“STL Bergen viser nytten av lokalt koronasamarbeid”

Publisert i nyhetsbrevet til STL nasjonalt, 11. februar 2021.

Smitteutbrudd og smittevernstiltak skjer lokalt. STLs lokale grupper har derfor vært sentrale i å tilrettelegge for informasjonsflyt mellom menigheter og lokale myndigheter.

En av gruppene som har jobbet iherdig i snart ett år er STL Bergen. For hvert utbrudd tar kommunen kontakt og STL Bergen bistår kommunen i å gi dem oversikt over forholdene i lokale tros- og livssynssamfunn og videreformidle myndighetenes råd til disse.

Samtidig ivaretar STL Bergen informasjonsflyten motsatt vei. Koronainformasjon har lagt beslag på svært mange arbeidstimer det siste året, men både kommunen og tros- og livssynssamfunnene har uttalt at de setter stor pris på STLs rolle og at informasjonen brukes aktivt.

– Vi merker at kommunen har oppdaget STL Bergen som verdifullt mellomledd i informasjonsberedskapen. Vi er tett på mange menigheter og har god oversikt. Dette har igjen gjort det lettere å formidle tros- og livssynssamfunns behov overfor myndighetene, og å få avklaringer og presiseringer, forteller Birgit van der Lans, daglig leder i STL Bergen.

Innvandrere har vært overrepresentert i smittetallene, og STL Bergen er nå invitert inn i en ressursgruppe som skal arbeide med å nå frem med koronainformasjon til innvandrerbefolkningen

Legg igjen en kommentar