Vellykket Mangfoldsbyen og jubileumsfeiring

 

For STL Bergen var høstens største begivenhet utvilsomt festivalen Mangfoldsbyen. Årets utgave markerte dessuten ti år med tros- og livssynsdialog i Bergen, som gjorde uken ekstra spesielt og høytidelig. Gjennom en felles innsats fra sekretariatet, medlemssamfunn, samarbeidspartnere og mange frivillige ble Mangfoldsbyen en stor suksess med rekord oppmøte på mange arrangementer. Stadig flere blir kjent med tros- og livssynsmangfoldet i byen vår, og samarbeidet som finnes på tvers! 

Mangfoldsbyen ble åpnet med jubileumsmarkering og den årlige dialogmiddagen, som er et samarbeid mellom STL og Kirkelig dialogsenter Bergen. En fullsatt sal på Bergen Internasjonale Kultursenter med over nitti gjester fra mange forskjellige tros- og livssynssamfunn, samarbeidspartnere fra Bergen kommune, Helse Bergen, gravplassmyndigheten, mangfoldskontakter i politiet, og Bergens organisasjonsliv samlet seg til middag og dialog. Ordfører Rune Bakervik foretok åpningen og holdt en fantastisk flott gratulasjonstale. Bildene vitner om god stemning og fine samtaler (fotograf: Inger Paulsen). 

Tros- og livssynsvandringene kan trekkes frem som et vellykket og stadig mer populært tiltak. I år ble totalt rundt seksti deltakere med på tur til Adventistkirken, Salam Islamsk Senter og Solheim kirke på lørdagen, og Centralkirken, Bergen Hare Krishna Senter og Bergen moské på søndagen. Gjennom guidet besøk til tros- og livssynslokaler i forskjellige nabolag får beboere mulighet til å ta en titt innom og lære mer om hva som egentlig foregår i kirken, tempelet eller moskeen. Dette er med på danne relasjoner, tillit og bedre nabolag.

I forbindelse med tiårsjubileet utfordret STL Bergen prof. emerita Lisbeth Mikaelsson til å gjenfortelle Bergens religionshistorie fra et mangfoldsperpektiv. Hun besto ufordringen med glans i et innholdsrik og spennende foredrag på kun 45 minutter. 

Mangfoldsbyen ble avsluttet med et helt spesielt foredrag ved prof.emerita Lisbeth Mikaelsson om Bergens religionshistorie fra et mangfoldsperspektiv. Hun besto utfordringen med glans og holdt et foredrag som tok publikum fra norrøn religion og kristenkongene til dagens tros- og livssynslandskap på kun 45 minutter. Kultur- og mangfoldsbyråd Eline Haakestad og STLs generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys kastet glans over jubileumsfeiringen med deres deltakelse i panelsamtalen om hvordan det er å leve sammen med ulike livssyn, og hva slags politikk vi trenger for å få det livssynsåpne samfunn på best mulig måte til i Bergen. 

 

Denne bildekrusellen krever javaskript.

 

Velkommen til Mangfoldsbyen 2021!

For femte gang arrangerer STL Bergen festivalen Mangfoldsbyen (5. – 10. november). I en uke full av kulturelle aktiviteter, foredrag og besøk hos kirker, templer og moskeer inviteres byens innbyggere til å lære mer om Bergens mangfold av tro og livssyn, og om dialogarbeidet som finnes på tvers. 

Årets festival markerer 10 år med tros- og livssynsdialog i Bergen, og det skal feires! 

Se hele programmet på www.mangfoldsbyen.no eller last ned her

Program

Her er det mye å glede seg til. Festivalen åpnes storslått med den tradisjonelle dialogmiddagen i Fensalen på Bergen Internasjonale Kultursenter. Her kan man glede seg til god og bærekraftig mat, flott underholdning, og ikke minst: en scenesamtale med noen av grunnleggerne av tros- og livssynsdialogen i Bergen. 

Helgen 6. og 7. november byr på tros- og livssynsvandringer. På lørdag utforsker vi forskjellige gudshus rundt Danmarksplass, og avslutter dagen sosialt med en åpen dialogkafé på Ny-Krohnborg senter. Senteret ligger på Løvstakksiden, et av byens mest mangfoldige områder. Kanskje dette blir starten på en nabolagsdialog? På søndag kan du være med på en sentrumstur og besøke en metodistkirke, et hindusenter og byens største moské. Brenner du inne med et spørsmål som du aldri har fått mulighet til å stille? Dette er sjansen din.

