23. mars: ny nasjonale tiltak

Saken oppdateres
 
Regjeringen la i kveld frem nye tiltak for å begrense smitte.
 
Mutert virus gir større risiko for spredning når folk er samlet, og større risiko for alvorlig sykdom. Derfor blir råd og reglene for arrangementer, inkl. livssynsarrangementer, nå endret.
 
Regjeringen anbefaler å ha færrest mulig nærkontakter, og ikke ha arrangementer som ikke er absolutt nødvendig. Det anbefales nå også å holde to meter avstand til hverandre.
 
Hvis arrangementer ikke kan utsettes, gjelder disse forskriftsfestede regler:
  • Innendørs tillates maks 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser
  • Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer
  • I begravelser og bisettelser er det tillatt med 50 personer når det benyttes faste tilviste plasser.
Endringene trer i kraft natt til torsdag, 25. mars. Ny vurdering innen 12. april. 
 
Følg med på våre nett- og facebooksider for oppdateringer, eller send mail til stlb@stlb.no for å abonnere på vår koronamail.
 

Legg igjen en kommentar