Holisme er et livssyn som bygger på at alt henger sammen, og at helheten er større enn summen av enkeltdelene. Ifølge organisasjonen har menneskets forståelse av verden og virkeligheten stadig vært i forandring. Holister søker derfor ikke en endelig, allmenngyldig sannhet som er sann for alle, til alle tider. Religioner har, ifølge holister, i en del tilfeller virket hemmende for individets selvstendige tenkning og utvikling, men rasjonell tankegang og forskning står ikke i motsetning til åndelig erkjennelse og innsikt. Holister mener at det finnes en åndelig virkelighet som mennesket kan erfare, og derved utvikle en enda dypere innsikt i. Holister mener den menneskelige bevissthet sannsynligvis har et potensial som langt overskrider menneskets utviklingstrinn per i dag.

Holistisk Forbund er et livssynssamfunn som ble stiftet i 2002. Forbundet har røtter i alternativbevegelsen og miljøet rundt Alternativt nettverk i Oslo. Holistisk forbund skiller mellom religion og åndelighet, og fokuserer på at menneskets oppfatning og forståelse av tilværelsen alltid er i endring. Forbundet har ca. 1200 medlemmer nasjonalt og ca. 100 i Bergen. Lokallaget ble etablert i 2003. Møter holdes i private hjem.

Les mer på Wikipedia.

E-post sekretaer@holisme.no (nasjonal)
Nettside holistisk-forbund.no (nasjonal)

holistisk-forbund.no/lokallag/bergen (lokal)