I år er vi spesielt stolt av samarbeidet med Memoar og Det vestnorske teateret om et helt unikt arrangement i Logen Bar, mandag 9. november. Da skal Memoar-leder Bjørn Enes gå i dybden med Asnake T. Erko, som er lederen for STL Bergens nyeste medlemssamfunn Waqeffanna Oromo Religion. Hvordan ble Bergen til den viktigste møteplassen i Norden for tilhengere av en religion de færreste har hørt om? 

På tirsdag er alle velkomne til åpningen av de nye lokalene til Kirkelig Dialogsenter Bergen, og til etiopisk middag og foredrag hos Human-Etisk Forbund. Sistnevnte arrangement er del av Bergen kommunens prosjekt “Gode måltider med naboene”, som er et tilbud om gode måltider til en rimelig pris for deg som er hjemmeboende og i aldersgruppen 65+. 

Jubileumsforedrag

I anledning 10-årsjubileumet for STL Bergen har professor Lisbeth Mikaelsson blitt utfordret til å gjenfortelle hele Bergens religionshistorie fra et mangfoldsperspektiv, og det på bare 45 minutter. En formidabel utfordring!

 

Foredraget etterfølges av panelsamtale med bl.a. stedfortredende mangfoldsbyråd Eline Haakestad; Ingrid Rosendorf Joys – bergenser og generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn; Ahmad Fardin Rasooli, tidl. leder Muslimske Studenter i Bergen. Hva betyr tros- og livssynsmangfoldet for byen vår? Hvordan er det å være ung og religiøs i Bergen, og hva slags politikk trenger vi for å kunne leve godt sammen på tvers av forskjellighet? Samtalen ledes av Inge Andersland, lærerutdanner i KRLE ved Høgskulen på Vestlandet. 

Dette er et arrangement man ikke kan gå glipp av, onsdag 10. november kl 18:30 på Litteraturhuset

Praktisk informasjon om alle arrangementer: www.mangfoldsbyen.no

 

Kontakt: stlb@stlb.no, 969 08 380

 

2021 er jubileumsår for lokal og nasjonal tros- og livssynsdialog

For første gang på åtte måneder kunne rådet samles igjen lørdag 12. november, da STL Bergen inviterte til den tradisjonelle sommeravslutningen. Digitale møter har fungert greit for å holde hjulene i gang, men å besøke hverandres hus og å ha dialog ansikt til ansikt – det har vi savnet!

Denne gangen var det Bergen Hindu Sabha og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige som åpnet dørene sine. Å besøke tros- og livssynshus er en god måte å bli kjent med hverandres virkelighet på. Det gjelder ikke bare for skoleelever – et tema som STL har vært opptatt av i det siste – men også for våre egne rådsrepresentanter. Få  religiøse bygg i Bergen stimulerer sansene som hindutempelet. Gudestatuene, blomsterdekorasjonene og maleriene skapte mange spørsmål om praksis, lære og kultur. 

Hos Jesu Kristi Kirke tyvstartet rådet markeringen av STL Bergens 10-årsjubileum med historien om organisasjonens oppstart og de første årene ved Hildegunn Isaksen (Den norske kirke). Som dialogprest var Hildegunn sentral i etableringen av STL i kjølvannet av terrorangrepene 22. juli, da to imamer fra forskjellige moskeer tok kontakt med et ønske om å skape en møteplass på tvers av tros- og livssynsskiller. Relasjonene og tilliten som ble bygget opp de første årene har dannet et fellesskap som skaper stadig større ringvirkninger i lokalsamfunnet. 

Mens vi i Bergen er i full fart med forberedelser til vår egen 10-årsfeiringen under årets Mangfoldsbyen, markerer STL nasjonalt sitt 25-års jubileum. 

I løpet av 25 år har STL skapt en robust arena for samarbeid og dialog mellom tros- og livssynssamfunn over hele landet. For oss som lokal dialogorganisasjon er det nasjonale samarbeidsrådet en viktig støttespiller og faglig ressurs. Dette samarbeidet er viktig for å kunne realisere det livssynsåpne samfunnet lokalt i de ulike kommunene. Vi gratulerer og gleder oss til å jobbe side om side de neste 25 år!

Høytidsuken: Ramadan, songkran, Puthuvarudam og Vaisakhi

I uken som kommer starter muslimer fastemåneden ramadan (13. april), mange buddhister og tamilske hinduer feirer nyttår (13./14. april) og sikher feirer Vaisakhi (14. april).
 
