Aldri før har det vært flere tros- og livssynssamfunn i Norge, og aldri før har så mange av dem levd en nomadisk tilværelse uten et fast forsamlingslokale. For mange små menigheter er drømmen å ha et sted å kalle hjem, et sted som skaper tilhørighet på tvers av generasjoner. Et eget forsamlingslokale kan dessuten gi økt engasjement, større deltakelse, flere aktiviteter, og styrket fellesskapsfølelse. Men det fører også med seg store økonomiske og organisatoriske forpliktelser.

Forsamlingslokaler –  en veileder for tros- og livssynssamfunn retter seg mot tillitsvalgte og medarbeidere i tros- og livssynssamfunn, deres lokale menigheter og andre religiøse organisasjoner. Mens noen deler gjelder ethvert lokale, er mye av innholdet rettet spesifikt mot problemstillinger knyttet til religiøse forsamlingslokaler. Veilederen har spesielt de som skal anskaffe et nytt lokale i tankene, men også de som skal forvalte en eksisterende eiendom vil finne nyttig innhold, selv om ikke alt er like relevant.

De mest sentrale områdene som dekkes er kartlegging av behov, utforming av lokaler, beliggenhet (med fokus på offentlig regulering og bruksendring), eierform, økonomi og beredskap. Å bygge eller kjøpe et lokale er en komplisert og sammensatt prossess. En kort veileder som denne kan kun gi en grunnleggende innføring: og menigheten må selv gå i dybden.

Tittel Forsamlingslokaler – en veileder for tros- og livssynssamfunn
Forfatter Alasdair McLellan
Utgivelsesår 2020
Format Trykt hefte PDF
ISBN 978-82-691971-0-5 978-82-691971-1-2

 

Videre lesning

I Forsamlingslokaler er det henvist til en rekke andre veiledere som går mye mer detaljert inn på visse områder. Her kan du laste de ned som PDF: