Stillingsutlysning: Prosjektansatt (50%) STL Bergen . Søknadsfrist 29. mai

Stillingsutlysning: Prosjektansatt (50%) STL Bergen 

Ledig stilling: Prosjektansatt (50%). Midlertidig stilling t.o.m. 31. desember 2022. 

Søknadsfrist: 29. mai 2022. 

Tiltredelse: snarlig. 

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Bergen er en sammenslutning av 20 tros- og livssynssamfunn i Bergen. STL Bergen arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn, og for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom disse. Medlemssamfunnene inkluderer i dag bahá’í-er, buddhister, hinduer, humanister, holister, jøder, kristne, muslimer og sikher. 

STL Bergen søker en prosjektansatt i en 50% midlertidig stilling t.o.m. 31. desember 2022. Det er muligheter for å øke stillingsprosenten etter behov. 

Prosjektstillingen består hovedsakelig av planlegging og koordinering av Mangfoldsbyen 2022, samt koordinering og oppfølging av veiviserprosjektet, et formidlingsprosjekt i samarbeid med enkelte medlemssamfunn og Raftostiftelsen for formidling av tro og livssyn til skoleklasser fra ungdomsskoler og videregående skoler i Bergen.

Stillingen vil også best av noe arbeid med andre arrangementer, samt kontakt- og informasjonsarbeid om tros- og livssynsdialog. 

Tiltredelse snarest mulig. 

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinere og følge opp Veiviserprosjektet. 
 • Planlegge, koordinere og gjennomføre Mangfoldsbyen 2022. 
 • Koordinering av frivillige til ovennevnte prosjekter. 
 • Planlegging og gjennomføring av andre arrangementer. 
 • Prosjektkoordinering- og rapportering. 
 • Arbeidstiden vil hovedsakelig være på dagtid, men noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Prosjektledererfaring 
 • Relevant høyere utdanning
 • Innsikt i og forståelse av tros- og livssynsfeltet og dialog. 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr: 

 • Lønnstrinn 45 (månedslønn) 
 • Fleksibel arbeidstid
 • Spennende, flerreligiøst miljø bestående av byens religiøse ledere
 • Varierte arbeidsoppgaver 

Søknad med CV sendes til stlb@stlb.no innen 29. mai 2022. For ytterligere informasjon, ta kontakt med daglig leder Emil Perron per tlf. 969 08 380 eller mail stlb@stlb.no.

Legg igjen en kommentar