Under krigshandlingene i det tidligere Jugoslavia mellom 1992 og 1995 kom det en stor gruppe bosniske flyktninger til Norge. Det Islamske Fellesskap Bosnia-Herzegovina er en nasjonal trossamfunn som ble opprettet i 1994. Fem år senere ble det etablert en egen menighet i Bergen. Det er i dag femten menigheter og seks imamer. Én har base i Bergen og dekker Vestlandet fra Sunnfjord til Jæren og dekker både menigheten i Bergen og Stavanger. Tidligere holdt menigheten til på Kokstad, men har siden flyttet til Kronstad. Menigheten tilhører sunni-retningen og fremholder både religiøse og kulturelle aspekter fra Bosna og Herzegovina.

Adresse Det Islamske Fellesskap Bosnia-Herzegovina
Fabrikkgaten 7a
5059 Bergen
Nettside izbih.no (nasjonal, kun på bosnisk)