Human-Etisk Forbund (HEF) er et livssynssamfunn som tar utgangspunkt i det etiske tankesystemet livssynshumanisme, også kjent som human-etikk. En hovedaktivitet er organisering og gjennomføring av seremonier på et humanistisk grunnlag og arbeid for livsynslikestilling. Forbundet ble stiftet Oslo i 1956 under ledelsen av Kristian Horn, som la grunnlaget mye at det etiske tankesystemet. Flere lokallag, inkludert Bergen, ble opprettet i 1966. Bergen lokallag er landets tredje største med ca. 5.000 av foreningens samlede 87.000 medlemmer. Det er forøvrig et fylkeslag i Hordaland og totalt syv lokallag i fylket. Humanistisk Ungdom ble stiftet i 2007 og har lokallag i Hordaland.

Les mer på Wikipedia.

Adresse Human-Etisk Forbund Hordaland
Valkendorfsgate 3
5012 Bergen
Telefon 488 98 300
E-post hordaland@human.no
Nettside human.no (nasjonal)
human.no/fylker/hordaland
(fylke)