Bergen blir et stadig mer mangfoldig samfunn. Det sekulære samfunnet fordrer at alle både har rett og mulighet til å utøve sin religion. STL Bergen jobber for at alle skal ha lik tilgang på offentlige tjenester uavhengig av overbevisning. Institusjonelle strukturer er i dag en hindring på at alle har lik tilgang på tjenester tilpasset sitt livssyn. STL Bergen jobber for å supplerende strukturer som gir minoriteter like rettigheter og muligheter.

Likeverdige helsetjenester

Mest fremskredet er samarbeidet med Helse Bergen og Etat for sykehjem (Bergen kommune), hvor STL Bergen samarbeider med sykehusprestetjenesten. Målet er at alle—uansett overbevisning—har samme mulighet til samtalepartner. Dette er gjennomført ved at STL Bergen utarbeider kontaktlister med samtalepartnere fra alle medlemssamfunn som distribueres på Haukeland, Haraldsplass og sykehjem i Bergen kommune. Målet er at tilbudet blir et supplement til sykehusprestetjenesten.

Stillerom

Stillerom er rolige omgivelser som innbyr til ettertanke, refleksjon, hvile, bønn og meditasjon. Rommene er livssynsnøytrale og åpne for alle. STL Bergen jobber for å etablere flere stillerom i Bergen.

Mer om stillerom i Bergen. 

Lokaler

Mange av de minste medlemssamfunnene mangler i dag egne lokaler, og leiemarkedet i Bergen er slik at det er svært vanskelig å finne andektige, nøytrale rom. STL Bergen jobber derfor for å finne et felles lokale som kan huse de minste trossamfunnene.