2021 er jubileumsår for lokal og nasjonal tros- og livssynsdialog

For første gang på åtte måneder kunne rådet samles igjen lørdag 12. november, da STL Bergen inviterte til den tradisjonelle sommeravslutningen. Digitale møter har fungert greit for å holde hjulene i gang, men å besøke hverandres hus og å ha dialog ansikt til ansikt – det har vi savnet!

Denne gangen var det Bergen Hindu Sabha og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige som åpnet dørene sine. Å besøke tros- og livssynshus er en god måte å bli kjent med hverandres virkelighet på. Det gjelder ikke bare for skoleelever – et tema som STL har vært opptatt av i det siste – men også for våre egne rådsrepresentanter. Få  religiøse bygg i Bergen stimulerer sansene som hindutempelet. Gudestatuene, blomsterdekorasjonene og maleriene skapte mange spørsmål om praksis, lære og kultur. 

Hos Jesu Kristi Kirke tyvstartet rådet markeringen av STL Bergens 10-årsjubileum med historien om organisasjonens oppstart og de første årene ved Hildegunn Isaksen (Den norske kirke). Som dialogprest var Hildegunn sentral i etableringen av STL i kjølvannet av terrorangrepene 22. juli, da to imamer fra forskjellige moskeer tok kontakt med et ønske om å skape en møteplass på tvers av tros- og livssynsskiller. Relasjonene og tilliten som ble bygget opp de første årene har dannet et fellesskap som skaper stadig større ringvirkninger i lokalsamfunnet. 

Mens vi i Bergen er i full fart med forberedelser til vår egen 10-årsfeiringen under årets Mangfoldsbyen, markerer STL nasjonalt sitt 25-års jubileum. 

I løpet av 25 år har STL skapt en robust arena for samarbeid og dialog mellom tros- og livssynssamfunn over hele landet. For oss som lokal dialogorganisasjon er det nasjonale samarbeidsrådet en viktig støttespiller og faglig ressurs. Dette samarbeidet er viktig for å kunne realisere det livssynsåpne samfunnet lokalt i de ulike kommunene. Vi gratulerer og gleder oss til å jobbe side om side de neste 25 år!

Legg igjen en kommentar