4. jan: nye nasjonale tiltak begrenser tros-og livssynsaktiviteter

For å begrense en ny økning i koronasmitte innfører regjeringen nye nasjonale smitteverntak, som foreløpig gjelder fra i dag, 4. januar, og til og med 18. januar. Tiltakene har fokus på å sette alle sosiale og private sammenkomster samt organiserte aktiviteter innendørs på vent i to uker. 
 
Dette kommer brått på for mange, og for de som markerer viktige høytider i de neste to ukene betyr denne innstrammingen en stor skuffelse. 
 
 
Tiltakene som påvirker  tros- og livssynssamfunn:
 • Anbefaling: alle organiserte aktiviteter inkl. livssynssamlinger, innendørs anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også aktiviteter for barn på tvers av klasser/kohorter.
 • Forbud mot flere enn ti personer på innendørs arrangementet, inkl. livssynssamlinger. Hvis alle i publikum sitter i fastmonterte seter, er maks antall 200.
 • I begravelser kan det være opp mot 50 personer.
 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar.
Bergen kommune følger de nasjonale reglene og anbefalingene, og innfører foreløpig ikke noen ekstra tiltak. 
 
 
Viktig informasjon å formidle til medlemmer:
 
Bergen kommune oppfordrer alle til å ha lav terskel for å teste seg.
 
Om testing i Bergen – når & hvor på norsk og på andre språk.

 

 

Korona: nasjonale regler gjelder fra 21. desember

På dagens pressekonferanse opplyste byrådslederen at Bergen kommune vil følge de nasjonale tiltakene for smittevern fra mandag 21. desember. Smittepressen i Bergen er i dag lavere enn resten av landet generelt. Likevel regnes det med en ny oppblomstring etter jul og nyttår. 
 
Hva betyr dette for tros- og livssynssamfunn i Bergen? En oversikt over de nasjonale reglene: 
 
Regler for innendørs arrangement på offentlig sted:
 • Uten fastmonterte seter: maks 50 deltakere.
 • Med fastmonterte seter: maks 200 deltakere.
 • Fastmonterte seter er individuelle stoler som sitter fast i et underlag og ikke kan flyttes. Benker regnes ikke som fastmonterte seter, og det vil ikke være tilstrekkelig å skru fast ellers løse stoler.
 • Ved fellessang anbefaler Helsedirektorat minst 2 meters avstand mellom de syngende så fremt de ikke tilhører samme husstan.
 • Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføring skal ikke regnes med i deltakerantallet. Det anbefales å redusere antall ansatte og oppdrakstakere slik at ikke flere enn nødvendig er til stede. 
 • Egne regler for kirkevandringer, gjelder til og med 15. januar: På en kirkevandring er det mulig at nye deltakere kontinuerlig slippes inn når noen går ut. Maks 50 personer kan være til stede samtidig. En vandring bør være enveiskjørt og arrangør har ansvar for å sikre at det ikke blir trengsel.
 • Kor: De som synger i koret må holde to meters avstand til øvrige deltakere, samt at det anbefales at personene som synger også holder to meters avstand til hverandre.
 
Offentlige arrangement utendørs:
 • Uten fastmonterte seter: maks 200 deltakere
 • Fastmonterte seter: opp til 600 deltakere som holdes atskilt i grupper på inntil 200 personer.
 • Arrangementsområdet skal være tydelig fysisk avgrenset (inngjerdet,avgrenset med sperrebåd el.l). Dette er nødvendig for å ha oversikt over hvem som er til stede, og at det ikke er for mange. Arrangør bør vurdere risikoen for at arrangementet vil tiltrekke seg et større antall personer utenfor arrangementsområdet. Dialog med kommunen anbefales.
For alle arrangementer gjelder krav om 1 meter avstand, gode rutiner for registrering og sletting, håndhygiene. 
 
Nyttige nettsider:
 
 
 
 
 

Frivilligpris 2020 til Bergen moské!

STL Bergen gratulerer Bergen moské med årets frivilligpris fra
Bergen kommune! 
 
