Bahá’í er en monoteistisk religion etablert av Bahá’u’lláh i Persia i det 19. århundre, som fremhever den åndelige enheten av hele menneskeheten. Bahá’í-troen ser på religiøs historie som en utvikling gjennom en rekke guddommelige budbringere, som hver har etablert en religion som passet behovene til tiden og folks fatteevne. Disse sendebudene inkluderer Abraham, Buddha, Jesus, Muhammed og andre, og senest Báb og Bahá’u’lláh. Ifølge bahá’í troen, har hver av disse budbringerne forutsagt de påfølgende budbringerne, og Bahá’u’lláhs liv og lære innfrir derfor endetidslovnadene i tidligere skrifter. Menneskeheten ses på som i en tilstand av kollektiv evolusjon, og behovet i denne tidsalderen er en gradvis etablering av fred, rettferdighet og enhet på global målestokk.

Troen kom til Norge på 1930-tallet. Den første Lokalt Åndelg Råd for Bahá’íer i Bergen ble valgt i 1955. Det er mellom fem og syv million bahá’íer i verden, ca. 1100 i Norge og ca. 40 i Bergen. Samfunnet har tidligere hatt lokaler på Møhlenpris og senere på Sydnes, men står i dag uten egne lokaler. Foruten gruppen i Bergen er det i Hordaland også egen gruppe på Os.

Les mer på Wikipedia.

Administrative adresser

E-post bergen@bahai.no
Nettside bergenbahai.no (lokal)

bahai.no (nasjonal)

bahai.org (internasjonal)