STL Bergen består av 20 medlemssamfunn, som representerer bahá’íer, buddhister, hinduer, humanister, holister, jøder, kristne, muslimer, sikher og waqeffanna. Medlemskap er åpen for alle tros- og livssynssamfunn som er berettiget for statsstøtte. Alle har lik representasjon, med mulighet for inntil tre representanter i rådet.

Følgende tros- og livssynssamfunn er medlemmer i STL Bergen: