Møte med Canadas ambassadør

Canadas ambassadør, Artur Wilczynski, hadde et møte med arbeidsutvalget i STL Bergen og medlemmer fra det muslimske miljøet i Bergen 31. august. Dagen etter møtte han rådet og fikk omvisning i den nyrenoverte Mariakirken. STL Bergen presenterte og fortalte om vårt arbeid for tros/livssynsdialog i Bergen, og hvordan vi jobbet lokalt. Vi fikk høre og lære om praksis og tradisjoner knyttet til dette i Canada. Det var et svært spennende og lærerrikt møte.