Ledig stilling: Juridisk rådgiver til DiMe Bergen – Diskrimineringshjelpen og Meglingsbank

 
STL Bergen er samarbeidspartner for nyoppstartet DiMe Bergen – et gratis lavterskel rettshjelpstilbud for personer som opplever rasisme og diskriminering. Partnerorganisasjonene er Norsk Folkehjelp, Antirasistisk Senter, Handikapforbundet og Skeiv Verden. 
 
Vil du være med å utvikle prosjektet som juridisk rådgiver? Frist 1. september!
 

Markerte ti år siden 22. jul

Et par hundre mennesker samlet seg ved Den blå stein torsdag ettermiddag, 22. juli, for å markere ti år siden terrorangrepene i Regjeringskvartalet og mot AUFs sommerleir på Utøya. Minnemarkeringen var et initiativ av STL Bergen og Vestland innvandrerråd. 

Se omtalen i Bergensavisen og Bergens Tidene

En lignende markering på den nasjonale sørgedagen i august 2011, var første gang en imam, en biskop og en humanetiker sto sammen på en scene i Bergen. Det ble starten på den lokale tros- og livssynsdialogen og STL Bergen. 

– Det som skjedde for ti år siden førte oss sammen. Gjennom samarbeid kan vi få satt fokus på det vi har til felles. Vi må høre på og av hverandre, ikke om hverandre. Slik kan vi leve sammen i gjensidig respekt, sa imam Ali Saied i en uttalelse til BA

Samarbeid og dialog trengs for å forhindre at noe lignende kan skje igjen, sa STL Bergens daglig leder i åpningsordet: 

– Mye godt arbeid har skjedd siden, men likevel er det viktig å stå her igjen i dag – på tvers av livssyn og kultur, majoritet og minoritet. Ulike, men like mye verdt. Fordi vi vet at vi ikke er ferdige. Ideologien bak terroren lever videre, og kampen for et samfunn med et levende mangfold bygget på menneskeverd og likeverd krever innsats av oss alle, hver dag.

En av appellantene var biskop Halvor Nordhaug, som også deltok på markeringen for ti år siden. Han mener at slike initiativ og tros- og livssynssdialogen generelt er med på å bevare tilliten som preger det norske samfunnet, og som ble utnyttet av terroristen da han gjennomførte de brutale angrepene: “Vi som er religiøse ledere må erkjenne det ansvaret vi har for å fremme dialog og felles forståelse, slik at ingen noen gang skal kunne gjøre det igjen.” 

Inkludering, omsorg og like muligheter for alle ble trukket fram som nøkkelord for å forhindre at mennesker faller utenfor og vender seg til ekstremisme. Ifølge Christian Lomsdalen, som er nestleder i Human-Etisk Forbund er det et ansvar for hver enkelt og for tros- og livssynssamfunn: 

– Som tros- og livssynssamfunn kan vi være med på å skape inkluderende fellesskap lokalt – som en del av et ungdomsarbeid, gjennom dialoger, og i resten av arbeidet vårt. Slik skaper vi trygghet for fremtiden, sa han i sin appell. 

“Det begynner rundt spisebordet, i klasserom, si hei på gaten akkurat som vi gjør på fjelltur”, sa Sarifa Moola-Nernæs (Vestland innvandrerråd). 

Se opptak av arrangementet 

Memoar – norsk organisasjon for munnleg historie laget en fin reportasje om markeringen i forbindelse med deres mangfoldsprosjekt Det store vi. I videoen kan du se alle appellene. 

Denne bildekrusellen krever javaskript.

5. august: Stigende smittetall i Bergen

Smittetallene stiger igjen i Bergen, og minner oss på at pandemien ikke er over.
 
For å få ned smitten innfører kommunen flere lokale tiltak, bl.a. registreringsplikt på utesteder og besøksrestriksjoner på sykehjem. Forskriften varer fra i morgen, 6. august, til og med 22. august. 
 
Det er ingen endringer i reglene for offentlige arrangementer. Likevel ber vi tros- og livssynssamfunn være oppmerksomme på følgende: 
 
1. For å gjøre smitteoppsporing lettere, er det viktig å fortsatt ha gode rutiner for registrering. Når smittespredning oppstår, kan tros- og livssynssamfunn også bidra ved å oppfordre medlemmer til å være tilgjengelig på telefon og oppgi sine nærkontakter til smittesporerne. 
 
2. Bruk av munnbind anbefales der en meters avstand ikke kan overholdes, også i tros- og livssynshus.
 
3. Kommunen anbefaler å begrense antall nærkontakter, og å ikke ha mer enn 10 gjester hjemme. Dette er særlig viktig for de som nå går inn i en høytidsperiode med flere sosiale samlinger. 
 
4. Besøksrestriksjoner på sykehjem kan i noen tilfeller begrense mulighetene for livssynsbetjening, men det vil avhenge av situasjonen og variere per sykehjem. Besøkende må bruke munnbind. 
 

Ti år siden 22. juli: inviterer til ny felles minnemarkering

På 10-årsdagen for 22. juli inviterer Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Bergen og Vestland innvandrerråd til en felles minnemarkering på Torgallmenningen. Terrorangrepet mot regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya tok 77 liv, de fleste av dem barn og unge. Ved å markere dagen på tvers av livssyn og kultur, majoritet og minoritet, står vi sammen med de som fikk livet sitt endret for alltid, og hedrer minnet om livene som gikk tapt på grunn av verdiene de sto for.

– Ved å stå frem sammen i dag minner vi oss selv og hverandre på at et samfunn hvor alle har like muligheter, hvor ingen faller utenfor og ingen vender til ekstremisme, krever kontinuerlig innsats fra mange gode krefter. Minnet om 22. juli forplikter oss til det, sier Innvandrerrådets daglige leder, Inger Paulsen.

Det er ikke første gang det tas initiativ til en slik samling. En felles minnemarkering på den nasjonale sorgdagen i august 2011 ble første gang en biskop, en imam og en humanetiker sto sammen på en scene i Bergen. Kort tid etter ble STL Bergen stiftet, som siden har samlet tros- og livssynssamfunn til dialog og samarbeid. Daglig leder Birgit van der Lans forklarer hvorfor det er viktig med en ny markering:

– I kjølvannet av terroren oppsto et uttalt behov for dialog og fellesskap. Mye godt arbeid har skjedd siden. Likevel er det viktig at vi står her igjen, ti år etter senere. For tankegodset bak 22. juli lever, og høyreekstremistisk vold har tatt liv i Norge også etter 2011. Det at vi har et fellesskap i STL til tross for at vi er grunnleggende uenige om store viktige spørsmål, er med på å bygge ned fordommer og fiendebilder i samfunnet forøvrig. 

Til markeringen bidrar blant andre biskop Halvor Nordhaug, nestleder i Human-Etisk Forbund Christian Lomsdalen, imam Ali Saied (Bergen moské), og Sarifa Moola-Nernæs, styremedlem i Vestland innvandrerråd. Etter appellene forflytter forsamlingen seg til den blå steinen for å minne i stillhet. 

Alle som ønsker å delta er hjertelig velkommen. 

Last ned en invitasjon som kan deles. 

Les mer om markeringen av 22. juli – 10 år etter i Bergen kommune.

Praktiske opplysninger 

Dato: 22. juli 2021

Tid: Kl. 16:30 – 17:00 

Sted: Torgallmenningen, ved siden av Den blå stein

Arrangører: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen & Vestland innvandrerråd 

Musikalsk innslag: Heidi Lambach – Til ungdommen

Pressekontakt: 

Birgit van der Lans stlb@stlb.no 969 08 380

Inger Paulen innvandrerradet@gmail.com 469 31 810

Bilde: Bergen byarkiv

2021 er jubileumsår for lokal og nasjonal tros- og livssynsdialog

For første gang på åtte måneder kunne rådet samles igjen lørdag 12. november, da STL Bergen inviterte til den tradisjonelle sommeravslutningen. Digitale møter har fungert greit for å holde hjulene i gang, men å besøke hverandres hus og å ha dialog ansikt til ansikt – det har vi savnet!

Denne gangen var det Bergen Hindu Sabha og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige som åpnet dørene sine. Å besøke tros- og livssynshus er en god måte å bli kjent med hverandres virkelighet på. Det gjelder ikke bare for skoleelever – et tema som STL har vært opptatt av i det siste – men også for våre egne rådsrepresentanter. Få  religiøse bygg i Bergen stimulerer sansene som hindutempelet. Gudestatuene, blomsterdekorasjonene og maleriene skapte mange spørsmål om praksis, lære og kultur. 

Hos Jesu Kristi Kirke tyvstartet rådet markeringen av STL Bergens 10-årsjubileum med historien om organisasjonens oppstart og de første årene ved Hildegunn Isaksen (Den norske kirke). Som dialogprest var Hildegunn sentral i etableringen av STL i kjølvannet av terrorangrepene 22. juli, da to imamer fra forskjellige moskeer tok kontakt med et ønske om å skape en møteplass på tvers av tros- og livssynsskiller. Relasjonene og tilliten som ble bygget opp de første årene har dannet et fellesskap som skaper stadig større ringvirkninger i lokalsamfunnet. 

Mens vi i Bergen er i full fart med forberedelser til vår egen 10-årsfeiringen under årets Mangfoldsbyen, markerer STL nasjonalt sitt 25-års jubileum. 

I løpet av 25 år har STL skapt en robust arena for samarbeid og dialog mellom tros- og livssynssamfunn over hele landet. For oss som lokal dialogorganisasjon er det nasjonale samarbeidsrådet en viktig støttespiller og faglig ressurs. Dette samarbeidet er viktig for å kunne realisere det livssynsåpne samfunnet lokalt i de ulike kommunene. Vi gratulerer og gleder oss til å jobbe side om side de neste 25 år!

31. mai: nasjonale koronaregler i Bergen

Fra og med mandag 31. mai kan tros- og livssynssamfunn i Bergen gjennomføre sine aktiviteter basert på nasjonale koronaregler og 2. trinn i gjenåpningsplanen. 

