Dialogkafé er et lavterskel tilbud til alle som ønsker å delta i en dialog med mennesker med en annen tro eller livssyn. Alle er hjertelig velkommen til å delta. Over en kopp kaffe og noe å bite is tar vi en dialog rundt det som deltakerne selv vis samtale om. Noen møter har et bestemt tema mens andre er det åpent.