Mangfoldsbyen 2018: tro og livssyn i dialog

Festivalen “Mangfoldsbyen” feirer det flotte tros- og livssynsmangfoldet som vi har i Bergen. Mangfoldsbyen er en uke full av åpne hus, dialog og kulturarrangementer i regi av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen og våre 18 medlemssamfunn. Festivalen arrangeres i år for andre gang, fra 22. – 29. september 2018.

Fullstendig program: www.mangfoldsbyen.no

Høydepunkter

Åpningsarrangement: 22. september kl. 12-15, Torgallmenningen

Et marked med fortellinger fra ulike religioner og livssyn, et stilletelt og en kafe. Fortellingene vil bli rettet mot barn og unge, og kafételtet har et aktivitetshjørne for barn.

Dialogmiddag: 27. september kl. 17:30, Bergen Internasjonale Kultursenter

I samarbeid med Kirkelig dialogsenter Bergen inviterer vi til dialogmiddag! En kveld med god mat, sosialt samvær, musikk og dans. Her kan du bli kjent med mennesker med ulik tro og livssyn.

Sommeravslutning og seminar om identitet

 

Samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn Bergen (STLB) hadde i juni sin årlige “sommeravslutning”, vårt siste arrangement før sommeren. Denne gangen var vi så heldig å bli invitert av rådsmedlem Tove Løvstad fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mormonere), til hennes hjem i vakre Øygarden.

Sommeravslutningen i år var en blanding av seminar, læring, dialog og sosialt lag. Temaet for dagen var “identitet”, og seminaret var basert på opplegget til Dag Hareide, tidligere rektor ved Nansenskolen. Det var en liten gruppe deltakere som representerte fem ulike tros-og livssynssamfunn.  Vi begynte med en liten innledning om sosial identitet, før vi gikk over til fem dialogøvelser, både i gruppen som helhet, og i mindre grupper. Vi avsluttet så med en stor dialogøvelse om hver sin “livsreise”. Gjennom dette opplegget utfordret vi deltakerne å reflektere over egen sosial identitet, over fordommer og grupperinger som finnes i storsamfunnet, og hvordan vi bruker dette for å orientere oss i verden. Deretter avsluttet vi dagen med grilling og sosialt lag, hvor dialogen levde videre i uformelt selskap. En spennende, lærerik og dialogisk avslutning på vårhalvåret!