekorasjonene og maleriene skapte mange spørsmål om praksis, lære og kultur. 

Hos Jesu Kristi Kirke tyvstartet rådet markeringen av STL Bergens 10-årsjubileum med historien om organisasjonens oppstart og de første årene ved Hildegunn Isaksen (Den norske kirke). Som dialogprest var Hildegunn sentral i etableringen av STL i kjølvannet av terrorangrepene 22. juli, da to imamer fra forskjellige moskeer tok kontakt med et ønske om å skape en møteplass på tvers av tros- og livssynsskiller. Relasjonene og tilliten som ble bygget opp de første årene har dannet et fellesskap som skaper stadig større ringvirkninger i lokalsamfunnet. 

Mens vi i Bergen er i full fart med forberedelser til vår egen 10-årsfeiringen under årets Mangfoldsbyen, markerer STL nasjonalt sitt 25-års jubileum. 

I løpet av 25 år har STL skapt en robust arena for samarbeid og dialog mellom tros- og livssynssamfunn over hele landet. For oss som lokal dialogorganisasjon er det nasjonale samarbeidsrådet en viktig støttespiller og faglig ressurs. Dette samarbeidet er viktig for å kunne realisere det livssynsåpne samfunnet lokalt i de ulike kommunene. Vi gratulerer og gleder oss til å jobbe side om side de neste 25 år!

31. mai: nasjonale koronaregler i Bergen

Fra og med mandag 31. mai kan tros- og livssynssamfunn i Bergen gjennomføre sine aktiviteter basert på nasjonale koronaregler og 2. trinn i gjenåpningsplanen. 

 • Innendørs UTEN faste tilviste sitteplasser: maks 50 personer (endring fra 10), likevel inntil 100 personer på arrangementer som samler deltaker under 20 år som tilhører samme kommune. 
 • Innendørs MED faste tilviste sitteplasser: inntil 200 deltakere som holder minst 1 meters avstand. 
 • Utendørs arrangementer: inntil 200 deltakere, men inntil 600 fordelt på 3 cohorter hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er 2 meters avstand mellom cohortene. 
 • Barn og unge under 20 år kan delta på fritidsaktiviteter som normalt. For aktiviteter av lengre varighet, som leir, anbefales at leiren har maks 200 deltakere som deles inn i grupper på 20. 
 • Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner: oppfordringen om å utsette/avlyse slike arrangementer endres til en oppfordring om å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå. Det legges dermed større vekt på deltakerens ansvar fremfor arrangørens ansvar. 
 • Anbefalingen om 2 meters avstand ved innendørs felles sang gjelder nå kun kommuner med forhøyet smittetrykk (kommuner som har strengere lokal forskrift). Minner likevel om at sang/roping fortsatt medfører økt risiko for smitte.  
 
Ellers har arrangør fortsatt plikt til å 
 • Sikre 1 meters avstand mellom personer som ikke tilhører samme husstand
 • Iverksette tiltak som bidrar at syke ikke er til stede og ivareta god hygiene
 • Ha oversikt over hvem som er til stede 
 
Lenker: 
 
 
 
 
 

 

 

Hvilke smittevernregler gjelder for tros- og livssynssamfunn i Bergen fra 27. mai?

På kommunens pressekonferanse onsdag 26. mai ble det klart at Bergen viderefører den lokale, strengere forskriften ut uken, til og med søndag 30. mai. For alt som ikke er regulert i lokal forskrift gjelder de nasjonale reglene, trinn 2 i regjeringens gjenåpningsplanen, fra og med torsdag 27. mai. Det betyr blant annet at de som har store nok lokaler nå kan ta imot inntil 200 personer på gudstjenester og lignende. 
 
Byrådet forventer at den lokale forskriften oppheves fra mandag. 
 
