Vennenes samfunn, også kjent som kvekersamfunnet, er et kristent kirkesamfunn stiftet av George Fox i England i 1652. Kvekerne regner Bibelen som Guds åpenbaring, og derfor som en viktig kilde til forståelse av Gud. Men de har et bibelsyn som avviker fra de fleste protestantiske kirker, idet de legger stor vekt på å forstå Bibelen i nåtiden ved hjelp av Den hellige ånd, og ikke gjennom bokstavelig fortolkning av det som er skrevet. Tankegangen bak dette er at Bibelen er skrevet for alle tider, og da ordene som faktisk er skrevet ned er knyttet til en spesiell tidsepoke og en kulturkrets kan den bare forstås ved hjelp av Den hellige ånd. De regner normalt ikke seg selv som protestanter, men av historiske og læremessige årsaker plasseres de gjerne i denne kategorien. De samarbeider også i mange land, inkludert i Norge, tett med protestantiske kirkesamfunn. Kvekerne anerkjenner ingen sakramenter, og har heller ingen fastlagte kirkelige ritualer. Deres viktigste form for felles gudsdyrkelse er den stille andakt. De praktiserer ikke dåp.

Samfunnet ble i Norge etablert i Stavanger i 1818, og er det første trossamfunnet som ble etablert i Norge etter statskirken. Først med dissenterloven i 1845 kunne de organisere seg på lovlig vis. Likevel opplevde mange forfølgelse og emigrerte for det meste til USA. I Norge er det 138 medlemmer, som har vært stabilt siden 1950-tallet. I Bergen er det fem medlemmer, men opp til ti som stiller på møtene. Tradisjonelt har disse møttes i private hjem, men siden 2016 har det vært noen møter på Mariastuen.

Les mer på Wikipedia.

Nettside kveker.org (nasjonal)

kveker.org/bergen (lokal)