Den 5. desember, FNs internasjonale dag for frivilligheten, overrakte byråd Beate Husa prisen under en digital markering. Styremedlem Bisharo Osman tok imot prisen på vegne av Bergen moské. 
 
For sin brede og helhetlige innsats innen viktige samfunnsområder er Bergen moské en verdig vinner av Bergen kommunes frivillighetspris 2020.
Juryen trakk frem moskeens innsats i koronapandemien, arbeid med foreldreveiledning og samarbeid med Bergen kommune om forebygging av radikalisering.
 
 
Vi legger til at Bergen moské er en stor pådriver for tros-og livssynsdialogen i byen. Gjennom STL, åpne dager, skolebesøk mm åpner de opp, danner kunnskap og bygger ned fordommer. Det fyller oss med stor glede at den samfunnsbyggende innsatsen til vårt medlemssamfunn anerkjennes på denne måten. 
 
 

Trygg i bønn – respekter hverandres gudshus

Tirsdag 3. november sto tros- og livssynsledere i Bergen nok en gang samlet mot terror og vold mot gudshus. Anledningen var terrorangrepene i Frankrike og Wien, hvor blant annet tre personer ble drept i og ved en kirke i Nice. Styreleder Sajjad Younas mener det er viktig at tros- og livssynsledere står sammen etter slike hendelser:

– Når religion misbrukes til å utøve vold, må vi arbeide mot en negativ spiral av angrep mot uskyldige og provokasjoner mot hverandres gudshus. Dette har vi nå sett i Paris der muslimske kvinner er blitt knivstukket og trakassert, men også her i Bergen for et par dager siden, da karikaturtegninger ble hent opp på moskéen. 

Representanter fra St. Paul menighet og Bergen moské ledet toget som gikk fra moskéen i Jekteviken til kirken på Nygårdshøyden. Av hensyn til smittevern var det lederne i STL Bergens medlemssamfunn som stilte, deriblant representanter fra flere kirkesamfunn og moskeer, bahai’er, buddhister, hinduer og humanetikere.

Utenfor St. Paul kirken var det appeller ved St. Paul sogneprest Dom Alois Brodersen, imam Ali Saied fra Bergen moské, og domprost Gudmund Waaler. Sistnevnte la vekt på vennskapet og tillitten mellom tros- og livssynslederne i STL: 

– Vår by skal være en trygg by, preget av forståelse, nestekjærlighet, romslighet og toleranse. Det vil vi stå for og det vil vi praktisere i møte med hverandre. Det er denne markeringen et sterkt utrykk for. Vi står sammen! Vi er ikke redde hverandre. Vi kan lære mye av hverandre. 

Også Bergen kommune var representert ved byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt. I hennes appell forklarte hun hvorfor dette var en viktig markering for henne som mangfoldsbyråd:

– Terror og ekstremisme, uansett hvilken ideologi den er basert på, er en trussel mot vår felles grunnleggende menneskelighet, og mot retten alle mennesker har til å leve frie liv. Heldigvis gjør mangfoldet i byen vår at vi kan stå sterkere sammen mot krefter som forsøker å skape frykt og splid.

Se bilder fra markeringen i NRK Vestlandsrevyen (11 min inn i sendingen)

Les saken i BA – Sammen mot terror

Les dekningen i BT – 13 ulike trossamfunn samlet i markering

 

Tros- og livssynsminister Ropstad hilser STL Bergen

I anledning Mangfoldsbyen 2020 og feiringen av Bergen 950 år har tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad sendt en personlig videohilsen til STL Bergen. 
 
Hilsenen skulle egentlig vises på åpningen av Mangfoldsbyen fredag 6. november, men med dagens smittesituasjon var det ikke mulig å gjennomføre festivalen i år. Det er et savn, men statsrådens flotte ord om dette tiltaket gir oss inspirasjon til å begynne planleggingen av Mangfoldsbyen 2021. 
 
 
– Denne uken handler om å feire mangfoldet som gjør Bergen til en by som er varm og åpen for alle. Jeg er stolt over det samfunnsbyggende arbeidet tros- og livssynssamfunn bidrar med hver eneste dag.
 
