STL Bergen 5 år!

Samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn Bergen (STLB) feiret 5 år i april! Det ble markert med en flott feiring i lokalene til Den norske kirke, hvor alt begynte i 2011/12. Organisasjonen ble formelt stiftet i november 2011, men arbeidet og styret kom først i gang i 2012, og i april 2012 ble det første årsmøtet holdt. Ved feiringen i forrige uke var de tidligere lederne Hildegunn Isaksen og Alasdair McLellan tilstede, og snakket om sin tid og erfaring i STLB. Medlemmene delte også historier og erfaringer om hva STLB har betydd for dem, og hvordan det har vært å være en del av en dialogorganisasjon med så mange ulike tros-og livssynssamfunn. En flott feiring av 5 års arbeid for likebehandling og dialog, med ideer og visjoner for mange år fremover!

Legg igjen en kommentar