Kristensamfunnet er et kristent kirkesamfunn og humanistisk kristenfellesskap påvirket av den antroposofiske bevegelsen. Kristensamfunnet praktiserer en form for kristendom som baserer seg på en humanistisk grunntanke, og på Rudolf Steiners gnostiske tanker om kristendom. Kristensamfunnet har i motsetning til de fleste andre kristne kirker ingen religiøse dogmer og praktiserer lærefrihet for prestene. Trossamfunnet er åpent for alle som finner et hjemsted for sitt religiøse liv i sakramentene (de religiøse ritualene). Kristensamfunnet regner ikke døpte personer automatisk som medlem, kun voksne som aktivt melder seg inn. Trossamfunnet har presteseminarer i Stuttgart, Hamburg og Spring Valley, New York. Prestegjerningen i Kristensamfunnet har alltid vært åpen for både kvinner og menn. Kristensamfunnet er en forholdsvis liten bevegelse innenfor det som ofte blir kalt den antroposofiske bevegelse, men forutsetter ikke noe forhold til antroposofi.

Kristensamfunnet ble dannet av en gruppe protestantiske og katolske teologer og prestestudenter i Sveits i 1922. Den spredte seg raskt nordover og Norge ble det første skandinaviske land hvor det etablerte seg. Det var Bergenshandelsmannen Christian Smit som grunnla menigheten i Oslo i 1927. Menigheten i Bergen ble etablert i 1960, og opplevde en stor økning utover på 1980- og 90-tallet med personer som søkte nye spirituelle veier. Det er ca. 2500 medlemmer i Norge, hvorav ca. 300 soner til menigheten i Bergen. På verdensbasis er det ca. 35.000 medlemmer, hovedsakelig i Nederland, USA, Tyskland, Storbritannia, Sveits, Østerrike og Norden.

Les mer på Wikipedia.

Adresse Kristensamfunnet i Bergen
John Lunds plass 1
5007 Bergen
Nettside menighetbergen.wordpress.com (lokalt)

kristensamfunnet.no (nasjonalt)