Mangfoldsbyen i annerledes-året 2020

Fra 6. til 12. november gjennomføres festivalens fjerde utgave på en trygg og smittevernansvarlig måte. 

– Pandemien har skapt sosiale og økonomiske utfordringer i Norge og over hele verden. Mange befinner seg i en usikker situasjon, og noen kan bli ekstra sårbare for polariserende og radikaliserende tankegods. Nettopp derfor skal dialog og møteplasser ikke settes på vent, sier STL Bergens styreleder Sajjad Younas. 

Se hele programmet på www.mangfoldsbyen.no eller last ned her

Program

Her er det mye å glede seg til. Festivalen åpnes storslått med Solfrid Molland. Artisten og komponisten er aktuelt med platen «Håpets kappe», som er viet håpet om at mennesker på tvers av tro og livssyn kan stå sammen og ta vare på kloden vår: 

Kanskje kan vi komme ut av krisen med en høyere bevissthet, hvor vi får tak i en flik av den holistiske tenkningen som for eksempel mystikerne innen jødedom, islam og kristendom formidler så nydelig i tekstene sine: Dette at mennesker, dyr og natur tilhører en ubrytelig helhet, og bryter vi ned eller skader dyr og natur, så skader vi i siste instans oss selv. Denne visdommen henter disse mystikerne fra Koranen, fra Tanakh – den hebraiske bibelen og fra den kristne bibelen.  Solfrid Molland til NTB.

Les mer om festivalåpningen fredag 6. november 

Helgen 7. og 8. november byr på tros- og livssynsvandringer i sentrum og rundt Danmarksplass. Tirsdag 10. november viser Kirkelig dialogsenter Bergen dokumenterfilmen Predikanten og inviterer til  samtale med filmmaker Elisabeth Kleppe om fravær, tro, tvil og forsoning. På onsdag er det Åpen dialogkafé, og uken avsluttes torsdag 12. november med en viktig og høystaktuelt samtale om religionskritikk med Eirin Eikefjord, Christian Lomsdalen, Bano Abdulrahman og Gudmund Waaler. 

Jubileumsfeiring

Årets Mangfoldsbyen markerer også Bergens 950-årsjubileum. Professor Lisbeth Mikaelsson har blitt utfordret av STL Bergen til å gjenfortelle hele Bergens religionshistorie fra et mangfoldsperspektiv, og det på bare 45 minutter. En formidabel utfordring!

Foredraget etterfølges av panelsamtale med bl.a. byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Nødtvedt; Ingrid Rosendorf Joys – bergenser og generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn; Ahmad Fardin Rasooli, tidl. leder Muslimske Studenter i Bergen. Hva betyr tros- og livssynsmangfoldet for byen vår, og hvor ønsker vi å være når Bergen feirer 1000 år? Samtalen ledes av Astrid Dalehaug Norheim, journalist i avisen Dagen.

Dette er et arrangement man ikke kan gå glipp av, mandag 9. november kl 18:30 på Litteraturhuset. 

Smittevern

Mangfoldsbyen er en møteplass som skal være trygg for besøkere, arrangører og frivillige.  For å kunne gjennomføre årets Mangfoldsbyen i tråd med gjeldende smittevernråd vil arrangementene ha antallsbegrensning. For å sikre deg en plass anbefaler vi å melde deg på i forkant. Kan du ikke komme likevel? Meld deg av, slik at en annen kan få din plass. Noen arrangementer vil også strømmes.

Bilde Solfrid Molland: Monica Strømdahl

Presenterte Forsamlingslokaler i Drammen

STL Bergens rådgiver Alasdair McLellan har vært på besøk hos Drammen og Omegn Tros- og Livssynsforum (DOTL) og presentert Forsamlingslokaler – en veileder for tros- og livssynssamfunn. Veilederen gir en innføring i de viktigste utfordringene tros- og livssynssamfunn står overfor når de skal leie, kjøpe eller bygge et forsamlingslokale, og gjør det lett for trossamfunn å komme i gang.