– Jeg vil også gratulere Bergen by med sitt 950-års jubileum i år. Bergen har i noen århundre vært en by med blikket vendt utover mot verden. Mangfoldet dere nytter dere godt av i dag, det er en refleksjon av det.
 

Korona-nytt: oppdateringer 6. nov

I dag presenterte byrådet i Bergen ytterlige innstramminger i en ny lokal forskrift, som i første omgang vil gjelde fra 7. – 23. november. Forskriften gjelder også i nabokommunene. Les mer her
 
 
Hva betyr tiltakene for aktiviteter i regi av tros- og livssynssamfunn?
 • Grense på maks 20 deltagere på offentlige arrangementer, inkl. tros- og livssynsforsamlinger, og alle skal ha faste sitteplasser. 
 • Arrangementer uten fast sitte/ståplass blir forbudt. I Bergen er det faste sitte- eller ståplasser som teller, ikke fastmonterte seter. Det har STL fått bekreftet skriftlig av kommunen. 
 • Samme regler gjelder for private arrangementer på offentlig sted, f.eks. bryllup. 
 • Begravelser er unntatt denne regelen. Der kan en være inntil 50.
 • Krav om munnmind der 1 meters avstand ikke kan overholdes
I en e-post til STL Bergen presiserer kulturbyråden imidlertid at de anbefaler ingen arrangement. Det at det er lov med opptil 20 skal være for de veldig spesielle situasjonene der det av ulike grunner er helt nødvendig. Vi oppfordrer til å avlyse/holde stengt.
 
 
Viktig informasjon å formidle til medlemmene: 
 • I private sammenheng kan man bare være 5, inklusiv de som bor i husstanden. Unntak for familier som bor flere sammen enn fem, og unntak for kohorter for barn i barnehage og barneskole.
 • Vi må holde oss mest mulig hjemme og begrense hvem vi har kontakt med og antall aktiviteter. Hvis du skal i kirken, tempel eller moské, skal du kanskje droppe middag med venner og familiebesøk rett etterpå. 
 • Unngå kollektivreiser. 
 • Sterk anbefaling til pårørende å ikke besøke sykehjem – men dette gjelder IKKE besøk i livets helt siste fase
 • Munnbind når man ikke kan holde meteren
 • Å opprettholde en så normal mulig hverdag for barn og unge er et viktig utgangpunkt akkurat nå, og del av begrunnelsen for de strenge tiltakene ellers i samfunnet. 
Informasjon på ulike språk —  arabisk, engelsk, polsk, somalisk og tigrinja 
 
De nye tiltakene i Bergen  (7. – 23. november)
 
Om testing – hvordan bestille test, hvor er teststasjonene. Testing er gratis.
 
Om karantene, og tilbud om koronahotell hvis man ikke kan isolere seg hjemme
 

PRESSEMELDING Religiøse ledere i Bergen: respekter hverandres gudshus

 Tirsdag 3. november møtes lederne i St. Paul menighet og Bergen moské for å vise gjensidig respekt og samhold etter at tre personer ble drept i og ved en kirke i Nice torsdag.

BILDET 200 bergensere slo ring rundt Bergen moské etter terrorangrepet mot Al-Noor moskéen i Bærum i august 2019. Av hensyn til smittevern er det denne gangen bare lederne i STL Bergens medlemssamfunn som stiller. 

Bergen, 2. november 2020

Religiøse ledere i Bergen: respekter hverandres gudshus

 Tirsdag 3. november møtes lederne i St. Paul menighet og Bergen moské for å vise gjensidig respekt og samhold etter at tre personer ble drept i og ved en kirke i Nice torsdag. Sammen med representanter fra 11 andre tros- og livssynssamfunn skal de gå i tog fra Bergen moské over Nygårdshøyden til St. Paul kirke. Aksjonen med slagordet «trygg i bønn» koordineres av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Bergen.

– Vi står sammen for å vise avsky over terrorangrepene som har rammet Frankrike de siste ukene, og gi uttrykk for solidaritet med de berørte. Angrepene ved Notre Dame-kirken i Nice og på læreren Samuel Paty var såpass grusomme at det ikke finnes ord. Vold kan aldri være svar på ytringer, og gudshus og skoler skal være trygge steder, sier STL Bergens styreleder Sajjad Younas.

Når religion misbrukes til å utøve vold, må vi arbeide mot en negativ spiral av angrep mot uskyldige og provokasjoner mot hverandres gudshus. Dette har vi nå sett i Paris der muslimske kvinner er blitt knivstukket og trakassert, men også her i Bergen da karikaturtegninger ble hengt opp på moskéen.

For å kunne leve godt sammen må vi respektere hverandres liv og livssyn, og vårt felles demokrati. Det gjør vi som er tros- og livssynsledere i Bergen, og vi oppfordrer alle til å gjøre det samme. Alle skal være trygge i bønn.

Initiativtakerne er St. Paul menighet, Bergen moské og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen.

Kontakt:

Birgit van der Lans, organisasjonssekretær i STL Bergen.

Tlf. 969 08 380 (jobb) / 484 94 562 (privat)

Epost: stlb@stlb.no

 

Korona: nye innstramminger i Bergen

I dag har Bergen kommune vedtatt nye koronatiltak for å få ned de høye smittetallene i Bergen. 
 
Dette er tiltakene som påvirker tros- og livssynssamfunn: 
 • Forbud mot mer enn 50 deltakere på offentlige arrangement uten fast sitteplass (eller ståplass). Dette gjelder ikke arrangement med faste sitteplasser (eller ståplasser) – der gjelder fortsatt den nasjonale bestemmelsen på 200.
 • Påbud om munnbind innendørs på offentlig sted der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.
Tiltakene gjelder fra natt til torsdag og i fire uker fremover. 
 
Les mer her.
 
Oslo kommune har følgende beskrivelse av faste sitteplasser
 
“Med fast seteplassering menes at den enkelte person blir anvist en sitteplass som skal benyttes under hele arrangementet. Det er ikke et krav om at setet er tildelt på forhånd gjennom reservering, nummerte plasser el.l., og plasstildeling på stedet er derfor tilstrekkelig.”
 
Følg med her og på vår Facebookside for oppdateringer om hvordan smittesituasjonen påvirker STL aktiviteter fremover. 

Mangfoldsbyen i annerledes-året 2020

Fra 6. til 12. november gjennomføres festivalens fjerde utgave på en trygg og smittevernansvarlig måte. 

– Pandemien har skapt sosiale og økonomiske utfordringer i Norge og over hele verden. Mange befinner seg i en usikker situasjon, og noen kan bli ekstra sårbare for polariserende og radikaliserende tankegods. Nettopp derfor skal dialog og møteplasser ikke settes på vent, sier STL Bergens styreleder Sajjad Younas. 

Se hele programmet på www.mangfoldsbyen.no eller last ned her

Program

Her er det mye å glede seg til. Festivalen åpnes storslått med Solfrid Molland. Artisten og komponisten er aktuelt med platen «Håpets kappe», som er viet håpet om at mennesker på tvers av tro og livssyn kan stå sammen og ta vare på kloden vår: 

Kanskje kan vi komme ut av krisen med en høyere bevissthet, hvor vi får tak i en flik av den holistiske tenkningen som for eksempel mystikerne innen jødedom, islam og kristendom formidler så nydelig i tekstene sine: Dette at mennesker, dyr og natur tilhører en ubrytelig helhet, og bryter vi ned eller skader dyr og natur, så skader vi i siste instans oss selv. Denne visdommen henter disse mystikerne fra Koranen, fra Tanakh – den hebraiske bibelen og fra den kristne bibelen.  Solfrid Molland til NTB.

Les mer om festivalåpningen fredag 6. november 

Helgen 7. og 8. november byr på tros- og livssynsvandringer i sentrum og rundt Danmarksplass. Tirsdag 10. november viser Kirkelig dialogsenter Bergen dokumenterfilmen Predikanten og inviterer til  samtale med filmmaker Elisabeth Kleppe om fravær, tro, tvil og forsoning. På onsdag er det Åpen dialogkafé, og uken avsluttes torsdag 12. november med en viktig og høystaktuelt samtale om religionskritikk med Eirin Eikefjord, Christian Lomsdalen, Bano Abdulrahman og Gudmund Waaler. 

