20. juni: dialog om menneskets plass i naturen

STL Bergen avsluttet vårsesongen med dialog, sang og vennskap. Dialogtema var menneskets plass i naturen: hvilke etiske og moralske ansvar har mennesket sett fra et tros- og livssynsperspektiv? Tro og livssyn kan gi god grobunn for engasjement for naturen og miljøet. Selv om måter engasjementet forankres på kan variere, er dette noe som mennesker med ulikt livssyn kan stå sammen om. Gjennom blant annet felles miljødeklarasjoner og tverreligiøse initiativer som Grønn jihad har religiøse ledere vært en sterk etisk stemme og bidratt til å skape en felles vilje til å bry oss om kloden og fremtidige generasjoner.


  • Ut i fra ditt ståsted i din tro-/ livssyn, hvilket etisk og moralsk ansvar har mennesket for alt
    levende liv på planeten?
  • Har natur en verdi, bortsett fra å være noe mennesketkan nytte ?
  • Hva sier din tro/ditt livssyn om livskvalitet kontra økt levestandard?

Legg igjen en kommentar