Om medlemskap

STL Bergen er den lokale og regionale møteplasen for ledere og representanter fra tros- og livssynssamfunn i Bergen og omegn. Det er medlemsorganisasjonene som sammen utgjør STL Bergen, og som oppnevner sine representanter i rådet.

Rådet i STL Bergen drøfter overordnede saker innenfor tros- og livssynsfeltet, inkludert dialog, etikk og politikk. Rådet er STL Bergens øverste organ mellom årsmøtene, og er sammensatt i henhold til vedtektene.

Rådsrepresentantene møtes ca. fire ganger i året til rådsmøte og to ganger til sosiale samlinger med dialog. Rådsrepresentantene bidrar i styret eller andre utvalg, gi innspill på høringssvar, og deltar på seminarer og offentlige dialogmøter.

Bli medlem

STL Bergen ønsker tros- og livssynssamfunn i Bergen og omegn velkommen til å søke om medlemskap. Ta gjerne kontakt for mer informasjon om søknadsprosedyren. Medlemmer fra styret kommer gjerne på besøk.

Medlemskap i STL Bergen er åpen for offentlig godkjente tros- og livssynssamfunn med lokale grupper i Bergen og omegn. Medlemskap kan holdes direkte av tros- og livssynssamfunn, sammenslutninger av disse, og lokale eller regionale selvstendige grupper tilknyttet disse. Opptak av nye medlemmer foretas på årsmøtet.

Bilde: Magnus Skrede