Metodismen er en lavkirkelig retning innenfor protestantisk kristendom. Den tar sitt utgangspunkt i fire hovdpunter – Bibelen, fornuften, erfaringen og tradisjonen – og at endelig forståelse kun kan komme i fellesskap mellom disse. Metodismen har sitt opphav i England på 1700-tallet som en vekkelsesbevegelse innenfor Den anglikanske kirke ledet av John og Charles Wesley. Den spredte seg via USA til Norge på 1850-tallet. Metodistkirken i Norge består av 47 menigheter og har ca. 11.000 medlemmer.

I Bergen ble Den Biskoppelige Methodistmenighed i Bergen stiftet i 1879, og endret senere navn til 1. metodistmenighet. Det første kirkebygget åpnet i 1882 i Skottegaten 5. Innen 1890 var menigheten så stor at den ble delt i to med opprettelsen av 2. metodistmenighet. Denne tok senere navnet Centralkirken og flyttet inn i dagens kirkebygning i Vesterlidsallmenningen i 1918. Første metodistmenighet flyttet inn i sin nåværende kirkebygg i Fyllingsdalen 1987. Menigheten på Sotra ble plantet i 2013 og holder til på Ågotnes. Det er ca. 600 medlemmer i de tre menighetene i Hordaland.

Les mer på Wikipedia.

 

Adresse Centralkirken
Vetrlidsalm. 8
5014 Bergen
Første metodistkirke i Fyllingsdalen
Vestlundveien 27
5145 Fyllingsdalen
Sotra metodistmenighet
Postboks 67
5346 Ågotnes
Telefon 55 31 65 80 406 77 030
E-post bergencentral@metodistkirken.no post@fyllingsdalen.metodistkirken.no
sotra@metodistkirken.no
Nettside centralkirken.no

 

metodistkirken.no/fyllingsdalen www.sotra.metodistkirken.no
metodistkirken.no (nasjonal)