Møtet i Drammen samlet 23 representanter fra tros- og livssynssamfunn, med overvekt av muslimske og kristne migranter. Drammen kommunes Solveig Bergstrøm forklarte hvordan byen tenker når de legger arealplaner, og utfordringer man kan møte på når man ønsker å søke om byggetilatelser eller bruksendringer. Ove Frydenberg fra brannvesenet informerte om hvordan et trossamfunn kan sikre seg mot at brann oppstår og redusere konsekvensene hvis det gjør det. Han understreket viktigheten av at det må gjøres konkrete risikovurderinger i de enkelte lokalene. Geir Ostrup fra politiet fortalte om hvordan bygg kan sikres mot fysiske angrep og nevnte blant annet den kommende tilskuddsordningen som trossamfunn kan søke på. Næringsmegler Fredrik Haaning delte erfaringer med å selge forsamlingslokaler og understreket nødvendigheten av å bruke profesjonelle i prosessen. Til slutt kunne Roger Dahl fra Baptistkirken fortelle om deres erfaringer om å leie ut kirken til både andre menigheter og til verdslige grupper, og om hvordan bli en drømmeleietaker.

Det er de samme utfordringene i Drammen som i Bergen, så situasjonen er nok sammenfallende over hele landet. Mange trossamfunn har gode lokaler, som de gjerne bygde for mange tiår siden. Økt innvandring i senere år har ført til fremveksten av mange nye trossamfunn, spesielt innenfor islam, kristendom og østlige religioner. Disse “migrantmenighetene” ender ofte i en nomadisk tilværelse, hvor de stadig flytter mellom uegnede lokaler. Drømmen deres er å finne et sted å kalle hjem. Mange ønsker hjelp fra det offentlige, men realiteten er at trossamfunnene selv må ta initiativ og engasjere seg på det private markedet. Samtidig er det mange som lykkes med å finne et brukt forsamlingslokaler.


I Lier valgte for eksempel sikhene å bygge sin egen gurdwara. Dette var en lang og komplisert prosess, men i dag kan de stolt vise frem et fantastisk lokale skreddersydd for deres behov.

STL Bergen har tro på havet!

Lørdag 10. oktober samlet STL Bergen en gruppe med representanter fra 10 forskjellige tros-og livssynssamfunn – buddhister, bahaier, hinduer, humanetikere, muslimer, og kristne – for å rydde en forsøplet vik på Askøy til støtte for TV-aksjonen NRK 2020. Aksjonen var i samarbeid med Naturvernforbundet Hordaland. 
 
Årets TV-aksjon går til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet. Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet. Plasten truer både dyre- og menneskeliv.
 
STL Bergen engasjerer seg sterkt i år for å sette fokus på plastforsøpling som en av vår tids største miljøproblemer, og for å støtte opp om det store interreligiøse engasjementet for miljø og klima. 
 
Den lille viken var svært utsatt for plastforsøpling. En del av funnene ble registrert og dokumentert på www.plastjakten.no. Søppelet som la på bakken – emballasje, presenninger, kloakrør – var fort ryddet unna. En mye større utfordring var den enorme mengden bittesmå plastbiter som lo i lag i jordsmonnet. 
 
 
 
En av deltakerne var sogneprest på Askøy, Marianne Gammelsæter: 
 
– Det har vært meningsfult og rett og slett provoserende, for vi fant ufattelig mye dritt rundt det naustet der vi ryddet. Det er kjempeviktig at vi står sammen om dette og støtter årets TV-askjon. Vi er nødt til å ha tro på havet og vi må få renset mer vekk av det som ødelegger for livet, både i sjøen og på landet. 
 
For å bli kvitt de mange små plastbitene må vi også gjøre mange små ting sammen, sier Eldste Goodwin fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige: 
 
 
 
Som mennesker med ulike livssyn, har vi et felles ansvar for verdenshavene, og vi må handle sammen. Gi til WWF og TV-aksjonen og vær med på å stenge plastkranen!
 
Årets aksjon er heldigital. Du kan gi på en digital bøsse (for eksempel STL Bergen sin digitale bøsse) eller vippse til 2133.
 
Bilder og video: Mona Maria Løberg. 
 
 
 

Arrangerte kurs om KRLE og fagfornyelsen

Sammen med Human-Etisk Forbund Hordaland arrangerte STL Bergen et halvdagskurs for lærere og lærerstudenter om KRLE og fagfornyelsen. I de nye læreplanene betones livssynsmangfold og dialog i større grad enn før. Faget som helhet skal bidra til at elevene utvikler «evne til å leve i og med mangfold i samfunnsog arbeidslivet».

Kjerneelementet Kjennskap til religioner og livssyn sier at faget skal gi kunnskap om religioner og livssyn «lokalt, nasjonalt og globalt og på individ-, gruppe- og tradisjonsnivå» og «elevene skal bli kjent med mangfoldet av religioner og livssyn, og med de ulike tradisjonenes indre mangfold». Mangfoldskompetanse er sentral i kjerneelementet Kunne ta andres perspektiv. 

Kurset ga faglig påfyll om temaer som lærere møter i religionsundervisningen. Birgit van der Lans fra STL Bergen ga deltakerne en up-to-date oversikt over det lokale tros- og livssynsmangfoldet og dialogarbeidet i STL. Ole Thomas Lindebø fra Kirkelig dialogsenter Bergen presenterte prosjektet Inter og tilbudet om forestillinger med et innenfra perspektiv på tro og livssyn. Michael Herzberg (Høgskulen på Vestlandet) tok opp religionskritikk og hvordan dette kan diskuteres i klasserommet. HEFs Christian Lomsdalen presenterte om dilemmaer knyttet til fritaksretten, og Yvonne Wang (Høgskulen på Vestlandet) om religionsdialog i og utenfor klasserommet.  Det hele ble avsluttet med en workshop om tros- og livssynsvandringer og ekskursjon som metode i religionsundervisningen. 

 

Korona: fra 23. sept igjen tillatt med opptil 200 deltakere

Bergen kommune letter forsiktig på de strenge tiltakene som ble innført 10. september. Smittetallet i Bergen viser en nedgående trend, men smitteutbruddet er ikke helt slått ned.
  • Fra onsdag 23. september vil det igjen bli tillat med innendørs offentlige arrangementer med opptil 200 deltakere. Det vil fortsatt være krav til deltaker- eller gjesteliste, en meter avstand og god håndhygiene. 
  • For andre private sammenkomster gjelder fortsatt maksbegrensning på 10 personer. 
  • Besøksrestriksjoner på sykehjem og helseinstitusjoner videreføres.
  • Musikkøvelser og kor: kan følge nasjonale veiledere fra 23. september. Det innebærer blant annet at man kan organisere øvinger med inndeling i grupper på inntil 20 personer per gruppe. 

Disse tiltakene vil i første omgang vare til og med 29. september. Les mer om tiltakene fra 23. sept her, og fullstendig oversikt her. 

Nye koronatiltak i Bergen kommune: maks 50 på offentlige arrangement

Tirsdag 8. september innførte Bergen kommune nye og strenge tiltak for å bremse smittespredning. Tiltakene gjelder i første omgang for en periode på ti dager. 

Antall personer som deltar på både private sammenkomster og offentlige arrangementer reduseres. På private sammenkomster kan det nå maksimalt være 10 personer til stede. På offentlige arrangementer kan det maksimalt være 50 personer til stede.

Tros- og livssynssamfunn vil måtte stramme inn og begrense antall deltakere på forsamlinger til maks 50 personer. 

Les mer om de midlertidige lokale tiltakene her

Styrekurs for tros- og livssynssamfunn

STL Bergen inviterer til gratis styrekurs for tros- og livssynssamfunn, lordag 17. oktober og lørdag 14. november kl. 10-14. 

Hvordan kan styret ta bedre beslutninger? Hvordan kan konflikter unngås? Hva er rollefordelingen mellom styreleder og sekretær? Hvordan kan det rekrutteres større bredde inn i et styre?

Kurset er spesielt tilpasset de særlige forholdene som gjelder for tros- og livssynssamfunn og deres lokale forsamlinger. Den er rettet både mot nye styremedlemmer og de med erfaring, og kan også være aktuelt for andre tillitsvalgte og ansatte. Første kursdag har fokus på organisasjon, struktur og styrets rolle. Andre kursdag har fokus på ledelse, økonomi og arbeidsgiveransvar.

Kurset holdes i lokalene til STL og Human-Etisk Forbund i Christian Michelsens gate 4 i Bergen sentrum. Ordinære smittevernstiltak og forbehold gjelder.
 
Det utstedes kursbevis for de som deltar på alle modulene.

Påmelding på https://www.stlb.no/kalender/styrekurs/ innen 21. september. Det er plass til 20 deltakere.

Kurset er støttet økonomisk av Bergen kommune og STL sentralt. 

Nytt prosjekt: Tro på beredskap

Under koronapandemien sto STL, som paraplyorganisasjon, som et sentralt bindeledd mellom myndigheter og tros- og livssynssamfunn, ikke minst med å spre informasjon. Bergen kommune har nå innvilget midler til STL Bergen for å styrke vår kompetanse på beredskapsfeltet ytterligere. 

«Vi opplevde at våre medlemssamfunn tok dugnaden på største alvor, men ser samtidig at det er et potensiale for tros- og livssynssamfunn i enda sterkere grad å være aktive innen samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering», sier prosjektleder Alasdair McLellan.

Prosjektet bygger på erfaringene som medlemssamfunne har gjort seg i pandemiperioden og identifiserer områder hvor tros- og livssynssamfunn kan ha et behov for å styrke egen beredskap, og bidra til samfunnsberedskapen. Ved å utforme en skriftlig, digital veileder kan de viktigste læringen tilgjengeliggjøres for tros- og livssynssamfunn.

Midlene kommer fra en ekstraordinær tilskuddsordning for kompetansehevende tiltak for frivillighet

Spørsmål rettes til: rådgiver Alasdair McLellan, alasdair@stlb.no. 

Ny rapport: 132 tros- og livssynssamfunn i Bergen

Bilde: Styreleder Sajjad Younas overrakte rapporten til byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Nødtvedt. 

Torsdag 27. august presenterte STL Bergen en ny kartlegging av tros- og livssynsmangfoldet i Bergen og omegn. Resultatet er en oversikt som identifiserer 132 samfunn på menighetsnivå i Bergen kommune, hvorav 27 er menigheter innen Den norske kirke. 

Første i sitt slag

«En god og oppdatert oversikt fantes rett og slett ikke», sier prosjektleder Birgit van der Lans. «Kommunale tildelingslister skiller ikke ut samfunn som er aktive lokalt, og mangler grupperinger som av ulike grunner ikke mottar offentlige tilskudd. For første gang finnes det nå en fullstendig oversikt over tros- og livssynssamfunn på menighetsnivå som er aktive i Bergen kommune, både offentlige registerte og de som ikke er registrerte etter trossamfunnsloven.» 82 av de 105 samfunn utenom Den norske kirke er registrerte tros- og livssynssamfunn, eller lokale forgreninger av disse.  

Rapporten viser at Bergens livssynslandskap rommer et bredt spekter, fra verdensreligioner til sekulære livssyn og tradisjonell afrikansk religion, forskjellige konfesjoner og tradisjoner, mange av dem delt etter språk og landbakgrunn. Vekkelsesbevegelser og frikirkelighet, sekularisering, nyreligiøsitet og innvandring i nyere og eldre tid har vært med på å danne dette mangfoldet. Innvandring på grunn av arbeid, flukt, familie eller utdanning har siden 1960-tallet åpenbart bidratt til store endringer og introdusert et større mangfold av religioner og et større mangfold innenfor religionene. 44 samfunn kan karakteriseres som migrantsamfunn med en overvekt av medlemmer med innvandrerbakgrunn. Hele 27 av disse er kristne migrantmenigheter. 

Samarbeid om samfunnsbygging

«Vi har gjennomført dette prosjektet både fordi vi ønsker å rekruttere flere til dialogarbeidet vårt, og for å synliggjøre mangfoldet av tro og livssyn vi har i byen vår», sier Van der Lans. «Vi opplever at dette er en del av sivilsamfunnet som er lite kjent verken blant innbyggerne eller offentlige instanser. Dermed går man glip av viktige alliansepartnere i minoritetsmiljøer. Samarbeidet mellom kommunen og moskeene i byen om blant annet inkludering og forebygging av radikalisering har hatt veldig gode resultater. Vi oppfordrer både kommunen og tros- og livssynssamfunn til å oppsøke hverandre. Sosialt og kulturelt arbeid, fattigdomsbekjempelse og ikke minst beredskapsarbeid er eksempler på felt hvor tros- og livssynssamfunn har mye å bidra med. Denne nye oversikten skal gjøre det lettere å ta kontakt.» 

