STL går inn i sommeren med korona, klima, Waqeffanna og Black Lives Matter

Etter tre måneder med sosial distansering var det godt og viktig å kunne samles igjen før sommeren braker løs, denne gangen på Fløyen. For mange av STLs medlemssamfunn har det vært en hektisk periode med mye omstilling og full fart med digitale satsninger. Det har vært lagt ned mye arbeid først i å bidra til at viktig og riktig informasjon fra myndighetene skulle nå alle,  og dernest i smittevern og trygg gjenåpning av forsamlingslokaler. De har måttet finne nye måter å markere høytider og vise omsorg for de trengende på.

«And the earth began to heal»

Samtidig er STL representantene opptatt av å ta læring fra denne uvanlige våren, og ikke styrte tilbake til den gamle levemåten. Linda Karen Eide fra Kvekersamfunnet siterte pandemidiktet til Kitty O’Meara, som har inspirert mange: 

Det at koronatiltakene og reiserestriksjonene har ført til en merkbar nedgang i klimagassutslipp, motiverer til omstilling i våre egne liv. Dette kan være med på å øke viljen til systemforandring som kreves for å kunne takle krimakrisen og helbrede kloden vår. Grønn omstilling trengs på alle samfunnsnivåer. Styret i STL Bergen har derfor tatt opp arbeidet med en egen klima-og miljøplan,  slik at våre aktiviteter ikke bidrar til unødvendig forsøpling og at vi reduserer klimagassutslipp der vi kan. 

Pilegrimsmål Skomakerdiket

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Det er de færreste som vet at Skomakerdiket er pilegrimsmål for Norges Waqeffanna-troende, som hvert år strømmer til Fløyen for å feire festivalen Irreecha. Trossamfunnets styreleder Asnake Erko var med oss denne gangen, og fortalte om den eldgamle religionen til folkegruppen Oromo, om politisk undertrykkelse i hjemlandet Etiopia, og om den globale diasporaen som nå jobber med å skriftliggjøre tradisjonen for å bevare den for fremtidige generasjoner. 

Black Lives Matter

Vi var så heldige å ha med oss tidl. rådsmedlem Nooshin Zaeery, som er leder for Innvandrernes Landsorganisjon – INLO og en av arrangørene bak fredagens demonstrasjon mot rasisme. Engasjementet på Festplassen, særlig blant ungdom som stilte stort, skaper inntrykk. Det gjør også de mange personlige historiene om erfaringer med rasisme som har kommet frem i kjølvannet av George Floyds død og protestene i USA.

Antirasisme er innebakt i STLs verdier og formål om gjensidig mellommenneskelig respekt og lik behandling av alle uavhengig av livssyn. Rasisme finnes i Norge, i ord og i handling, individuell og kollektiv, strukturell og i hverdagen. Det går fra hatske kommentarer om hijab og hudfarge på bussen, til Philip Manshaus’ rasistisk motiverte drap på sin søster Johanne, for så å skyte seg inn i en moské med det mål  å drepe så mange muslimer som mulig. Den kulturrasistiske tankegangen at flerkulturalitet uunngåelig fører til destabilisering og konflikt strider mot alt STL står for, og motbevises av det velfungerende solidaritets- og uenighetsfellesskapet som STL er. Rasisme må konfronteres aktivt. Det er vårt ansvar å si fra. Dialogen i STL gjør at vi stiller oss lyttende til hverandres erfaringer, og at vi ser våre egne fordommer og antagelser. Det skaper et samhold med ringvirkninger i samfunnet forøvrig. Sammen utgjør vi en forskjell. 

Av Black Lives Matter organization – Eget verk, Offentlig eiendom, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51386506

 

Tros- og livssynssamfunn kan nå søke korona-kompensasjon

Bergen bystyret har vedtatt en ekstraordinær kompensasjonsordning for å bøte på tap av arrangementsinntekter, billettinntekter, leieinntekter og lignende, for ideelle aktører og tros- og livssynsorganisasjoner som har basert deler av inntekten sin på utleie av lokaler og anlegg. 
 
Kompensasjon kan tildeles søker for perioden 12. mars til 12. juni. Det vil ikke gis tilskudd til søknader under 10 000 kroner i denne ordningen
 
Søknadsfrist: 12. juni
 
Søknaden sendes via tilskuddsportalen: https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#call/6030/details
 
Oversikt over nasjonale tiltak og kompensasjonsordninger for frivilligheten finner du her

Tros- og livssynssamfunn starter gradvis og kontrollert gjenåpning

Fra 7. mai tillates samlinger på offentlig sted med inntil 50 personer med minst 1 meters avstand. Dette betyr at tros- og livssynssamfunn igjen får mulighet til å avholde samlinger og aktiviteter. Det er mange som har gledet seg stort til å kunne samles igjen til gudstjeneste, fellesbønn og fellesskap, selv om det fortsatt gjelder viktige begrensninger. 

