Sommeravslutning og seminar om identitet

 

Samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn Bergen (STLB) hadde i juni sin årlige “sommeravslutning”, vårt siste arrangement før sommeren. Denne gangen var vi så heldig å bli invitert av rådsmedlem Tove Løvstad fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mormonere), til hennes hjem i vakre Øygarden.

Sommeravslutningen i år var en blanding av seminar, læring, dialog og sosialt lag. Temaet for dagen var “identitet”, og seminaret var basert på opplegget til Dag Hareide, tidligere rektor ved Nansenskolen. Det var en liten gruppe deltakere som representerte fem ulike tros-og livssynssamfunn.  Vi begynte med en liten innledning om sosial identitet, før vi gikk over til fem dialogøvelser, både i gruppen som helhet, og i mindre grupper. Vi avsluttet så med en stor dialogøvelse om hver sin “livsreise”. Gjennom dette opplegget utfordret vi deltakerne å reflektere over egen sosial identitet, over fordommer og grupperinger som finnes i storsamfunnet, og hvordan vi bruker dette for å orientere oss i verden. Deretter avsluttet vi dagen med grilling og sosialt lag, hvor dialogen levde videre i uformelt selskap. En spennende, lærerik og dialogisk avslutning på vårhalvåret!

 

 

Samtalekveld om ekteskap

Samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn Bergen (STLB) hadde i mai sin halvårlige “samtalekveld”.
Samtalekveld er et lavterskel dialogarrangement som har som mål å styrke den interne dialogen mellom ulike tros/og livssynssamfunn. Hvert halvår velges det et bestemt tema som er av interesse og våre rådsmedlemmer fra 17 tros-og livssynssamfunn inviteres. Hensikten er at man kan lære mer om andres tro og livssyn, deres synspunkt på et bestemt tema, og at vi gjennom dette kan praktisere dialog som metode i en uformell setting.

Denne gangen var temaet ekteskap, med deltakere fra syv tros og livssynssamfunn. Vi var så heldig å bli invitert til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mormonere) sin kirke, og på denne måten fikk mange av deltakerne besøke deres gudshus for første gang. Vi begynte kvelden med en “bli kjent”-runde, og hyggelig prat med mat og drikke. Styresekretær Amila Suljevic holdt en kort innledning om ekteskap, ekteskapets historie fra et sosiologisk perspektiv og historikken i Norge. Medlem fra arbeidsutvalget, Alasdair McLellan holdt et innlegg om inter-religiøse ekteskap, og eksempler på hvordan det blir gjort i bahá’í-troen i Norge. Deretter fikk deltakerne en rekke spørsmål og oppgaver som skulle gjennomføres i gruppeøvelser, i henhold til dialog-metodikken vi opererer med i STL, før vi til slutt samlet oss i plenum i felles dialog. En hyggelig og dialogisk kveld!

 

 

STL Bergen 5 år!

Samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn Bergen (STLB) feiret 5 år i april! Det ble markert med en flott feiring i lokalene til Den norske kirke, hvor alt begynte i 2011/12. Organisasjonen ble formelt stiftet i november 2011, men arbeidet og styret kom først i gang i 2012, og i april 2012 ble det første årsmøtet holdt. Ved feiringen i forrige uke var de tidligere lederne Hildegunn Isaksen og Alasdair McLellan tilstede, og snakket om sin tid og erfaring i STLB. Medlemmene delte også historier og erfaringer om hva STLB har betydd for dem, og hvordan det har vært å være en del av en dialogorganisasjon med så mange ulike tros-og livssynssamfunn. En flott feiring av 5 års arbeid for likebehandling og dialog, med ideer og visjoner for mange år fremover!