 • Innendørs UTEN faste tilviste sitteplasser: maks 50 personer (endring fra 10), likevel inntil 100 personer på arrangementer som samler deltaker under 20 år som tilhører samme kommune. 
 • Innendørs MED faste tilviste sitteplasser: inntil 200 deltakere som holder minst 1 meters avstand. 
 • Utendørs arrangementer: inntil 200 deltakere, men inntil 600 fordelt på 3 cohorter hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er 2 meters avstand mellom cohortene. 
 • Barn og unge under 20 år kan delta på fritidsaktiviteter som normalt. For aktiviteter av lengre varighet, som leir, anbefales at leiren har maks 200 deltakere som deles inn i grupper på 20. 
 • Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner: oppfordringen om å utsette/avlyse slike arrangementer endres til en oppfordring om å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå. Det legges dermed større vekt på deltakerens ansvar fremfor arrangørens ansvar. 
 • Anbefalingen om 2 meters avstand ved innendørs felles sang gjelder nå kun kommuner med forhøyet smittetrykk (kommuner som har strengere lokal forskrift). Minner likevel om at sang/roping fortsatt medfører økt risiko for smitte.  
 
Ellers har arrangør fortsatt plikt til å 
 • Sikre 1 meters avstand mellom personer som ikke tilhører samme husstand
 • Iverksette tiltak som bidrar at syke ikke er til stede og ivareta god hygiene
 • Ha oversikt over hvem som er til stede 
 
Lenker: 
 
 
 
 
 

 

 

Hvilke smittevernregler gjelder for tros- og livssynssamfunn i Bergen fra 27. mai?

På kommunens pressekonferanse onsdag 26. mai ble det klart at Bergen viderefører den lokale, strengere forskriften ut uken, til og med søndag 30. mai. For alt som ikke er regulert i lokal forskrift gjelder de nasjonale reglene, trinn 2 i regjeringens gjenåpningsplanen, fra og med torsdag 27. mai. Det betyr blant annet at de som har store nok lokaler nå kan ta imot inntil 200 personer på gudstjenester og lignende. 
 
Byrådet forventer at den lokale forskriften oppheves fra mandag. 
 
Konsekvenser for arrangementer i regi av tros- og livssynssamfunn:  
 
 • UTEN faste, tilviste sitteplasser: maks 10 personer (regulert i lokal forskrift). Dette gjelder også arrangementer for barn og unge under 20 år. 
 • MED faste, tilviste sitteplasser: inntil 200 deltakere som holder minst 1 meters avstand (endring fra 100).
 • Munnbindplikt når det er fare for at 1 meters avstand ikke kan overholdes (regulert i lokal forskrift).
 • Utendørs arrangementer: inntil 200 deltakere, men inntil 600 fordelt på 3 cohorter hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom cohortene. 
 • Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner: oppfordringen om å utsette/avlyse slike arrangementer endres til en oppfordring om å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå. Det legges dermed større vekt på deltakerens ansvar fremfor arrangørens ansvar. 
 
Les mer:
 
 
 
 
 
 
 

Studentprestetjenesten – hva skjer på UiB?

Studentavisen Studvest skriver om studentprestene ved Universitet i Bergen. I Trondheim har studenttinget vedtatt at NTNU ikke burde tilby fast avsatt areal til kristen livssynsveiledning på campus dersom ikke alle livssyn får ha det samme tilbudet. 

I Bergen sier rektor Margereth Hagen at universitetet vil vurdere muligheter for å utvide tilbudet om livssynssamtaler snakere enn å avvikle studentprestetjenesten. 

Daglig leder i STL Bergen, Birgit van der Lans, sier til Studvest: 

– For mange er religion en sentral og integrert del av livet. Da er det viktig at det er rom for livssynsuttrykk også på studiesteder. 

Artikkelen leses i sin helhet på Studvests nettsider. 

Lokale tiltak i Bergen kommune fra 20. april til 3. mai

På grunn av vedvarende høy grunnsmitte, og særlig blant barn og unge, innfører Bergen kommune en lokal forskrift som gjelder fra 20. april Tiltakene treffer hovedsakelig private sammenkomster og aktiviteter for barn og unge.  Forskriften kan dermed også påvirke tilbud til barn og unge i regi av tros-eller livssynssamfunn.
 
I tillegg blir det innført plikt til å bruke munnbind når en meters avstand ikke kan overholdes, også i tros-og livssynshus. 
 
 • Innendørs idretts-og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år er forbudt. Arrangører oppfordres til å flytte aktiviteter utendørs. Arrangementer rammes ikke av forbudet, selv der barn og unge under 20 år er publikum eller medvirkende. 
 • Det innføres nå plikt (ikke lenger anbefaling) til å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, også i tros-og livssynshus. 
 • Det er ikke tillatt med mer enn to gjester i private hjem, utover egne husstandsmedlemmer. Husholdninger som består av 1-2 personer kan likevel ha besøk av flere, så lenger de er fra samme husholdning.