Studietur til Berlin (11. – 14. oktober)

Den 11. oktober reiste STL Bergen til Berlin på en fire dagers studietur. Det var en gruppe på 14 med deltakere fra Bahai-samfunnet, Bergen moske, Buddhistforbundet, Den norske kirke, Kristensamfunnet, og Kvekersamfunnet. Gruppen besøkte ulike dialogprosjekter, trossamfunn, samt museer og minnesmerker.

Klikk på bildene for å lese mer om turen vår!

20. juni: dialog om menneskets plass i naturen

STL Bergen avsluttet vårsesongen med dialog, sang og vennskap. Dialogtema var menneskets plass i naturen: hvilke etiske og moralske ansvar har mennesket sett fra et tros- og livssynsperspektiv? Tro og livssyn kan gi god grobunn for engasjement for naturen og miljøet. Selv om måter engasjementet forankres på kan variere, er dette noe som mennesker med ulikt livssyn kan stå sammen om. Gjennom blant annet felles miljødeklarasjoner og tverreligiøse initiativer som Grønn jihad har religiøse ledere vært en sterk etisk stemme og bidratt til å skape en felles vilje til å bry oss om kloden og fremtidige generasjoner. Les videre 20. juni: dialog om menneskets plass i naturen

21. mars: Samtalekveld om religiøs dialog i Israel – Palestina

På bildet: Trond Bakkevig, Senaid Kobilica, Hildegunn Isaksen, Marianne Gammalsæter, Birgit van der Lans, Theodor Sandal Rolfsen, Yvonne Wang, Jannicke Troe

Den 21. mars avholdte Samarbeidsrådet for tros- og livssyn i Bergen vårens samtalekveld med tema religiøs dialog i Jerusalem. Samtalekvelder er STLBs fremste arenaer for intern dialog mellom rådsmedlemmer, og handler om å la ledere og representanter for tros- og livssynssamfunn bli trygge på hverandre. Denne tryggheten skaper grobunn for samarbeid og holdninger som forebygger konflikt.

Denne gangen var vi så heldige å ha med oss Trond Bakkevig for å dele av sin lange erfaring som “Convenor of the Council of Religious Institutions of the Holy Land”. Bakkevig er prost i Den norske kirke og er forsker ved Institutt for fredsstudier. Han har vært aktiv i økumenikk, blant annet som tidligere generalsekretær i mellomkirkelig råd og som sentralkomitemedlem i Kirkenes Verdensråd. Siden 1996 har Bakkevig ledet et samarbeid mellom kristne, jøder og muslimer i Jerusalem, og har nå publisert en bok om sine erfaringer som brobygger: Dagbøker fra Jerusalem: 20 år som brobygger mellom religion og politikk.

På utenriksdepartementets og Den norske kirkes oppfordring tok Bakkevig selv initiativ til å etablere en religiøs bak-kanal der ledere kunne møtes og snakke i fortrolighet om de mange utfordringer som politikere og diplomater har latt ligge. Alle tre religioner har Jerusalem som sin hellige by, og utfordringer knyttet til Jerusalems historie og posisjon har stått sentralt, i tillegg til Midtøsten-konfliktens mange andre stridsområder.

Det ble en utrolig lærerik og spennende samtale om spørsmål som går til hjertet av STLB sitt arbeid: Er det i det hele tatt mulig å drive dialog i et land i høyspenning? Hva gjør politikk og asymmetriske forhold med dialog?

9. november 2017: temakveld om åndelig omsorg

Den 9. november arrangerte STLB sammen med VID vitenskapelige høgskole en temakveld om åndelig omsorg. I et stadig mer mangfoldig samfunn vil sykepleiere møte pasienter med ulike religioner eller livssyn, med ulike måter å forholde seg til helse, sykdom og død på. Hvordan kan helsepersonell hjelpe pasienter med forskjellig livssyn i livets sluttfase?

Representanter for fem ulike tros- og livssynssamfunn samtalte med 40 fremtidige sykepleierstudenter, samt noen ferdigutdannede sykepleiere og lærere. Arbeidet besto i et case-opplegg om en dødende kvinne på 35 år, gift og mor til to unge barn. I grupper prøvde deltakerne å kartlegge hva som kunne være viktig for pasienten ut fra hennes tro eller livssyn, når døden nærmer seg. Hvordan skal man kunne gi håp eller trøst, både til pasienten selv og til de pårørende? Er det noe en sykepleier bør ta hensyn til i forhold til kjønn, fysisk pleie eller religionsutøvelse?

