27. april: seminar om muslimfiendtlighet

Lørdag 27. april inviterte STL Bergen og Minotenk – Minoritetspolitisk tenketank til en seminardag med muslimfiendtlighet i sentrum. En konklusjon etter spennende foredrag, workshops og samtaler: Skal vi få bukt med fordommer og fiendtlighet må religion ut av den private sfære – vi må få se og forstå hverandres religioner i praksis, vi må bygge relasjoner og bli kjent, vi trenger fjes og miljøer om vi skal kunne se hverandre som individer og ikke representanter for en gruppering.

Takk til et engasjert, kunnskapsrikt og ekstremt hyggelig panel, ved Sajjad Younas (styreleder STL ogBergen Moské), Solveig Moldrheim, seniorrådgiver ved Raftostiftelsen, Linda Noor i Minotenk – Minoritetspolitisk tenketankFardin Rasooli i Ung Muslim Bergen og Michael Hertzberg, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet HVL

Arrangementet ble gjennomført med støtte fra Fritt Ord og Bergen kommune.

Aman Haque, praktikant i STL Bergen og Bergen moske, sammen med Gudmund Waaler, domprost i Bergen

Sporty dialog! Prosjekt Bergen dialog pluss avsluttet med idrettsdag og hyttetur

Som en del av prosjektet Bergen dialog pluss har en komité bestående av ungdommer fra Bergen Moské og Islamsk Fellesskap arrangert en idrettsdag og en hyttetur til Kvamskogen. Målet med arrangementet var å skape dialog og samtidig ha det gøy sammen.

Bergen dialog pluss er et prosjekt som ønsker å styrke tros- og livssynsdialogen blant muslimske trossamfunn i Bergen, i samarbeid med Bergen moské og Islamsk Fellesskap Bosnia og Hercegovina og med støtte fra Kulturdepartementet.

Bilder: Mohamed Saleh

Dialogkveld 9. april: Muslimfiendtlighet – vårt ansvar?

STL Bergen inviterte til dialogkveld om muslimfiendtlighet. Mens nordmenn flest blir stadig gladere i innvandrere, opplever muslimer økende stigmatisering og diskriminering. Samfunnsdebatten hardner til, som skaper grobunn for hatprat og gryende ekstremisme.

Hvordan kan samfunnet støtte opp rundt våre minoriteter? Hvilke tiltak kan Bergens befolkning, offentlige etater og innvandrerene selv gjøre for å lette på situasjonen? Takk til våre engagsjerte paneldeltakere!

Øyvind Strømmen, forfatter om høyreekstremisme

Elisabeth Harnes, koordinator for antiradikaliseringsarbeidet i RVTS Vest

Faicel Chaabi, Bergen moske

Pål Tore Haga, Vest politidistrikt enhet for forebygging og radikalisering

Alasdair McLellan, rådgiver Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Bergen

Sølve Sætre, Byrådsavd. for sosial, bolig og inkludering i Bergen kommune

Samtalen ble moderert av Amila Suljević.

21. mars: over 150 deltakere på fagdag om tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon

Over 150 ansatte i kommunale- og spesialisthelsetjenester deltok idag på en fagdag om tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon på Haukeland universitetssjukehus. Fagdagen var et samarbeid mellom Seksjon for prestetjeneste og etikk på Haukeland, Etat for sykehjem i Bergen kommune og STL Bergen. F

Program: https://helse-bergen.no/arrangementer/fagdag-om-tro-livssyn-og-flerkulturell-kommunikasjon-2019-03-21#p%C3%A5melding

Bilder: Panita Laksuktom

9. mars: Lokaler engasjerer

Etter dagens seminar med Bergen kommune ser vi at utfordringer ifm anskaffelse av egne lokaler for våre medlemssamfunn, er noe STL må arbeide enda bedre og mer systematisk med. Dette er viktig for medlemmene våre! Takk til alle som deltok og for alle engasjerte spørsmål og delte erfaringer!

Foto: William Hazell, byrådsavdeling for klima, kultur og næring, og Dmytro Ostanin, prest i Kristi Åpenbaringsmenighet

Ny ressurs: Kart over livssynsåpne stillerom i Bergen

STL Bergen har laget en kart over livssynsåpne stillerom i Bergen. Flere utdanningsinstitusjoner og helse-og omsorgsinstitusjoner har etablert stillerom som kan brukes av alle, uavhengig av tro eller livssyn. Stillerom innbyr til ettertanke, refleksjon, hvile, bønn eller meditasjon.

Vi håper at kartet, med den tilhørende oversikten med bilder og rutebeskrivelser, vil hjelpe flere til å finne frem til det eksisterende tilbudet, og inspirere til etableringen av nye stillerom. Tips oss gjerne hvis du kjenner til livssynsåpne stillerom i Bergen som ikke er inkludert i oversikten!

Bilde: Justin Kroesen

Sajjad Younas valgt til ny leder for STL Bergen

På årsmøtet 2019 ble Sajjad Younas valgt til ny leder for STL Bergen. Sajjad har vært representant for Bergen moske i flere år, og vil nå ta på seg en ny rolle som leder.

Per 22.01.2019 består styret av:

  • Sajjad Younas, leder
  • Jannicke Troe, nestleder
  • Alasdair McLellan, styremedlem
Årsmøte 2019 i Bergen moske, med representanter fra Bergen moske, Abu Al Fadel Islamsk Kultursenter, Buddhistforbundet, Baha’i-samfunnet, Kristensamfunnet, og Kvekersamfunnet.

12. desember: dialog om barneoppdragelse i tros- og livssynsperspektiv

Den 13. desember avsluttet rådet i STL Bergen året med dialog om barneoppdragelse fra et tros- og livssynsperspektiv. Når blir religiøs oppdragelse en begrensing av barnets frihet? Hvor går grensen melllom oppdragelse og sosialisering i en tradisjon på den ene siden, og psykisk press, tvang og kontroll på den andre?

Deltakerne kom fra Bahai-samfunnet, Bergen moske, Buddhistforbundet, Den norske kirke, Den thailandske buddhistforening, Islamsk Fellesskap Bosnia og Hercegovina, Kristensamfunnet, Kvekersamfunnet, samt gjester fra Den anglikanske kirke og Kirkelig dialogsenter Bergen.

Denne bildekrusellen krever javaskript.