Tros- og livssynssamfunn kan nå søke korona-kompensasjon

Bergen bystyret har vedtatt en ekstraordinær kompensasjonsordning for å bøte på tap av arrangementsinntekter, billettinntekter, leieinntekter og lignende, for ideelle aktører og tros- og livssynsorganisasjoner som har basert deler av inntekten sin på utleie av lokaler og anlegg. 
 
Kompensasjon kan tildeles søker for perioden 12. mars til 12. juni. Det vil ikke gis tilskudd til søknader under 10 000 kroner i denne ordningen
 
Søknadsfrist: 12. juni
 
Søknaden sendes via tilskuddsportalen: https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#call/6030/details
 
Oversikt over nasjonale tiltak og kompensasjonsordninger for frivilligheten finner du her

Legg igjen en kommentar