Også i år er disse høytidene svært preget av pandemien og savnet etter å oppleve fellesskap i tros-og livssynshus. Heldigvis stiller tros-og livssynssamfunn opp med helseråd, vaksineinfo og digitalt tilbud.
 
Vi ønsker alle gode og trygge høytidsmarkeringer, og deler en throwback til fjorårets serie #høytiderikoronatiden. 
 
 

Handlingsplaner mot muslimfiendtlighet

Muslimer rapporterer stadig om diskriminering, fordommer og hat i det norske samfunnet. En rapport utarbeidet av HL-senteret i 2017 viste at en av tre nordmenn viser utpregede fordommer mot muslimer. Det er nesten utelukkende muslimer og jøder som utsettes for trosbasert diskriminering og hat. I 2016 lanserte regjeringen en handlingsplan mot antisemittisme. Handlingsplaner er overordnede planer som regjeringen lager med tiltak på et bestemt felt. Denne handlingsplanen var et godt tiltak, men det er også nødvendig med en tilsvarende plan rettet mot situasjonen for muslimer.

En slik handlingsplan, mot diskriminering og hat mot muslimer, ble annonsert av regjeringen 22. august, i etterkant av terrorangrepet mot moskéen i Bærum. Tilsvarende ble en lokal handlingsplan med samme problemstilling annonsert i Bergens nye byrådsplatform.

9. november var det felles innspillmøte for den statlige og kommunale planprosessen. Kulturminister Trine Skei Grande (V) og byråd for kultur, mangfold og inkludering Katrine Nødtvedt (MDG) kom for å lytte til innspill fra lokale muslimer om deres utfordringer i hverdagen, og hvilke tiltak muslimene selv mener er nødvendige for å bøte på problemet. Om lag tredve muslimer stilte opp. STL Bergen deltok også, som en støttespiller i kampen mot hat og diskriminering.

En viktig ramme for planprosessen er det tette samarbeidet som Bergen kommune, Vest politidistrikt og RVTS Vest har hatt med det muslimske miljøet i Bergen. Tiltakene i Bergen fremstår i dag som ledende i forhold til dialog og tett kontakt mellom myndigheter og muslimene, og viser viktigheten av dialog som tiltak for å oppnå godt arbeid med å beskytte innbyggerne mot diskriminering, fordommer og hat.

Religion og «barnets beste»

Representanter fra Bergen kommunes Etat for barn og familie, og fra byens tros- og livssynssamfunn møttes 14. november til seminar om religion og barnets beste. Sentralt sto spørsmålet rundt samarbeid mellom barne- og familietjenestene og tros- og livssynssamfunn.

Niels Fredrik Skarre fra STL nasjonalt fortalte om arbeidet som gjøres i Norge med å fremme et livssynsåpent og livssynskompetent samfunn. Ikke minst utfordringene med at ulike institusjoner må inneha den nødvendige kompetanse til å håndtere tros- og livssynsaspektet i et samfunn som blir stadig mer mangfoldig.

Førsteamanuensis Jon Vegard Hugaas fra Høgskolen på Vestlandets Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag presenterte utfordringer med barnehage og skole å takle mangfold. Han fremhevet nødvendigheten av å inneha nok livssynskompetanse både for å undervise elever og å kunne håndtere situasjoner med elever og foreldre. Fravær av slik kompetanse kan føre til kategoribasert tenkning og kan medføre at lærere videreformidler sine egne fordommer. Samtidig trenger oppvekstsektoren kompetanse til å skille mellom sunn og usunn religion.

SLT-koordinator Ann-Magrit Grip i Bergen kommunes Etat for barn og familie orienterte om etatens ulike tilbud til barn og familie. Hun fremhevet samarbeidsavtalen mellom etaten og Bergen moské, som danner en plattform for samarbeid mellom det muslimske miljøet og etatens tjenester. Ikke minst skal den fremme god informasjon begge veier.

Bisharo Osman, styremedlem i Bergen moské, fortalte om International Child Development Programme (ICDP), et helsefremmende og forebyggende program som gir kompetanse rundt omsorg og oppvekst. Bergen moské har kjørt et opplegg slik at over to hundre personer har tatt kursserien. Ikke bare gir den foreldre trygghet i oppdragelsen, men den presenterer også korrigerende oppdragelsesstrategier. Ikke minst bidrar den til å oppklare misforståelser som kan oppstå mellom minoritetsforeldre og barnevern.