Etterlyser en tydelig tros- og livssynspolitikk 

En annen grunn for å lage oversikten akkurat nå er den nye loven om tros- og livssynssamfunn. Når den trer i kraft over nyttår mister kommunene sitt ansvar for utbetalingen av tilskudd til registrerte tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Van der Lans mener at dette ikke må føre til at båndene svekkes ytterlige, og etterlyser en tydeligere kommunal politikk på tros- og livssynsfeltet. «I STL ser vi at tros- og livssynsmangfoldet er både berikende og utfordrende. Akkurat derfor bør en tydelig tros- og livssynspolitikk være del av kommunens mangfoldsstrategi. Ved hjelp av en helhetlig og gjennomtenkt politikk står vi som lokalsamfunn bedre rustet i møte med de sidene ved tro og livssyn som er krevende» , sier Van der Lans.  

132 åpne dører i 2027? 

Hvert år arrangerer STL Bergen Mangfoldsbyen, en ukeslang festival som byr på dialogarrangementer, foredrag, åpne hus og tros- og livssynsvandringer. Formålet med Mangfoldsbyen er å la bergensere bli bedre kjent med det lokale tros- og livsynsmangfoldet, og skape møteplasser mellom mennesker med ulik tro eller ikke-tro. «Det hadde vært fantastisk om alle 132 samfunn åpnet dørene sine når Mangfoldsbyen feirer sitt 10-årsjubileum i 2027.»

Årets Mangfoldsbyen går av stabelen 6. – 12. november. 

Rapporten «Tros-og livssynsmangfoldet i Bergen og omegn. En Kartlegging» kan lastes ned her. Prosjektet ble gjennomført med økonomisk støtte fra Kulturdepartementet. 

Les BTs dekning her. 

 

LANSERING: Forsamlingslokaler – en veileder for tros- og livssynssamfunn

Aldri før har det vært flere tros- og livssynssamfunn i Norge, og aldri før har så mange av dem levd en nomadisk tilværelse uten et fast forsamlingslokale. For mange små menigheter er drømmen å ha et sted å kalle hjem, et sted som skaper tilhørighet på tvers av generasjoner. 

Torsdag 27. august lanserte STL Bergen en ny nasjonal veileder om forsamlingslokaler for tros- og livssynssamfunn. Mangel på egnede lokaler er en stor utfordring for mange samfunn. «Å bygge eller kjøpe et lokale er en komplisert prosess», sier rådgiver Alasdair McLellan, som har forfattet veilederen. «Man må kartlegge samfunnets behov og økonomi og sette seg inn i ulike eierformer, offentlige reguleringsplaner og prosesser rundt bruksendring. Veilederen vil gjør det lettere for tros- og livssynssamfunn å finne sin vei». 

Veilederen ble overrakt til byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Nødtvedt og byplansjef Aslaug Aalen. Byråden er kjent med mangelen på egnete lokaler for religiøse minoriteter. «Å hjelpe tros- og livssynssamfunn finne gode forsamlingssteder er et uttalt mål i byrådsplattformen. Dette gjør vi blant annet ved å gjøre kommunale bygg tilgjengelig der det er hensiktsmessig». 

McLellan peker på at alle synlige religiøse bygg i Bergen i dag er kirker. «Det at vårt økende tros- og livssynsmangfold skjules bak anonyme næringsbygg gjør noe med vår kollektive bevissthet. Både trossamfunnene og det offentlige har et ansvar for å synliggjøre det religiøse mangfoldet i byen vår. Vi anbefaler byrådet og bystyret å støtte vårt forslag om et felles tros- og livssynshus som kan brukes til ulike type seremonier. Det ville møte behovet for flere livssynsåpne seremonirom, og hjelpe samfunn som mangler et sted eller som trenger et større lokale av og til. Ikke minst har et slikt hus i det offentlig rom en viktig symbolverdi som plattform for inkludering, mangfold og dialog.»  

Styreleder Sajjad Younas, rådgiver Alasdair McLellan. kulturbyråd Katrine Nødtvedt og byplansjef Aslaug Aalen

Last ned veilederen her. 

Heftet ble utarbeid av STL Bergen med økonomisk støtte fra STL sentralt.