STL går inn i sommeren med korona, klima, Waqeffanna og Black Lives Matter

Etter tre måneder med sosial distansering var det godt og viktig å kunne samles igjen før sommeren braker løs, denne gangen på Fløyen. For mange av STLs medlemssamfunn har det vært en hektisk periode med mye omstilling og full fart med digitale satsninger. Det har vært lagt ned mye arbeid først i å bidra til at viktig og riktig informasjon fra myndighetene skulle nå alle,  og dernest i smittevern og trygg gjenåpning av forsamlingslokaler. De har måttet finne nye måter å markere høytider og vise omsorg for de trengende på.

«And the earth began to heal»

Samtidig er STL representantene opptatt av å ta læring fra denne uvanlige våren, og ikke styrte tilbake til den gamle levemåten. Linda Karen Eide fra Kvekersamfunnet siterte pandemidiktet til Kitty O’Meara, som har inspirert mange: 

Det at koronatiltakene og reiserestriksjonene har ført til en merkbar nedgang i klimagassutslipp, motiverer til omstilling i våre egne liv. Dette kan være med på å øke viljen til systemforandring som kreves for å kunne takle krimakrisen og helbrede kloden vår. Grønn omstilling trengs på alle samfunnsnivåer. Styret i STL Bergen har derfor tatt opp arbeidet med en egen klima-og miljøplan,  slik at våre aktiviteter ikke bidrar til unødvendig forsøpling og at vi reduserer klimagassutslipp der vi kan. 

Pilegrimsmål Skomakerdiket

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Det er de færreste som vet at Skomakerdiket er pilegrimsmål for Norges Waqeffanna-troende, som hvert år strømmer til Fløyen for å feire festivalen Irreecha. Trossamfunnets styreleder Asnake Erko var med oss denne gangen, og fortalte om den eldgamle religionen til folkegruppen Oromo, om politisk undertrykkelse i hjemlandet Etiopia, og om den globale diasporaen som nå jobber med å skriftliggjøre tradisjonen for å bevare den for fremtidige generasjoner. 

Black Lives Matter

Vi var så heldige å ha med oss tidl. rådsmedlem Nooshin Zaeery, som er leder for Innvandrernes Landsorganisjon – INLO og en av arrangørene bak fredagens demonstrasjon mot rasisme. Engasjementet på Festplassen, særlig blant ungdom som stilte stort, skaper inntrykk. Det gjør også de mange personlige historiene om erfaringer med rasisme som har kommet frem i kjølvannet av George Floyds død og protestene i USA.

Antirasisme er innebakt i STLs verdier og formål om gjensidig mellommenneskelig respekt og lik behandling av alle uavhengig av livssyn. Rasisme finnes i Norge, i ord og i handling, individuell og kollektiv, strukturell og i hverdagen. Det går fra hatske kommentarer om hijab og hudfarge på bussen, til Philip Manshaus’ rasistisk motiverte drap på sin søster Johanne, for så å skyte seg inn i en moské med det mål  å drepe så mange muslimer som mulig. Den kulturrasistiske tankegangen at flerkulturalitet uunngåelig fører til destabilisering og konflikt strider mot alt STL står for, og motbevises av det velfungerende solidaritets- og uenighetsfellesskapet som STL er. Rasisme må konfronteres aktivt. Det er vårt ansvar å si fra. Dialogen i STL gjør at vi stiller oss lyttende til hverandres erfaringer, og at vi ser våre egne fordommer og antagelser. Det skaper et samhold med ringvirkninger i samfunnet forøvrig. Sammen utgjør vi en forskjell. 

Av Black Lives Matter organization – Eget verk, Offentlig eiendom, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51386506

 

Legg igjen en kommentar