Konsekvenser for arrangementer i regi av tros- og livssynssamfunn:  
 
 • UTEN faste, tilviste sitteplasser: maks 10 personer (regulert i lokal forskrift). Dette gjelder også arrangementer for barn og unge under 20 år. 
 • MED faste, tilviste sitteplasser: inntil 200 deltakere som holder minst 1 meters avstand (endring fra 100).
 • Munnbindplikt når det er fare for at 1 meters avstand ikke kan overholdes (regulert i lokal forskrift).
 • Utendørs arrangementer: inntil 200 deltakere, men inntil 600 fordelt på 3 cohorter hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom cohortene. 
 • Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner: oppfordringen om å utsette/avlyse slike arrangementer endres til en oppfordring om å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå. Det legges dermed større vekt på deltakerens ansvar fremfor arrangørens ansvar. 
 
Les mer:
 
 
 
 
 
 
 

Studentprestetjenesten – hva skjer på UiB?

Studentavisen Studvest skriver om studentprestene ved Universitet i Bergen. I Trondheim har studenttinget vedtatt at NTNU ikke burde tilby fast avsatt areal til kristen livssynsveiledning på campus dersom ikke alle livssyn får ha det samme tilbudet. 

I Bergen sier rektor Margereth Hagen at universitetet vil vurdere muligheter for å utvide tilbudet om livssynssamtaler snakere enn å avvikle studentprestetjenesten. 

Daglig leder i STL Bergen, Birgit van der Lans, sier til Studvest: 

– For mange er religion en sentral og integrert del av livet. Da er det viktig at det er rom for livssynsuttrykk også på studiesteder. 

Artikkelen leses i sin helhet på Studvests nettsider. 

Lokale tiltak i Bergen kommune fra 20. april til 3. mai

På grunn av vedvarende høy grunnsmitte, og særlig blant barn og unge, innfører Bergen kommune en lokal forskrift som gjelder fra 20. april Tiltakene treffer hovedsakelig private sammenkomster og aktiviteter for barn og unge.  Forskriften kan dermed også påvirke tilbud til barn og unge i regi av tros-eller livssynssamfunn.
 
I tillegg blir det innført plikt til å bruke munnbind når en meters avstand ikke kan overholdes, også i tros-og livssynshus. 
 
 • Innendørs idretts-og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år er forbudt. Arrangører oppfordres til å flytte aktiviteter utendørs. Arrangementer rammes ikke av forbudet, selv der barn og unge under 20 år er publikum eller medvirkende. 
 • Det innføres nå plikt (ikke lenger anbefaling) til å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, også i tros-og livssynshus. 
 • Det er ikke tillatt med mer enn to gjester i private hjem, utover egne husstandsmedlemmer. Husholdninger som består av 1-2 personer kan likevel ha besøk av flere, så lenger de er fra samme husholdning.

Høytidsuken: Ramadan, songkran, Puthuvarudam og Vaisakhi

I uken som kommer starter muslimer fastemåneden ramadan (13. april), mange buddhister og tamilske hinduer feirer nyttår (13./14. april) og sikher feirer Vaisakhi (14. april).
 
Også i år er disse høytidene svært preget av pandemien og savnet etter å oppleve fellesskap i tros-og livssynshus. Heldigvis stiller tros-og livssynssamfunn opp med helseråd, vaksineinfo og digitalt tilbud.
 
Vi ønsker alle gode og trygge høytidsmarkeringer, og deler en throwback til fjorårets serie #høytiderikoronatiden. 
 
 

23. mars: ny nasjonale tiltak

Saken oppdateres
 
Regjeringen la i kveld frem nye tiltak for å begrense smitte.
 
Mutert virus gir større risiko for spredning når folk er samlet, og større risiko for alvorlig sykdom. Derfor blir råd og reglene for arrangementer, inkl. livssynsarrangementer, nå endret.
 
Regjeringen anbefaler å ha færrest mulig nærkontakter, og ikke ha arrangementer som ikke er absolutt nødvendig. Det anbefales nå også å holde to meter avstand til hverandre.
 
Hvis arrangementer ikke kan utsettes, gjelder disse forskriftsfestede regler:
 • Innendørs tillates maks 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser
 • Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer
 • I begravelser og bisettelser er det tillatt med 50 personer når det benyttes faste tilviste plasser.
Endringene trer i kraft natt til torsdag, 25. mars. Ny vurdering innen 12. april. 
 
Følg med på våre nett- og facebooksider for oppdateringer, eller send mail til stlb@stlb.no for å abonnere på vår koronamail.
 

STL Bergen fyller 10 år!

Det har gått ti år siden en gruppe engasjerte representanter fra åtte forskjellige tros-og livssynssamfunn i Bergen samlet seg til et stiftelsesmøte og grunnla Samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn i Bergen. Datoen var 23. november 2011.

Terrorangrepene 22. juli 2011, bare noen få måneder før stiftelsesmøtet, skapte en sterk bevissthet om nødvendigheten av dialogiske møteplasser på tvers av tro og livssyn. En felles minnesmarkering på Torgallmenningen den 21. august ble første gang en imam, en biskop og en representant fra Human-Etisk Forbund sto sammen på en offentlig scene i Bergen. Som biskop Halvor Nordhaug sa til NRK den dagen, skapte 22. juli «et nytt klima og ny fellesskapsfølelse i landet vårt, og den må vi ta vare på».

Takket være stor frivillig innsats og varig engasjement har organisasjonen utviklet seg til den sentrale arenaen for samarbeid mellom tros-og livssynssamfunn den er i dag, og en synlig aktør i byen. I 2021 teller STL Bergen 19 medlemssamfunn. Organisasjonen har i tillegg et stort nettverk blant byens mange tros-og livssynssamfunn og et godt samarbeid med et stort antall offentlige instanser og frivillige organisasjoner.

Feiringen av 10-årsjubileum for STL Bergen legges til november. Da satser vi på å kunne gjennomføre en ekstra festlig utgave av Mangfoldsbyen (5. – 11. november) i et koronafritt Norge.

Nytt medlemssamfunn: Waqeffanna Oromo Religion

Trossamfunnet Waqeffanna Oromo Religion er tatt opp som STL Bergens 19. medlemssamfunn. Opptaket ble enstemmig vedtatt av årsmøtet, som ble avholdt den 11. februar. 

Waqeffanna er den tradisjonelle religionen til oromoene, den største folkegruppen i Etiopia. Waqeffanna er en monoteistisk religion som tilber Waaqa (Gud) som høyeste vesen og skaper av hele universet. 

I Norge er trossamfunnet aktivt i flere byer og har adresse i Bergen. De har omtrent 65 medlemmer i hele landet, men noen aktiviteter trekker mange flere deltakere. Hvert år reiser oromoer fra hele Norden til Bergen og Oslo for å feire høytiden Irreecha sammen, en festival som takker Waaqa for hans velsignelser og barmhjertighet. I Bergen feires festivalen ved Skomakerdiket, som ligner på den hellige innsjøen Bishoftu i Etiopia.

Fersk styreleder i STL Bergen, Jannicke Troe, er glad for medlemstilveksten og ønsker representantene fra Waqeffanna velkommen:

«Norske waqeffanna-troende har sitt hovedkontor i Bergen. At de nå er med i STL, er med på å synliggjøre det store mangfoldet av tro og livssyn i byen vår.»

Trossamfunnets styreleder Asnake Erko gleder seg til å bli kjent med de andre tros-og livssynssamfunn som er med i rådet: 

«Samarbeid og kjennskap på tvers av tro og livssyn er viktig for å kunne leve godt sammen. I Etiopia har vi kjempet lenge for å kunne utøve religionen vår. Derfor er det et stort skritt for oss å bli anerkjent som del av et så sentralt fellesskap som STL.»

Det er i dag stort religiøst mangfold blant oromoene. Lenge har det ikke vært mulig å praktisere waqeffanna offentlig i Etiopia. Selv om det nå er tillatt å tilhøre og utøve waqeffanna, er kampen om like rettigheter er ikke over. Oromoer i Norge tilhører etiopisk-ortodokse, protestantiske, katolske, muslimske, og altså waqeffanna trossamfunn.