Representantene kom fra Bergen moske, Human-Etisk Forbund, Den norske kirke, Thailandske Buddhistforening og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Hver student kunne delta i to grupper; men flere ga i etterkant uttrykk for at de gjerne skulle vært med på alle! Det var en lærerik erfaring, ikke bare for studentene, men også for representantene, som fikk sjansen til å lære mer om spørsmål og antakelser blant helsepersonell. De positive tilbakemeldingene gir grobunn for gjentakelse.

Arrangementet var en del av STLB sitt arbeid for likeverdige helsetjenester, og muliggjort med tilskudd fra Bergen kommune og Kulturdepartementet.

Arrangører:

Forskingsgruppe Eksistensielle perspektiver og eksistensiell kompetanse i profesjonell praksis (EKSISTENSFORSK), VID Bergen

Studentrådet VID Bergen

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen

Mangfoldsbyen | tro og livssyn i dialog, 28. oktober – 5. november

Fra 28. oktober til 5. november arrangerer STL Bergen Mangfoldsbyen  | tro og livssyn i dialog. Ni dager hvor Bergens innbyggere inviteres til å lære om hverandres tro. En tid for å bygge tillit og bryte fordommer ved hjelp av dialog.

Se fullstendig program på www.mangfoldsbyen.no

 

Ungdomsmøte

Torsdag 19. november samarbeidet STL Bergen med UngDialog med henblikk på å starte dialogprosess blant ungdommer i Bergen. Møtet på Kvarteret samlet ungdommer seks ulike tros- og livssynsretninger. Faten Mahdi al-Husseini fra Just Unity fortalte om ekstremisme i det muslimske miljøet. Et sentralt poeng var at det ofte er ungdommer som føler seg marginalisert av storsamfunnet som lettest blir offer for radikalisering. Irene Incerti-Théry fra UngDialog fortalte om dialog som et verktøy som kan brukes lokalt. Møtet ble avsluttet med dialogøvelser.

Møte med Canadas ambassadør

Canadas ambassadør, Artur Wilczynski, hadde et møte med arbeidsutvalget i STL Bergen og medlemmer fra det muslimske miljøet i Bergen 31. august. Dagen etter møtte han rådet og fikk omvisning i den nyrenoverte Mariakirken. STL Bergen presenterte og fortalte om vårt arbeid for tros/livssynsdialog i Bergen, og hvordan vi jobbet lokalt. Vi fikk høre og lære om praksis og tradisjoner knyttet til dette i Canada. Det var et svært spennende og lærerrikt møte.

Åpen dialogkveld: Kan dialogen kvele ekstremismen?

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Bergen, arrangerer og inviterer til Åpen Dialogkveld
onsdag 18. november kl 1800
i Rådhuskantinen, Rådhusgaten 10
Gratis inngang

Tema: “Kan dialogen kvele ekstremismen?”

«Med en verden i endring, hvor vi ser at norsk ungdom radikaliseres og at hatet har slått rot – kan dialogen kvele ekstremismen?

Har dialog utspilt sin rolle? Hva er mekanismene bak radikaliseringen og ekstremismen? Kan dialog være med å forebygge disse, og kan dialog rehabilitere når det har gått for langt?

Kan dialogen kvele ekstremismen?»

Det er et ønske om spesielt fokus på konkrete tiltak og lokalt arbeid som foregår i Bergen. Lokale aktører og representanter fra byrådet er invitert.

Innlegg av:

  • Faten Mahdi Al-Husseini mottaker av Bergesensprisen 2014
  • Anita Bakken – MIKS ressurssenter for integrering og samhandling
  • Irene Incerti-Théry – UngDialog
  • Ali Watti lege, samfunnsaktivist og tidligere medarbeider ved RVTS

I panelet (med deltakerne nevnt ovenfor):

  • Linn Kristin Langley-Rasmussen Engø Sentralstyremedlem AUF, rådgiver for byråd for skole, barnehage og idrett.
  • Noushin Zaery, leder Islamsk Dialog, styremedlem Det Felles Innvandrerrodet i Hordaland. En av initiativtakerne for markeringen i helgen for “Sammen mot Terror” ved Blå Stenen.
  • Kirkelig Dialogsenter Bergen

Presentasjon av Samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn Bergen (STLB) ved leder Alasdair McLellan

Det vil være panelsamtale og åpent for spørsmål fra salen. Samtalen ledes av STLB styresekretær Amila Suljevic

Lett servering, Fri entré