Den norske kirke, Norges Kristne Råd og STL har utarbeidet veiledere for smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av religiøse handlinger. Også i Bergen tar STLs medlemssamfunn heller det sikre for det usikre, og satser på en gradvis og ansvarlig gjenåpning. Det har vært storstilte innkjøp av antibac, hansker og markeringsteip. Mye tid brukes på å forberede medlemmene så godt som mulig. St. Paul menighet har åpnet for elektronisk påmelding til søndagsmesse, og har lagt ut veiledere på ulike språk. De som vil delta i fellesbønn i Bergen moské må også melde seg på på forhånd, og har blitt instruert til å ta med egne tepper og gjøre den rituelle rensenselsen før bønn (wudhu) hjemme. I tillegg har de laget en video som viser akkurat hva folk skal gjøre når de ankommer moskéen og blir tildelt en avstandsmarkert bønneplass.

Noen forsamlingslokaler har nok plass til 50 personer som holder 1 meters avstand, mens andre fant ut at de ikke kan slippe inn mer enn 15 personer. Det er også mange tros- og livssynssamfunn som venter med å åpne, og vil fortsette med digitale tilbud en god stund fremover. 

Helsedirektoratet: Regelverk for arrangementer med inntil 50 personer 

Bergen kommune: Korona-rådene som gjelder nå (7. mai)

IMDi: Useful websites in other languages

Bilde:  Instruksvideo Bergen moské 7. mai 2020, skjermdump

 

 

Ramadan i koronatiden

Fredag 24. april starter den hellige måneden ramadan for muslimer verden over. På grunn av koronapandemien blir også ramadan annerledes i år. For å hindre smittespredning holder moskeene stengt for bønnesamlinger. Muslimer forbereder seg på å be og bryte fasten hjemme. Imam Abdi-Ladif Ahmed fra Bergen moské har noen gode råd til hvordan man kan gjøre mest ut av denne tiden:

 

På helsenorge.no finner du råd om ramadan og helse

Paraplyorganisasjonene Muslimsk Dialognettverk og Islamsk Råd Norge har utviklet veiledere for årets ramadan:

Klikk her for Ramadanveileder fra Muslimsk Dialognettverk. 

Veileder fra Islamsk Råd Norge finner du her

STL Bergen ønsker alle muslimer en velsignet ramadan! 

 

 

Korona-situasjonen: nyttige nettsider på ulike språk (20. april)

Bilde: Pixabay

IMDi har samlet aktuell og kvalitetssikret informasjon fra offentlige myndigheter på ulike språk. En nyttig hjelpemiddel for tros- og livssynssamfunn som formidler koronainformasjon til medlemmene sine. Informasjon gjelder bl.a. koronavirus, smittevern og karanteneregler; barnehage, skole og foreldreskap; psykisk helse og arbeidsliv og rettigheter. 

Bergen kommune har også sider med lokal koronainformasjon oversatt til ulike språk. 

 

 

Aprilserie: Høytider i koronatiden

April måned er høysesong for religiøse høytider. Restriksjonene som er nødvendige for å hindre at mange blir syke av koronaviruset påvirker ogsa feiring av religiøse høytider. Hvordan markerer våre medlemssamfunn sine høytider i koronatiden? 

Høytidskalender for april   

4. – 5.  Halvårlig verdenskonferanse Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
5.  Palmesøndag: Jesu inntog i Jerusalem (kristendom)
6.  Grunnleggelsen av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
7.  Laylat al-barat: bønn for tilgivelse av ens egen og forfedrenes synder (islam)
9. – 16.  Pesach: frigjøringen fra slaveriet i Egypt (jødedom)
9.  Skjærtorsdag: Jesu siste måltid med disiplene (kristendom)
10.  Langfredag: Jesu korsfestelse (kristendom)
12.  Påskedag: Jesu oppstandelse (kristendom)
12.  Palmesøndag: Jesu inntog i Jerusalem (ortodoks kristendom)
13.  Nyttår, Puthan: tamilsk nyttår (hinduisme)
13./14. Nyttår: thailandsk/burmesisk og singalesisk (buddhisme)
14.  Vaisakhi: opprettelse av khalsaen, bror-/søsterskapet i sikhismen
17. Den store fredag: Jesu korsfestelse (ortodoks kristendom)
19. Påskedag: Jesu oppstandelse (ortodoks kristendom)
20. april – 1. mai Ridván: tolv dagers feiring til minne om Bahá’u”lláhs erklæring (bahá’i)
24.  Ramadan: begynnelsen på fastemåneden (islam)

