Hva er stillerom?

Stillerom er rolige omgivelser som innbyr til ettertanke, refleksjon, hvile, bønn eller meditasjon. I et mangfoldig samfunn er det viktig at stillerom ikke er dominert av en spesifikk trosretning, men at de er åpne for alle.

Råd og anbefalinger

STL Bergen jobber for å etablere flere stillerom i Bergen som er livssynsåpne. Vi har utarbeidet anbefalinger som kan være til hjelpe ved etableringen av et nytt stillerom, eller ved tilpasning av eksisterende rom. Ta gjerne kontakt med oss for å avtale et møte!

Kart over livssynsåpne stillerom i Bergen

Hvilke offentlige institusjoner i Bergen har tilrettelagt for stillerom som kan brukes av alle, uavhengig av tro eller livssyn?

Utdanningsinstitusjoner

Høgskolen på Vestlandet, campus Kronstad

Norges Handelshøyskole (NHH)

Universitetet i Bergen, Studentsenteret

Helse- og omsorgsinstitusjoner:

Haukeland universitetssykehus, Sentralblokka

Haraldsplass diakonale stiftelse, Regines gjestehus (utformet med kristne symboler)

 

Tips oss gjerne om flere livssynsåpne stillerom i Bergen!