Den Thailandske Buddhistforening Hordaland, også kjent som Wat Thai Norway Bergen, organiserer tilhørere tilknyttet therevada-retningen av buddhismen. Denne retningen har ca. 4.200 medlemmer i Norge, hvorav ca. 800 bor i Hordaland. De fleste medlemmene er innvandrere fra Thailand fra og med 1970-tallet eller etterkommere av disse. I 2011 åpnet et eget tempel ved Godvik og det ble tre fast stasjonerte munker i Bergen. Disse kommer fra Thailand med mellom ett og fem år med lære bak seg.

Adresse Den Thailandske Buddhistforening Hordaland
Alvøveien 70
5179 Godvik
Nettside watthainorway.net