STLs flerreligiøse høytidskalender 2020: www.trooglivssyn.no

Gravferd som samfunnsviktig funksjon (24. mars)

 
Det er nå besluttet at å få avviklet gravferd, og ha de nødvendige yrkesgruppene for å gjøre det, er en samfunnsviktig funksjon som vurderes som viktig i tilknytning til håndteringen av utbruddet av koronaviruset. Personell som er kritisk for å opprettholde forsvarlig drift i disse virksomhetene kan eventuelt få tilbud om barnehage-/skoleplass. For forkjell mellom samfunnsviktig og samfunnskritiske personer, klikk her
 
Nøkkelpersonell inkluderer prester som gjennomfører gravferdsseremonier og formidler dødsbudskap til pårørende ved uventet dødsfall, på oppdrag fra politiet. 
 
Personell i andre tros- og livssynssamfunn enn Den norske kirke kan også bli omfattet som personell i samfunnsviktig funksjon. De tros- og livssynssamfunn som vurderer at de har personell i samme kategori som nevnt over, kan ved en henvendelse til Barne- og familiedepartementet få bekreftelse på om de er en samfunnskritisk funksjon. Departementet vil gjøre en konkret vurdering for hver henvendelse som kommer inn. Les mer her
 
STL Bergen sender ut oppdateringer til sine medlemssamfunn om koronakrisens konsekvenser for tros- og livssynssamfunnenes virksomhet. Tros- og livssynssamfunn i Bergen og omegn som ikke er medlem, men ønsker å få oppdateringer kan ta kontakt: stlb@stlb.no. 
 

Restriksjonene videreføres (24. mars)

Tirsdag 24. mars bekreftet regjeringen at alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge videreføres til og med 13. april, med mulighet for forlengelse. For mange er aprilmåneden høysesong for religiøse høytider, og tros- og livssynssamfunn har mye å forholde seg til. 
 
Restriksjoner på folkeansamlinger videreføres 
I tråd med nasjonale bestemmelser viderefører Bergen kommune smittevernsrestriksjone til og med 13. april. Kommunale tiltak vedr. folkeansamlinger (§7): forsamingslokaler skal legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde 1 meter avstand til andre i hele lokalet eller på hele arenaområdet. Arrangører og deltakere skal etterleve gjeldende arrangementsregler, og skal herunder sikre at deltakerne kan ivareta god håndhygiene. 
Les mer her
 
På regjeringens pressekonferanse i kveld ble det videre sagt at innendørs folk bør ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand. Ute i det offentlige rom, bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av de som er i familie eller i samme husstand. Les mer her
 
STL Bergen sender ut oppdateringer til sine medlemssamfunn om koronakrisens konsekvenser for tros- og livssynssamfunnenes virksomhet. Tros- og livssynssamfunn i Bergen og omegn som ikke er medlem, men ønsker å få oppdateringer kan ta kontakt: stlb@stlb.no. 

Informasjon om COVID-19 på ulike språk

Generell informasjon om koronavirus

Klikk her for brosjyrer med generell informasjon på mange forskjellige språk (bl.a. amharisk, arabisk, bosnisk, farsi, litauisk, pashto, polsk, rumensk, russisk, tagalog, tamil, tyrkisk, urdu og vietnamesisk).

Her finner du også videoer på norsk, engelsk, fransk, arabisk, urdu, tigrinja og samisk.

Hjemmekarantene og isolasjon 

Klikk her for informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk. 

Kjære bergensere… 

Ordføreren og byrådslederen har skrevet et brev til Bergens innbyggere, som du kan lese her på ulike språk. 

Koronavirus og tros- og livsysnssamfunn (12. mars)

Tros- og livssynssamfunn i byen tar sitt ansvar for å begrense videre spredning av koronaviruset, og tilpasser eller avlyser aktivitetene sine.

Det er viktig å følge med på lokale (kommuale) risikovurderinger:
 

STL nasjonalt kontaktet Folkehelseinstituttet 12. mars for å få oppdatert informasjon om smitteverntiltak for tros- og livssynssamfunn.

 FHI trakk frem informasjon om arrangementer

·       Alle arrangementer med mer enn 500 deltagere er anbefalt avlyst eller utsatt: www.helsedirektoratet.no/nyheter/anbefaler-a-avlyse-arrangementer-med-mer-enn-500-deltagere

·       FHI anbefaler at landets kommuner gjør en risikovurdering av alle arrangementer med mer enn 100 deltagere. Flere kommuner har innført egne tiltak. Sjekk med din kommune.

·       FHI har råd for planlegging og risikovurdering av arrangement: www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge

 FHI trakk videre frem informasjon om smittevernstiltak

·       https://helsenorge.no/koronavirus/smitte-og-inkubasjonstid  

·       Les mer på helsenorge: www.helsenorge.no/koronavirus