Trossamfunnet Waqeffanna Oromo Religion samler waqeffanna-troende i Norge. Waqeffanna er den tradisjonelle religionen til oromoene, den største folkegruppen i Etiopia. Waqeffanna er en monoteistisk religion som tilber Waaqa (Gud) som høyeste vesen og skaper av hele universet. 

Trossamfunnet ble registrert i 2008 som første formelle Waqeffanna organisasjon utenfor Etiopia. I Norge er trossamfunnet aktiv i flere byer med hovedkontor i Bergen. De har omtrent 65 medlemmer i hele landet, hvorav om lag 20 i Bergen. De har per i dag ikke egne lokaler, men leier ved behov. 

Kontaktperson Asnake Erko (styreleder)
E-post hordoofa@gmail.com
Telefon 991 51 829