STL Bergen fyller 10 år!

Det har gått ti år siden en gruppe engasjerte representanter fra åtte forskjellige tros-og livssynssamfunn i Bergen samlet seg til et stiftelsesmøte og grunnla Samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn i Bergen. Datoen var 23. november 2011.

Terrorangrepene 22. juli 2011, bare noen få måneder før stiftelsesmøtet, skapte en sterk bevissthet om nødvendigheten av dialogiske møteplasser på tvers av tro og livssyn. En felles minnesmarkering på Torgallmenningen den 21. august ble første gang en imam, en biskop og en representant fra Human-Etisk Forbund sto sammen på en offentlig scene i Bergen. Som biskop Halvor Nordhaug sa til NRK den dagen, skapte 22. juli «et nytt klima og ny fellesskapsfølelse i landet vårt, og den må vi ta vare på».

Takket være stor frivillig innsats og varig engasjement har organisasjonen utviklet seg til den sentrale arenaen for samarbeid mellom tros-og livssynssamfunn den er i dag, og en synlig aktør i byen. I 2021 teller STL Bergen 19 medlemssamfunn. Organisasjonen har i tillegg et stort nettverk blant byens mange tros-og livssynssamfunn og et godt samarbeid med et stort antall offentlige instanser og frivillige organisasjoner.

Feiringen av 10-årsjubileum for STL Bergen legges til november. Da satser vi på å kunne gjennomføre en ekstra festlig utgave av Mangfoldsbyen (5. – 11. november) i et koronafritt Norge.

Legg igjen en kommentar