Arrangementet ble avsluttet med gruppearbeid rundt bedre samhandling mellom oppvekstetatene og tros- og livssynssamfunn.

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Mangfoldsbyen 2019

For tredje år på rad arrangertes Mangfoldsbyen, en festival som feirer tros- og livssynsmangfoldet i Bergen.  Bak festivalen står STL Bergen og dens medlemsorganisasjoner. Arrangementene fant sted mellom 20. og 25. september.

Åpningsarrangementet var visning av filmen Bønn på Cinemateket, etterfulgt av en dialogsamtale om fenomenet bønn. Regissør Lasse Gallefoss fortalte om sine opplevelser med å produsere filmen og de mange sterke opplevelsene han hadde med å iaktta personer av ulik tro som ba. Ikke minst fremhevet han bønns likheter på tvers av religion. Tone Holsen fra bahá’í-samfunnet, Jannicke Troe fra Buddhistforbundet og Linda Karen Eide fra Kvekersamfunnet fortalte om sitt forhold til bønn eller meditasjon og dens betydning i sine religiøse retninger.

På lørdag og søndag inviterte kirker, moskéer og templer til åpne hus, gjennomført som to tros- og livssynsvandringer. Den første besøkte Hare Krishna, Kristensamfunnet, Den norske kirkes Johanneskirken, og ble avsluttet på Bergen moské. På søndag tok vandring sted langs bybanen og besøkte Bergen Hindu Sabha, kurdiske Imam Bediuzzeman Camii og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Felles for vandringene var mulighetene for deltakerne å høre om ulike trosretninger, deres praksis og ikke minst bli kjent med deres respektive forsamlingslokaler.

Bjørn Stærk inviterte til foredrag om ytringsfrihet – på godt og vondt. Han fremhevet at alle liker ordet ytringsfrihet, men at praksis er både mørkere og vanskeligere. Det kan fort være at den som lyver og hater vinner debatten. Han diskuterte problemstillinger som om det er ønskelig å stenge ut enkelte meninger, og om det er rom for både den som hetser og hetsofferet i det offentlige.

Religiøs praksis i krig var tema under samtale mellom forsker Gudmund Waaler, forfatter av boken “Voldsbruk og livsfare”, en tidligere feltprest og norges første ortodokse feltprest, Theodor Svane. Waaler fortalte om hvordan soldater selv opplever å miste sine kamerater i krig, og hvordan de opplever å selv ta liv. I samtalen ble det også diskutert om kirkens rolle i krig, ikke minst om det er riktig av trossamfunn å være en aktiv del av militæret. Til slutt ble temaet rundt det at Forsvaret tros- og livssynskorps nå har medlemmer som er både imamer, humanetikere og ortodokse kristne, og hvilke utfordringer og muligheter dette byr på.

Mangfoldsbyen ble avsluttet med dialogmiddagen på Bergen Internasjonale Kultursenter. Over en middag ble ca. 80 mennesker kjent og hadde dialog på tvers av tro og livssyn.

 

Mangfoldsbyen 2019 ble støttet økonomisk av Kulturdepartementet og Bergen kommune. 

Bilder: Alasdair McLellan, Birgit van der Lans og Helene Mari Lindebø

Studietur til Berlin (11. – 14. oktober)

Den 11. oktober reiste STL Bergen til Berlin på en fire dagers studietur. Det var en gruppe på 14 med deltakere fra Bahai-samfunnet, Bergen moske, Buddhistforbundet, Den norske kirke, Kristensamfunnet, og Kvekersamfunnet. Gruppen besøkte ulike dialogprosjekter, trossamfunn, samt museer og minnesmerker.

Klikk på bildene for å lese mer om turen vår!

20. juni: dialog om menneskets plass i naturen

STL Bergen avsluttet vårsesongen med dialog, sang og vennskap. Dialogtema var menneskets plass i naturen: hvilke etiske og moralske ansvar har mennesket sett fra et tros- og livssynsperspektiv? Tro og livssyn kan gi god grobunn for engasjement for naturen og miljøet. Selv om måter engasjementet forankres på kan variere, er dette noe som mennesker med ulikt livssyn kan stå sammen om. Gjennom blant annet felles miljødeklarasjoner og tverreligiøse initiativer som Grønn jihad har religiøse ledere vært en sterk etisk stemme og bidratt til å skape en felles vilje til å bry oss om kloden og fremtidige generasjoner. Les videre 20. juni: dialog om menneskets plass i naturen