Bergen moské tilhører sunni-retningen og samler de fire største lovskolene under ett tak. Den ble dannet i 2001 som en sammenslåing av en Bergen Islamske Kultursenter og Bergen Islamske Forening. Trossamfunnet er den største muslimske gruppen i Hordaland med ca. 2500 medlemmer. Moskéen ligger i Jekteviken. I Norge er mellom tre og fire prosent av befolkningen muslimer.

Besøksadresse Bergen moské
Jekteviksbakken 27
5006 Bergen
Postadresse Postboks 402 Sentrum
5805 Bergen
Telefon 919 02 426
E-post post@bergenmoske.no
Nettside www.bergenmoske.no
Facebook @BergenMoske