Jubileumsfeiring

Årets Mangfoldsbyen markerer også Bergens 950-årsjubileum. Professor Lisbeth Mikaelsson har blitt utfordret av STL Bergen til å gjenfortelle hele Bergens religionshistorie fra et mangfoldsperspektiv, og det på bare 45 minutter. En formidabel utfordring!

Foredraget etterfølges av panelsamtale med bl.a. byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Nødtvedt; Ingrid Rosendorf Joys – bergenser og generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn; Ahmad Fardin Rasooli, tidl. leder Muslimske Studenter i Bergen. Hva betyr tros- og livssynsmangfoldet for byen vår, og hvor ønsker vi å være når Bergen feirer 1000 år? Samtalen ledes av Astrid Dalehaug Norheim, journalist i avisen Dagen.

Dette er et arrangement man ikke kan gå glipp av, mandag 9. november kl 18:30 på Litteraturhuset. 

Smittevern

Mangfoldsbyen er en møteplass som skal være trygg for besøkere, arrangører og frivillige.  For å kunne gjennomføre årets Mangfoldsbyen i tråd med gjeldende smittevernråd vil arrangementene ha antallsbegrensning. For å sikre deg en plass anbefaler vi å melde deg på i forkant. Kan du ikke komme likevel? Meld deg av, slik at en annen kan få din plass. Noen arrangementer vil også strømmes.

Bilde Solfrid Molland: Monica Strømdahl

Presenterte Forsamlingslokaler i Drammen

STL Bergens rådgiver Alasdair McLellan har vært på besøk hos Drammen og Omegn Tros- og Livssynsforum (DOTL) og presentert Forsamlingslokaler – en veileder for tros- og livssynssamfunn. Veilederen gir en innføring i de viktigste utfordringene tros- og livssynssamfunn står overfor når de skal leie, kjøpe eller bygge et forsamlingslokale, og gjør det lett for trossamfunn å komme i gang.

Møtet i Drammen samlet 23 representanter fra tros- og livssynssamfunn, med overvekt av muslimske og kristne migranter. Drammen kommunes Solveig Bergstrøm forklarte hvordan byen tenker når de legger arealplaner, og utfordringer man kan møte på når man ønsker å søke om byggetilatelser eller bruksendringer. Ove Frydenberg fra brannvesenet informerte om hvordan et trossamfunn kan sikre seg mot at brann oppstår og redusere konsekvensene hvis det gjør det. Han understreket viktigheten av at det må gjøres konkrete risikovurderinger i de enkelte lokalene. Geir Ostrup fra politiet fortalte om hvordan bygg kan sikres mot fysiske angrep og nevnte blant annet den kommende tilskuddsordningen som trossamfunn kan søke på. Næringsmegler Fredrik Haaning delte erfaringer med å selge forsamlingslokaler og understreket nødvendigheten av å bruke profesjonelle i prosessen. Til slutt kunne Roger Dahl fra Baptistkirken fortelle om deres erfaringer om å leie ut kirken til både andre menigheter og til verdslige grupper, og om hvordan bli en drømmeleietaker.

Det er de samme utfordringene i Drammen som i Bergen, så situasjonen er nok sammenfallende over hele landet. Mange trossamfunn har gode lokaler, som de gjerne bygde for mange tiår siden. Økt innvandring i senere år har ført til fremveksten av mange nye trossamfunn, spesielt innenfor islam, kristendom og østlige religioner. Disse “migrantmenighetene” ender ofte i en nomadisk tilværelse, hvor de stadig flytter mellom uegnede lokaler. Drømmen deres er å finne et sted å kalle hjem. Mange ønsker hjelp fra det offentlige, men realiteten er at trossamfunnene selv må ta initiativ og engasjere seg på det private markedet. Samtidig er det mange som lykkes med å finne et brukt forsamlingslokaler.


I Lier valgte for eksempel sikhene å bygge sin egen gurdwara. Dette var en lang og komplisert prosess, men i dag kan de stolt vise frem et fantastisk lokale skreddersydd for deres behov.