Avlyst: Fagdag om tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon

Oppdatering 11.03: Dette arrangementet er avlyst på grunn av smitteverntiltak mot koronaviruset. 

 

Vi ønsker velkommen til fagdag om tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon i helsetjenesten. Fagdagen har samme tittel og målsetting som fagdagen i 2019, men har i år med nye og spennende foredrag.

Fagdagen er et samarbeid mellom Seksjon for prestetjeneste og etikk på Haukeland, Etat for sykehjem i Bergen kommune, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen og Fylkesmannen i Vestland.

Målgruppe

Stor interesse for ny fagdag for helsepersonell

Livssynskompetanse i helse- og omsorgsektoren

Kompetanseheving i helse- og omsorgsektoren er en viktig forutsetning for å kunne ivareta åndelige og eksistensielle behov for alle, uansett tro og livssyn. Sammen med Seksjon for prestetjeneste og etikk ved Helse Bergen og Bergen kommunes Etat for sykehjem arrangerer STL Bergen en ny fagdag om tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon. Som i fjor er det stor interesse for temaet blant helsepersonell, og over hundre deltakere har meldt seg på. Helsebyråd Beate Husa vil åpne dagen. 

Variert program

Pogrammet består av en rekke foredrag om blant annet kulturmøter i primærhelsetjenesten; samtaler med «den andre»; eksisentiell omsorg og helse; tros- og livssynsmangfoldet i Vestland fylke; kommunikasjon fra ikke-vestlig perspektiv; og møter med pasienter med flyktningbakgrunn. I tillegg vil det være stands fra ulike tros- og livssynssamfunn for informasjon og svar på spørsmål. 

Påmelding stenger 11. mars. 

Fagdag om tros- og livssynsmangfold i møte med sykdom og død: flerkulturell forståelse og kommunikasjon i helsetjenesten

Seksjon for prestetjeneste og etikk på Haukeland, Etat for sykehjem i Bergen kommune og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen ønsker velkommen til fagdag om tros- og livssynsmangfold i møte med sykdom og død; flerkulturell forståelse og kommunikasjon i helsetjenesten.

Helsetjenesten skal yte likeverdige helsetjenester til alle befolkningsgrupper, uavhengig av religion, kultur og etnisitet. Befolkningen i Norge preges av et økende mangfold og dette gjør at helsepersonell ofte møter pasienter, brukere og pårørende med en annen kulturell bakgrunn. Dette krever kunnskap om hvordan man møter og kommuniserer med mennesker fra ulike kulturer. Økt kunnskap og kompetanse om åndelig og eksistensiell omsorg og bedre kulturforståelse, er derfor nødvendig for å kunne tilrettelegge for gode helsetjenestetilbud for alle pasienter og brukere.

Fagdagen er godkjent av Norsk Sykepleierforbund og  Den Norske Legeforening med totalt 6 timer. Fagdagen er en del av kursporteføljen for ansatte i Helse Bergen.

Tid: torsdag 21. mars 2019, kl. 08:30-15:30

Sted: Storstuen, Bikuben kurs og konferansesenter, Haukeland universitetssjukehus

Målgruppe: alle ansatte i kommunal- og spesialisthelsetjenester

Deltakeravgift: Gratis for ansatte i Helse Bergen.  Kr. 500 for eksterne ansatte. Lunsj og kaffe inkludert. Etat for sykehjem i Bergen kommune dekker deltakerutgiften til ansatte ved private og kommunale sykehjem i Bergen kommune.

Antall deltakere: 160

Påmeldingsfrist:  08. mars 2019, kl. 12:00

Fagdagen skal gi utvidet kunnskaper om kulturforskjeller, flerkulturell kommunikasjon og om ivaretakelse av åndelige og eksistensielle behov hos alle pasienter/brukere.

Mer informasjon om programmet og påmelding finner du på linken under:

https://helse-bergen.no/arrangementer/fagdag-om-tro-livssyn-og-flerkulturell-kommunikasjon-2019-03-21#p%C3%A5melding

9. november 2017: temakveld om åndelig omsorg

Den 9. november arrangerte STLB sammen med VID vitenskapelige høgskole en temakveld om åndelig omsorg. I et stadig mer mangfoldig samfunn vil sykepleiere møte pasienter med ulike religioner eller livssyn, med ulike måter å forholde seg til helse, sykdom og død på. Hvordan kan helsepersonell hjelpe pasienter med forskjellig livssyn i livets sluttfase?

Representanter for fem ulike tros- og livssynssamfunn samtalte med 40 fremtidige sykepleierstudenter, samt noen ferdigutdannede sykepleiere og lærere. Arbeidet besto i et case-opplegg om en dødende kvinne på 35 år, gift og mor til to unge barn. I grupper prøvde deltakerne å kartlegge hva som kunne være viktig for pasienten ut fra hennes tro eller livssyn, når døden nærmer seg. Hvordan skal man kunne gi håp eller trøst, både til pasienten selv og til de pårørende? Er det noe en sykepleier bør ta hensyn til i forhold til kjønn, fysisk pleie eller religionsutøvelse?

Representantene kom fra Bergen moske, Human-Etisk Forbund, Den norske kirke, Thailandske Buddhistforening og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Hver student kunne delta i to grupper; men flere ga i etterkant uttrykk for at de gjerne skulle vært med på alle! Det var en lærerik erfaring, ikke bare for studentene, men også for representantene, som fikk sjansen til å lære mer om spørsmål og antakelser blant helsepersonell. De positive tilbakemeldingene gir grobunn for gjentakelse.

Arrangementet var en del av STLB sitt arbeid for likeverdige helsetjenester, og muliggjort med tilskudd fra Bergen kommune og Kulturdepartementet.

Arrangører:

Forskingsgruppe Eksistensielle perspektiver og eksistensiell kompetanse i profesjonell praksis (EKSISTENSFORSK), VID Bergen

Studentrådet VID Bergen

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen