Samtalekveld om ekteskap

Samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn Bergen (STLB) hadde i mai sin halvårlige “samtalekveld”.
Samtalekveld er et lavterskel dialogarrangement som har som mål å styrke den interne dialogen mellom ulike tros/og livssynssamfunn. Hvert halvår velges det et bestemt tema som er av interesse og våre rådsmedlemmer fra 17 tros-og livssynssamfunn inviteres. Hensikten er at man kan lære mer om andres tro og livssyn, deres synspunkt på et bestemt tema, og at vi gjennom dette kan praktisere dialog som metode i en uformell setting.

Denne gangen var temaet ekteskap, med deltakere fra syv tros og livssynssamfunn. Vi var så heldig å bli invitert til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mormonere) sin kirke, og på denne måten fikk mange av deltakerne besøke deres gudshus for første gang. Vi begynte kvelden med en “bli kjent”-runde, og hyggelig prat med mat og drikke. Styresekretær Amila Suljevic holdt en kort innledning om ekteskap, ekteskapets historie fra et sosiologisk perspektiv og historikken i Norge. Medlem fra arbeidsutvalget, Alasdair McLellan holdt et innlegg om inter-religiøse ekteskap, og eksempler på hvordan det blir gjort i bahá’í-troen i Norge. Deretter fikk deltakerne en rekke spørsmål og oppgaver som skulle gjennomføres i gruppeøvelser, i henhold til dialog-metodikken vi opererer med i STL, før vi til slutt samlet oss i plenum i felles dialog. En hyggelig og dialogisk kveld!

 

 

Legg igjen en kommentar